Antoni V. Martínez Pérez

List of John Benjamins publications for which Antoni V. Martínez Pérez plays a role.

Article

Aquest treball descriu el model de llengua de la sèrie Merlí a partir dels trets del coŀloquial mediatitzat, varietat usada en la ficció televisiva que recrea una parla oral coŀloquial planificada, i n’analitza l’adequació a aquesta varietat en els vessants fonètic, morfològic, sintàctic, lèxic i… read more | Chapter