Josep E. Ribera

List of John Benjamins publications for which Josep E. Ribera plays a role.

Article

El català antic manifestava l’oposició entre referència fòrica i díctica a través delsclítics locatius o al·latius hi i hic. L’ús fòric de hi s’oposava a l’ús díctic de hic, que competia també amb els demostratius tònics ací i aquí. A més, hic havia adoptat el valor díctic ablatiu de l’adverbi… read more | Chapter