Jaume Pons Conca

List of John Benjamins publications for which Jaume Pons Conca plays a role.

Articles

El verb metre era molt prolífic en català antic, i abraçava bona part dels sentits actuals de posar. El segle XV va suposar un trencament en relació a la freqüència i als usos d’aquests dos verbs. En el present estudi analitzem, d’una banda, l’estructura semàntica del verb metre en el Curial e… read more | Chapter
Pompeu Fabra és una figura cabdal en l’estandarització del català. La seua vida i obra han estat analitzades a fons però, hi ha pocs estudis sobre l’evolució de les solucions sintàctiques per les quals opta de manera espontània en textos no metalingüístics. En el present article s’explica, a partir… read more | Chapter