Shuhua Xu

Shuhua Xu

is author of the following article:

image not available
Li, Jingmin and Shuhua Xu. 2003. “Foregrounding as a Criterion for Translation Criticism”. Babel  49:4, 302–309