Part of
The Sociolinguistics of Grammar
Edited by Tor A. Åfarli and Brit Mæhlum
[Studies in Language Companion Series 154] 2014
► pp. 6790
References
Adger, David & Smith, Jennifer
2005Variation and the minimalist program. In Cornips & Corrigan (eds), 149–178.Google Scholar
Auer, Peter, Frans Hinskens & Kerswill, Paul
(eds) 2005 Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages , 96–134. Cambridge: CUP.DOI logoGoogle Scholar
Bakkes, Pierre
1996 Variatie en Verandering in het Montforts. Taalstructurele en Sociolinguistische Aspecten van een Veranderend Dorpsdialect . Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut.Google Scholar
Barbiers, Sjef, Cornips, Leonie & Kunst, Jan-Pieter
2007The Syntactic Atlas of the Dutch Dialects: A corpus of elicited speech and text as an on-line dynamic atlas. In Creating and Digitizing Language Corpora, Vol. 1: Synchronic Databases , Joan C. Beal, Karen P. Corrigan & Hermann L. Moisl (eds), 54–90. Hampshire: Palgrave Macmillan.DOI logoGoogle Scholar
Blom, Elma, Polišenská, Daniela & Unsworth, Sharon
2008aThe acquisition of grammatical gender in Dutch. Second Language Research 24: 259–265. DOI logoGoogle Scholar
Blom, Elma, Polišenská, Daniela & Weerman, Fred
2008bArticles, adjectives and age of onset: The acquisition of Dutch grammatical gender. Second Language Research 24: 297–332. DOI logoGoogle Scholar
Bol, Gerard W. & Kuiken, Folkert
1988Grammaticale Analyse van Taalontwikkelingsstoornissen. PhD dissertation, University of Amsterdam.Google Scholar
van Bree, Cor
1981Hebben-constructies en Datiefconstructies Binnen het Nederlandse Taalgebied: Een Taalgeografisch Onderzoek. PhD dissertation, University of Leiden.Google Scholar
Broekhuis, Hans & Cornips, Leonie
1994Undative constructions. Linguistics 32: 173–189. DOI logoGoogle Scholar
2012The verb krijgen ‘to get’ as an undative verb. Linguistics 50: 1205–1249. DOI logoGoogle Scholar
Bucholtz, Mary & Hall, Kira
2005Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach. Discourse Studies 7: 585–614. DOI logoGoogle Scholar
Cornips, Leonie
1994De Syntactische Variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen (Syntactic Variation in Heerlen Dutch). PhD dissertation, University of Amsterdam. IFOTT 6.Google Scholar
1998Syntactic variation, parameters and their social distribution. Language Variation and Change 10: 1–21. DOI logoGoogle Scholar
2002Etnisch Nederlands in Lombok. In Een Buurt in Beweging.Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal , Hans Bennis, Guus Extra, Pieter Muysken & Jacomine Nortier (eds), 285–302. Amsterdam: Stichting Beheer IISG.Google Scholar
2006aIntermediate syntactic variants in a dialect. Standard speech repertoire and relative acceptability. In Gradience in Grammar. Generative Perspectives , Gisbert Fanselow, Caroline Féry, Matthias Schlesewsky & Ralf Vogel (eds), 85–105. Oxford: OUP. DOI logoGoogle Scholar
2006bVariation and formal theories of syntax, Chomskyan. In Encyclopedia of Language & Linguistics, 2nd edn, Keith Brown (ed.), 330–332. Oxford: Elsevier.DOI logoGoogle Scholar
2008Loosing grammatical gender in Dutch. The result of bilingual acquisition and/or an act of identity? International Journal of Bilingualism 12: 105–124. DOI logoGoogle Scholar
Cornips. Leonie
2013Recent developments in the Limburg dialect region.. In Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation , Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), 378–399. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Cornips, Leonie
To appear. The no man’s land between syntax and variationist sociolinguistics: Idiolectal variability. In System, Usage, and Society , Aria Adli, Marco García García & Göz Kaufmann (eds) Berlin Mouton de Gruyter DOI logo
Cornips, Leonie & Corrigan, Karen
(eds) 2005 Syntax and Variation. Reconciling the Biological with the Social [Current Issues in Linguistic Theory 265]. Amsterdam: John Benjamins.DOI logoGoogle Scholar
Cornips, Leonie, van der Hoek, Mara & Verwer, Ramona
2006The acquisition of grammatical gender in bilingual child acquisition of Dutch (by older Moroccan and Turkish children). The definite determiner, attributive adjective and relative pronoun. In Linguistics in The Netherlands 2006 , Jeroen van de Weijer & Bettelou Los (eds), 40–51. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Cornips, Leonie & Hulk, Aafke
2006External and internal factors in bilingual and bidialectal language development: Grammatical gender of the Dutch definite determiner. In L2 Acquisition and Creole Genesis. Dialogues , Claire Lefebvre, Lydia White & Jourdan Christine (eds), 355–378. Amsterdam: John Benjamins.DOI logoGoogle Scholar
2008Factors of success and failure in the acquisition of grammatical gender in Dutch. Second Language Research 24: 267–296. DOI logoGoogle Scholar
2013Late child acquisition and identity construction: Variation in use of the Dutch definite determiners de and het . In Language Variation European Perspectives IV [Studies in Language Variation 14], Peter Auer, Javier Caro Reina & Göz Kaufmann (eds.), 57–67. Amsterdam: John Benjamins.DOI logoGoogle Scholar
Cornips, Leonie, de Rooij, Vincent & Stengs, Irene
Dieteren, R.O.F.M
1962 De Migratie in de Mijnstreek 1900–1935 [Bijdragen tot de Sociale en Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland IX]. Nijmegen: Centrale Drukkerij.Google Scholar
Driessen, Geert
2006Ontwikkelingen in het gebruik van streektalen en dialecten in de periode 1995–2003. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 75: 103–113.DOI logoGoogle Scholar
Eckert, Penny
2000 Linguistic Variation as Social Practice . Oxford: Blackwell.Google Scholar
2008Variation and the indexical field. Journal of sociolinguistics . 12: 453–76. DOI logoGoogle Scholar
2012Three waves of variation study: The emergence of meaning in the study of sociolinguistic variation. Annual Review of Anthropology 41. DOI logoGoogle Scholar
Hawkins, Roger & Franceschina, Florencia
2004Explaining the acquisition and non-acquisition of determiner-noun gender concord in French and Spanish. In The Acquisition of French in Different Contexts [Language Acquisition and Language Disorders 32], Philippe Prévost & Johanne Paradis (eds), 175–205. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Henry, Alison
2002Variation and syntactic theory. In The Handbook of Language Variation and Change, Jack K. Chambers & Natalie Schilling (eds), 267–282. Malden MA: Blackwell.Google Scholar
Hinskens, Frans & Muysken, Pieter
1986Formele en functionele benaderingen van dialectale variatie; de flexie van het adjectief in Ubach over Worms. In Syntaxis en Lexicon. Veertien Artikelen bij Gelegenheid van het Emeritaat van Albert Sassen, Cornelis Antonius Johannes Hoppenbrouwers (ed.). Dordrecht: Foris.Google Scholar
Hulk, Aafke & Cornips, Leonie
2010The role of gender and count features in the acquisition of ‘het’ as a pronoun: similarities and differences with its acquisition as a determiner’. In Proceedings of GALA 09 (Generative Approaches to Language Acquisition), João Costa, Ana Castro & Maria Lobo & Fernanda Pratas (eds), 232–243. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.Google Scholar
Irvine, Judith & Gal, Susan
2000Language ideology and linguistic differentation. In Regimes of Language: Ideologies, Polities and Identities, Paul V. Kroskrity (ed.), 35–84. Santa Fe NM: School of American Research Press.Google Scholar
Jaspers, Jürgen
2008Problematizing ethnolects: Naming linguistic practices in an Antwerp secondary school. The International Journal of Bilingualism 12 85–104. DOI logoGoogle Scholar
Johnstone, Barbara
2004Place, Globalization and linguistic variation. In Sociolinguistic Variation: Critical Reflections, Carmen Fought (ed.), 65–83. Oxford: OUP.Google Scholar
2010Language and geographical space. In Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation, Peter Auer & Jürgen Erich Schmidt (eds), 1–5. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Kroch, Anthony
1989Reflexes of grammar in patterns of language change. Language Variation and Change 1: 199–244. DOI logoGoogle Scholar
Kupisch, Tanja, Müller, Natascha & Cantone, Katja
2002Gender in monolingual and bilingual first language acquisition: Comparing Italian and French. Lingue e Linguaggio 1: 107–149.Google Scholar
Labov, William
1972 Sociolinguistic Patterns . Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press.Google Scholar
1994 Principles of Linguistic Change: Internal Factors . Oxford: Blackwell.Google Scholar
2000 Principles of Linguistic Change: Social factors . Oxford: Blackwell.Google Scholar
2007 Diffusion and transmission . Language 83: 344–387. DOI logoGoogle Scholar
Le Page, Robert & Tabouret-Keller, Andrée
1985 Acts of Identity . Cambridge: CUP.Google Scholar
Leerssen, Joep
2006 De Bronnen van het Vaderland: Taal, Literatuur en de Afbakening van Nederland , 1806–1890. Nijmegen: Vantilt.Google Scholar
Mælhum, Brit
1996Codeswitching in Hemnesberget – Myth or reality? Journal of Pragmatics 25: 749–761. DOI logoGoogle Scholar
Mills, Anne E
1986 The Acquisition of Gender. A Study of English and German . Berlin: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Milroy, James
2001Language ideologies and the consequences of standardization. Journal of Sociolinguistics 5: 530–555. DOI logoGoogle Scholar
Muysken, Pieter
1984Attitudes and experiences of discrimination: The Netherlandic of Moroccan foreign workers. In Sociolinguistics in the Low Countries [Studies in Sciences of Language Series 5], Kas Deprez (ed.), 333–356. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2005A modular approach to sociolinguistic variation in syntax. The gerund in Ecuadorian Spanish. In Syntax and Variation. Reconciling the Biological with the Social , Leonie Cornips & Karen Corrigan (eds.), 31–54. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Nortier, Jacomine
2001 Murks en Straattaal; Vriendschap en Taalgebruik onder Jongeren . Amsterdam: Prometheus.Google Scholar
Nortier, Jacomine & Margreet Dorleijn
2008 A Moroccan accent in Dutch: A sociocultural style restricted to the Moroccan Community? International Journal of Bilingualism 12: 125–142. DOI logoGoogle Scholar
Ponelis, Fritz
2005Nederlands in Afrika: Het Afrikaans. In Wereldnederlands. Oudeen Jonge Variëteiten van het Nederlands, Nicoline van der Sijs (ed.), 15–30. The Hague: SDU.Google Scholar
Rampton, Ben
1995Styling the other: Introduction. Journal of Sociolinguistics 3: 421–427. DOI logoGoogle Scholar
Roodenburg, Jasper & Hulk, Aafke
2008Puzzles on grammatical gender. Lingue e Linguaggio 1: 67–92.Google Scholar
Snow, Catherine E., van Eeden, Roos & Muysken, Pieter
1981The interactional origins of foreigner talk: Municipal employees and foreign workers. International Journal of the Sociology of Language 28: 81–92.Google Scholar
Unsworth, Sharon, Argyri, Froso, Cornips, Leonie, Hulk, Aafke, Sorace, Antonella & Tsimpli, Ianthi
(eds) 2011aOn the role of onset and input in early child bilingualism in Greek and Dutch. In Selected Proceedings of the 4th Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America (GALANA 2010) , Mihaela Pirvulescu, María Cristina Cuervo, Ana T. Pérez-Leroux, Jeffrey Steele & Nelleke Strik (eds), 249–265. Somerville MA: Cascadilla Proceedings Project.
Unsworth, Sharon, Argyri, Frose, Cornips, Leonie, Hulk, Aafke, Sorace, Antonella & Tsimpli, Ianthi
2011bBilingual acquisition of Greek voice morphology and Dutch gender: What do they have in common? In BUCLD 35 Proceedings of the 35th annual Boston University Conference on Language Development , Nick Danis, Kate Mesh & Hyunsuk Sung (eds), 590–602. Somerville MA: Cascadilla Press.Google Scholar
Thissen, Lotte
2013The ambiguities of Limburgerness. Language, place and belonging in Limburg, the Netherlands. Etnofoor 25: 119–143.Google Scholar
Vergnaud, Jean-Roger & Zubizarreta, Maria Luisa
1992The definite determiner and the inalienable constructions in French and in English. Linguistic Inquir y 23: 595–652.Google Scholar
Wilson, John & Henry, Alison
1998Parameter setting within a socially realistic linguistics. Language in Society 27: 1–21. DOI logoGoogle Scholar
Cited by

Cited by 5 other publications

Castro, Tammer, Jason Rothman & Marit Westergaard
2017. On the Directionality of Cross-Linguistic Effects in Bidialectal Bilingualism. Frontiers in Psychology 8 DOI logo
Cornips, Leonie
2017. Chapter 4. Child acquisition of sociolinguistic variation. In Acquiring Sociolinguistic Variation [Studies in Language Variation, 20],  pp. 91 ff. DOI logo
Cornips, Leonie
2022. The Predictability of Social Stratification of Syntactic Variants. In Explanations in Sociosyntactic Variation,  pp. 144 ff. DOI logo
Cornips, Leonie M.E.A.
2014. Socio-syntax and variation in acquisition. Linguistic Variation 14:1  pp. 1 ff. DOI logo
Francot, R.J., Kirsten van den Heuij, Elma Blom, Wilbert Heeringa & Leonie Cornips
2017. Inter-individual variation among young children growing up in a bidialectal community. In Language Variation - European Perspectives VI [Studies in Language Variation, 19],  pp. 85 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 12 may 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.