Jelske Dijkstra

Jelske Dijkstra

is author of the following articles:

image not available
Dijkstra, Jelske, Folkert Kuiken, René Jorna en Edwin Klinkenberg. 2010. “The Early Development of a Bilingual Vocabulary”. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen  84/85, 83–92