Henri Tinelli

List of John Benjamins publications for which Henri Tinelli plays a role.

Articles

La "laborpaperoj" kiuj aperas kvaronjare kovras ciujn aspektojn de la rilato inter la lingvajb kaj la ne-lingvaj soci-kulturaj strukturoj. Ili estas tre diverskvalitaj - iuj tuj eldonindaj, aliaj studentecaj kaj neklaraj. Kaj ili estas égale diverstemaj. En la unuaj tri numeroj, la artikoloj… read more
Tinelli, Henri 1979 Duneton, Claude. Parler CroquantLanguage Problems and Language Planning 3:2, pp. 115–118 | Article
Ci-tiu libro estas facile legebla de ciuj, kiel romano. Estas la kontraûo de teknika verko. Fakuloj ne-nion lernos el gi, krom, eble, pri la moderna Francujo. La tiel nomita moderna franca lingvo estas fakte produkto de senskrupula politiko de grupeto de Parizregionanoj, lancita dum la 'Granda… read more
Reunio estas al Francujo iom kiel Havajo al Usono - geografie fora, politike intégra parto de la nacio. Kiam reuniano veturas al Francujo, estas en la spirito de provincano, kiu veturas al Parizo. La reunianoj estas, tial, kiel la portorikanoj en Novjorko, kaj ili spertas en la franca metropolo… read more
Geografio de lingvoj La geografio pristudas la spacajn rilatojn; do, la geografia esplorado de lingvaj aferoj komencigas tie, kie la lingvista esploro finigas. Gi kovras la spacan disvastigon de la lingvoj kaj ties interrilatoj kun aliaj spacaj fenomenoj: naturaj faktoj, kiel ekzemple fizikaj,… read more