Lu Man

Lu Man

is author of the following article:

image not available
Man, Lu, Jeroen van de Weijer and Zhengguang Liu. 2019. “Nominalization and relativization in Tujia”. Linguistics of the Tibeto-Burman Area  42:1, 82–109