Michel Duc Goninaz

List of John Benjamins publications for which Michel Duc Goninaz plays a role.

Articles

Un nouveau recuil d’articles présente une grande variété de sujets et d’approches. read more | Review article
La recenzita libro pritraktas la lingvan situacion en Sovet-Unio el vidpunktoj ling-vistika (klasifiko de la lingvoj en familioj kaj grupoj, tipologia prezento) kaj sociologia. Gi montras la gravecon de la politikaj faktoroj sur diversaj niveloj: difino de "lingvo de USSR" (ekskluzivigas el tiu… read more | Review
Esperanto en Perspektivo, verkita de Ivo Lapenna, Ulrich Lins kaj Tazio Carlevaro, celas anstataŭi la antaŭan libron de Lapenna La Internacia Lingvo (1954) kaj esti kvazaŭ 'anticipa resumo' de la estonta Enciklopedio de Esperanto. Tiu ci impona volumo (844 p.) konsistas el 6 partoj, dividitaj en 23… read more | Article