Seyyed Ali Ostovar-Namaghi

Seyyed Ali Ostovar-Namaghi

is author of the following article:

image not available
Morady Moghaddam, Mostafa and Seyyed Ali Ostovar-Namaghi. 2022. “Metapragmatics in indirect reports”. Pragmatics  32:3, 381–402