Josep Vicent Garcia Sebastià

List of John Benjamins publications for which Josep Vicent Garcia Sebastià plays a role.

Articles

El present estudi descriu algunes expressions temporals del Curial e Güelfa. Concretament, se centra en les formes de temps transcorregut que realitzen una funció discursiva de ‘continuïtat’. Aquestes construccions expressen el transcurs d'un determinat període de temps entre dos moments… read more | Chapter
Aquest estudi analitza el lèxic que fan servir en les cançons els intèrprets més representatius de la música en català al País Valencià. L’anàlisi lingüística de les lletres permet de descriure fenòmens vinculats a (1) la difusió de l’estàndard i l’assumpció d’elements de la norma, (2) la… read more | Chapter