Xavier Molina Martí

List of John Benjamins publications for which Xavier Molina Martí plays a role.

Article

El treball analitza les estructures condicionals que apareixen en Curial e Güelfa, articulades fonamentalment entorn de la conjunció si. A través d’aquestes, aborda l’estudi dels esquemes verbals canònics de cada tipus de condicional, tot comparant-los amb els apareguts en altres textos catalans i… read more