Nicolau A. Dols Salas

List of John Benjamins publications for which Nicolau A. Dols Salas plays a role.

Articles

El català estàndard i els dialectes baleàrics es barregen d’una manera que s’adiu amb el concepte d’Auer (2005, 2011) de “contínuum diaglòssic”. Presentem com una confirmació d’aquest contínuum el fet que els parlants sovint trien opcions que desafien els intents normatius d’ajustar les formes… read more
Dols Salas, Nicolau A. 1996 Review of Varro (1995): Les couples mixtesLanguage Problems and Language Planning 20:3, pp. 289–292 | Review
Dols Salas, Nicolau A. 1995 Review of Price (1992): The Celtic ConnectionLanguage Problems and Language Planning 19:3, pp. 316–318 | Review