Part of
Investigating West Germanic Languages: Studies in honor of Robert B. Howell
Edited by Jennifer Hendriks and B. Richard Page
[Studies in Germanic Linguistics 8] 2024
► pp. 260275
References
Anttila, Raimo
1972An introduction to historical and comparative linguistics. New York & London: The Macmillan Company.Google Scholar
Awedyk, Wiesław & Camiel Hamans
2003Listening with foreign ears. In Hajičová, Eva, Anna Kotěšovcová & Jiři Mirovský (eds.), Proceedings of CIL17, Paper S3. Prague: Matfyzpress (MFFUK CD-ROM).Google Scholar
Bezoen, H. L.
1938Klank- en vormleer van het dialect der gemeente Enschede. Leiden: E.J. Brill. DOI logoGoogle Scholar
Bloemhoff, Henk
2008Klank en vormleer. In Bloemhoff, Henk, Jurjen van der Kooi, Hermann Niebaum & Siemon Reker (eds.), Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde, 65–112. Assen: van Gorcum.Google Scholar
Bloemhoff, Henk, Hermann Niebaum, Jan Nijen Twilhaar & Harrie Scholtmeijer
2013Low Saxon phonology. In Hinskens, Frans & Johan Taeldeman (eds.), Language and Space. An international handbook of linguistic variation, 454–475. Berlin: de Gruyter Mouton. DOI logoGoogle Scholar
de Vries, Wobbe
1927Zijn Bilts en Vriezenveens ontstaan doordat Friezen van taal veranderden? Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 46. 198–209.Google Scholar
Entjes, Heinrich
1970Die Mundart des Dorfes Vriezenveen in der niederländischen Provinz Overijssel. Groningen: Salland.Google Scholar
Heeroma, K.
1964, Stratigrafie van de Oostnederlandse volkstaal. In Heeroma, K. & J. Naarding (eds.), Oostnederlands. Bijdragen tot de geschiedenis en de streektaalkunde van Oost-Nederland, 39–69. ’s-Hertogenbosch: L.C.G. Malmberg.Google Scholar
Hinskens, Frans
1992Dialect levelling in Limburg: Structural and sociolinguistic aspects. Nijmegen: University of Nijmegen doctoral thesis. (also 2015. Tübingen: Max Niemeyer Verlag).Google Scholar
Hoppenbrouwers, Cor
1990Het regiolect: Van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
Kloeke, G. G.
1927De Hollandsche Expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche dialecten: Proeve eener historisch-dialectgeographische synthese.’ s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar
1955Het taallandschap van onze noordoostelijke provinciën. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij.Google Scholar
Reker, Siemon
1993Groninger bewegingen: factoren bij taalverandering. Taal en Tongval, themanummer 6. 11–25.Google Scholar
Swanenburg, Jos & Roeland van Hout
2013Recent developments in the mid southern dialects. In Hinskens, Frans & Johan Taeldeman (eds.), Language and Space. An international handbook of linguistic variation, 319–335. Berlin: de Gruyter Mouton. DOI logoGoogle Scholar
van Bree, Cor
1985Structuurverlies en structuurbehoud in het dialect van Haaksbergen en Enschede. Een onderzoek naar verschillen in resistentie. Leuvense Bijdragen 74. 1–35.Google Scholar
2008Syntaxis. In Bloemhoff, Henk, Jurjen van der Kooi, Hermann Niebaum & Siemon Reker (eds.), Handboek Nedersaksische taal- en letterkunde, 113–133. Assen: van Gorcum.Google Scholar
2015Het Vriezenveens. Waar komt het vandaan? Waar gaat het heen? Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 29(2). 5–20.Google Scholar
2016Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands – Deel 1: Gotische grammatica, inleiding, klankleer. 2nd edn. Leiden: Universiteit Leiden.Google Scholar
van Reenen. Pieter van
2006In Holland staat een ‘Huis’. Kloekes expansietheorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel. Amsterdam & Munster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen.Google Scholar