Tazio Carlevaro

List of John Benjamins publications for which Tazio Carlevaro plays a role.

Articles

Jen verko pluraǔtora, kies intereso koncentriĝas cefe pri rilatoj inter pluralismo, lingvopolitiko kaj lingvaj minoritatoj. La ĝenerala impreso kiun oni ricevas de la libro estas ke, kvankam temas pri diverstezara verko, tamen komuna opinio de la aǔtoroj estas la fakto, ke en difinitaj sociaj… read more
Verko tiel science ellaborita kiel tiu de Forster pri la Esperanto-movado en la mondo, kun aparta sociologia konsidero pri la movado en Granda Britio, estas malof-taĵo kaj en Esperanto kaj en nacia lingvo. Tial tiu verko estas salutinda, kaj tiom pli gojige estas, ke gi aperis en mondrenoma… read more
En ĉi tiu plurĉapitra libro la aŭtoro celas prezenti kun kompetento kaj kun simpatio la multfacetan fenomenon "Svislando." Kun vasta dokumentara aparato, sed ankaŭ dank al persona kono, li ekzamenas la historion, la formiĝon, la internajn luktojn, ideologiajn kaj ekonomiajn, kiuj faciligis la… read more
Loglan, lastatempe prezentita en definitiva formo, estas lingvo sur bazo logika, kiu celas verifiki au falsifiki la Sapir-Whorf-hipotezon pri la rilato inter (individua kaj socia) pensmaniero kaj lingvostrukturo. Tiucele, J.C. Brown ellaboris lingvon teorie liberan je la tradiciaj gramatikaj kaj… read more
Pri prognozo koncerne la pluvivon de la dialekto en Kantono Ticino Lastatempe du verkoj aperintaj en 1976 ('Il dialetto e l'italiano regionale nel Ticino', de Ottavio Lurati, kaj 'Censimento degli allievi delle scuole 1975-76', de Elio Venturelli kaj Nadia Bariffi) fajrigis grandajn diskutojn en… read more