Β.Α. Andeweg

List of John Benjamins publications for which Β.Α. Andeweg plays a role.

Article

Andeweg, Β.Α. en L.F. Kop 1987 Op Weg Naar een Nederlandse Communicatieaudit?Communicatie in bedrijf en beroep, pp. 34–44 | Article
A communication audit is a way to explore the communicative health of an organization. Following the audit of the International Communication Association (ICA) objectives and characteristics are expounded in this article. The emphasis falls on the description of a project involving the Dutch… read more