Sandra Montserrat Buendia

List of John Benjamins publications for which Sandra Montserrat Buendia plays a role.

Title

From Verbal Periphrases to Complex Predicates

Edited by Mar Garachana Camarero, Sandra Montserrat Buendia and Claus Dieter Pusch

Subjects Romance linguistics | Syntax | Theoretical linguistics

Articles

Montserrat Buendia, Sandra 2023 Acostumar ( a/de ) + inf . From the habitual aspect to the generic aspect: An approach for contemporary CatalanVerb and Context: The impact of shared knowledge on TAME categories, Rodríguez Rosique, Susana and Jordi M. Antolí Martínez (eds.), pp. 203–230 | Chapter
This study is part of a project that aims to offer a complete analysis of aspectual verbal periphrases in Catalan from the Middle Ages to the present day. Using data provided by current grammatical studies, lexicographical works and corpora, we analyse the periphrasis acostumar (a/de) + inf in… read more
Garachana Camarero, Mar, Sandra Montserrat Buendia and Claus Dieter Pusch 2022 From verbal periphrases to complex predicates: An introduction to the present volumeFrom Verbal Periphrases to Complex Predicates, Garachana Camarero, Mar, Sandra Montserrat Buendia and Claus Dieter Pusch (eds.), pp. 1–11 | Chapter
Montserrat Buendia, Sandra 2022 A diachronic analysis of the periphrasis soler  + infinitive in Catalan: A test-case of invited inferencingFrom Verbal Periphrases to Complex Predicates, Garachana Camarero, Mar, Sandra Montserrat Buendia and Claus Dieter Pusch (eds.), pp. 87–113 | Chapter
In current Catalan, as well as in other Romance languages, the periphrasis soler+infinitive (it. solere, fr. souloir, port. soer, occ. soler) expresses the common meaning of the imperfect aspect of the verb, in other words, it describes a situation that is repeated more or less regularly during… read more
L’objectiu de l’estudi que presentem és analitzar al detall l’ús perifràstic del Curial e Güelfa a fi d’aportar una peça més al trencaclosques lingüístic d’aquesta obra anònima. Per a dur a terme aquesta tasca, hem considerat oportú relacionar els usos perifràstics del Curial amb els usos… read more
Com ja han mostrat diversos autors (Ferrando 2007) l’estudi de les unitats lèxiques ens forneix de dades ben interessants sobre la llengua del Curial. Així, també, gràcies a l’anàlisi precisa de les unitats gramaticals, lligades a processos de gramaticalització profunds, podem descobrir fenòmens… read more