Part of
Acquiring Sociolinguistic Variation
Edited by Gunther De Vogelaer and Matthias Katerbow
[Studies in Language Variation 20] 2017
► pp. 267304
References

References

Aha, David W.
1997Lazy Learning. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. DOI logoGoogle Scholar
Albright, Adam, and Bruce Hayes
2003 “Rules vs. analogy in English past tenses: A computational/ experimental study.” Cognition 90: 119–161. DOI logoGoogle Scholar
Auer, Peter
1990Phonologie der Alltagssprache. Zur Beschreibung von Variation am Beispiel des Konstanzer Stadtdialekts [Studia Linguistica Germanica 28]. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
1993 “Zweidimensionale Modelle für die Analyse von Standard/Dialekt-Variation und ihre Vorläufer in der deutschen Dialektologie.” In Verhandlungen des internationalen Dialektologenkongresses, Bamberg 1990, ed. by Wolfgang Viereck, 3–22. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.Google Scholar
Baayen, Harald, R. Piepenbrock, and Leon Gulikers
1995The CELEX Lexical Database (CD-ROM). Linguistic Data Consortium, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA.Google Scholar
Berthele, Raphael
2002 “Learning a Second Dialect: A Model of Idiolectal Dissonance.” Multilingua 21: 327–344. DOI logoGoogle Scholar
Bybee, Joan
1995 “Regular Morphology and the Lexicon. Language and Cognitive Processes 10: 425–455. DOI logoGoogle Scholar
2001Phonology and Language Use. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Chambers, Jack K.
1992 “Dialect Acquisition.” Language 68: 673–705. DOI logoGoogle Scholar
Chambers, Jack K., and Peter Trudgill
1980Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Chen, Matthew Y., and William S.-Y. Wang
1975 “Sound Change: Actuation and Implementation.” Language 51: 255–281. DOI logoGoogle Scholar
Chomsky, Noam, and Morris Halle
1968The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row.Google Scholar
Daelemans, Walter, and Antal Van den Bosch
2005Memory-Based Language Processing. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Deprez, Kas, and Georges De Schutter
1981 “Het Antwerps in Antwerpen. Een attitude-onderzoek.” In Linguistics in Belgium 4. Papers from the Fourth December Meeting of the Belgian Linguistics Circle, ed. by Marc Dominicy, and Christian Peeters, 17–39. Brussel: Didier Hatier.Google Scholar
De Vink, Leendert
2004Dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee. Delft: Eburon.Google Scholar
Devitt, Amy J.
1989Standardizing Written English: Diffusion in the Case of Scotland, 1520–1659. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
De Vogelaer, Gunther
2010 “(Not) Acquiring Grammatical Gender in Two Varieties of Dutch.” In Advances in Cognitive Sociolinguistics, ed. by Dirk Geeraerts, Gitte Kristiansen, and Yves Peirsman, 167–190. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
De Vogelaer, Gunther, and Clasien Rooze-Stouthamer
2006 “Taalcontact of onvolledige verwerving: casusverlies bij de Zeeuwse pronomina.” Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122: 348–368.Google Scholar
Dressler, Wolfgang, and Ruth Wodak
1982 “Sociophonological Methods in the Study of Sociolinguistic Variation in Viennese German.” Language in society 11: 339–370. DOI logoGoogle Scholar
Ernestus, Mirjam, and Harald Baayen
2011 “Corpora and Exemplars in Phonology.” In The Handbook of Phonological Theory [2nd edition], ed. by J. A. Goldsmith, J. Riggle, and A. C. L. Yu, 374–400. Oxford: Wiley-Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Geeraerts, Dirk
1999 “Noch Standaard, noch dialect. “Tussentaal” in Vlaanderen en Nederland.” Onze Taal 68: 232–235.Google Scholar
Hill, J. P.
1981 “De verandering van sociale relaties in de vroege adolescentie.” In Psychologie van jeugdjaren en adolescentie; nieuwe ontwikkelingen en bevindingen, ed. by Franz J. Mönks, 77–105. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
Hinskens, Frans
1998 “Variation studies in dialectology and three types of sound change.” In Linguistics of Variation [Sociolinguistica 12], ed. by Ulrich Ammon, 155–193. Tübingen: Niemeyer.Google Scholar
Hoppenbrouwers, Cor
1990Het regiolect. Van dialect tot Algemeen Nederlands. Muiderberg: Dick Coutinho.Google Scholar
Katerbow, Matthias
2012Spracherwerb und Sprachvariation. Eine phonetisch-phonologische Analyse zum regionalen Erstspracherwerb im Moselfränkischen (Wittlich/Eifel). Frankfurt am Main: Philipps-Universität Marburg.Google Scholar
Keuleers, Emmanuel, Kevin Diependaele, and Marc Brysbaert
2010 “Practice Effects in Large-scale Visual Word Recognition Studies: A Lexical Decision Study on 14,000 Dutch Mono- and Disyllabic Words and Nonwords.” Frontiers in Psychology, DOI logo.Google Scholar
Kerswill, Peter
1994Dialects Converging: Rural Speech in Urban Norway. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
1996 “Children and Language Change.” Language Variation and Change 8: 177–202. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Labov, William
2001Principles of Linguistic Change: Social Factors. Oxford: Blackwell.Google Scholar
2006The Social Stratification of English in New York City. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Lybaert, Chloé
2014Het gesproken Nederlands in Vlaanderen: percepties en attitudes van een spraakmakende generatie. PhD dissertation, Ghent University.Google Scholar
Moosmüller, Sylvia
1988 “Sociophonology.” In Variation and Convergence, ed. by Peter Auer, and Aldo di Luzio, 76–93. Berlin: Walter de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Münstermann, Henk, and Roeland Van Hout
1988 “Language Attitudes and the Prediction of Dialect Use.” In Language Attitudes in the Dutch Language Area, ed. by Roeland van Hout, and Uus Knops, 173–188. Dordrecht: Foris. DOI logoGoogle Scholar
Payne, Arvilla C.
1976The Acquisition of the Phonological System of a Second Dialect. PhD dissertation, University of Pennsylvania.Google Scholar
1980 “Factors Controlling the Acquisition of the Philadelphia Dialect by Out-of-state Children.” In Locating Language in Time and Space, ed. by William Labov, 143–178. New York & London: Academic Press.Google Scholar
Pierrehumbert, Janet
2002 “Word-specific Phonetics.” In Phonology and Phonetics: Papers in Laboratory Phonology VII, ed. by Carlos Gussenhoven, and Natasha Warner, 101–140. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Rys, Kathy
2003 “Secundaire verwerving van fonologische elementen van een dialect.” Taal en tongval 55: 68–108.Google Scholar
2007Dialect as a Second Language: Linguistic and Non-linguistic Factors in Secondary Dialect Acquisition by Children and Adolescents. PhD dissertation, Ghent University.Google Scholar
Rys, Kathy, and Dries Bonte
2006 “The Role of Linguistic Factors in the Process of Second Dialect Acquisition.” In Language Variation – European Perspectives I, ed. by Frans Hinskens, 201–215. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Rys, Kathy, and Katrien De Valck
2010 “Overgeneralisatie in tweede dialectverwerving: het belang van typefrequentie voor de productiviteit van kenmerken en voor het proces van dialectverandering.” In Voor Magda. Artikelen voor Magda Devos bij haar afscheid van de Universiteit Gent, ed. by Johan De Caluwe, and Jacques Van Keymeulen, 525–540. Ghent: Ghent University, Department of Dutch Linguistics/Academia Press.Google Scholar
Rys, Kathy, and Johan Taeldeman
2007 “Fonologische ingrediënten van Vlaamse tussentaal.” In Tussen taal, spelling en onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems, ed. by Dominiek Sandra, Rita Rymenans, Pol Cuvelier, and Peter Van Petegem, 1–9. Ghent: Academia Press.Google Scholar
Sabbe, Saraï Hananja
2005Dialect in Zedelgem: kennis, attitudes, functionaliteit en resistentie. Unpublished MA thesis, Ghent University.Google Scholar
Siegel, Jeff
2010Second Dialect Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Strijkers, Heidi
1990Taalgebruik, taalattitude en lexicale standaardizering in Melle. Unpublished MA thesis, Ghent University.Google Scholar
Skousen, Royal, Deryle Lonsdale, and Dilworth B. Parkinson
Taeldeman, Johan
1976De klankstructuur van het Kleitse dialect. PhD dissertation, Ghent University.Google Scholar
1989 “De taaltoestand in Vlaanderen.” Neerlandica Wratislaviensia IV: 77–90.Google Scholar
1991 “Dialect in Vlaanderen.” In Kroesels op de bozzem: het dialectenboek, ed. by Herman Crompvoets, and Ad Dams, 34–52. Waalre: Stichting Nederlandse Dialecten.Google Scholar
1993 “Dialectresistentie en dialectverlies op fonologisch gebied.” In Dialectverlies en regiolectvorming [ Taal en tongval 46], ed. by Frans Hinskens, Cor Hoppenbrouwers, and Johan Taeldeman, 102–119. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
Tagliamonte, Sali A., and Sonja Molfenter
2007 “How’d You Get that Accent? Acquiring a Second Dialect of the Same Language.” Language in Society 36: 649–675. DOI logoGoogle Scholar
Versieck, Sabina
1989Het Maldegemse klanksysteem in het heden en honderd jaar geleden. Unpublished MA thesis, Ghent University.Google Scholar
Vousten, Rob, and Theo Bongaerts
1990 “Acquiring a Dialect as L2: The Case of the Dialect of Venray in the Dutch Province of Limburg.” In Verhandlungen des internationalen Dialektologenkongresses Bamberg 1990 [Band 4], ed. by Wolfgang Viereck, 299–313. Stuttgart: Franz Steiner.Google Scholar
Vousten, Rob
1995Dialect als tweede taal. Linguïstische en extra-linguïstische aspecten van de verwerving van een Noordlimburgs dialect door standaardtalige jongeren. PhD dissertation, University Nijmegen.Google Scholar
Wang, William S.-Y.
1969 “Competing Changes as a Cause of Residue.” Language 45: 9–25. DOI logoGoogle Scholar
Wang, William S.-Y., and Chin-Chuan Cheng
1970 “Implementation of Phonological Change: the Shuang-Feng Case.” POLA, 2(10): 1–9.Google Scholar
Wells, John C.
1973Jamaican Pronunciation in London [Publications of the Philological Society 25]. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Riverin-Coutlée, Josiane, Enkeleida Kapia, Conceição Cunha & Jonathan Harrington
2022. Vowels in urban and rural Albanian: the case of the Southern Gheg dialect. Phonetica 79:5  pp. 459 ff. DOI logo
Riverin-Coutlée, Josiane, Johanna-Pascale Roy & Michele Gubian
2023. Using Mahalanobis Distances to Investigate Second Dialect Acquisition: A Study on Quebec French. Language and Speech 66:2  pp. 291 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 9 november 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.