Part of
Adverbs: Functional and diachronic aspects
Edited by Karin Pittner, Daniela Elsner and Fabian Barteld
[Studies in Language Companion Series 170] 2015
► pp. 83100
References
Booij, Geert E
2002The Morphology of Dutch. Oxford: OUP.Google Scholar
de Haas, Wim & Trommelen, Mieke
1993Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een Overzicht van de Woordvorming. De Haag: SDU Uitgeverij.Google Scholar
Diepeveen, Ariane
2012Modifying words. Dutch Adverbial Morphology in Contrast. PhD dissertation, Freie Universität Berlin. (FU Dissertationen Online) [URL]Google Scholar
Diepeveen, Janneke
2011 Interestingly, interessanterweise, interessant genoeg: De vorming van evaluatieve bepalingen in het Nederlands vanuit contrastief perspectief. Lage Landen Studies 2: 195–220.Google Scholar
2013Linguistically interesting: Dutch domain adverbials in contrast. JournaLIPP 2: 15–29. [URL]Google Scholar
Diepeveen, Janneke & Van de Velde, Freek
2010Adverbial morphology: How Dutch and German are moving away from English. Journal of Germanic Linguistics 22(4): 389–413. DOI logoGoogle Scholar
Dressler, Wolfgang U
1989Protoypical differences between inflection and derivation. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 42(1): 3–10.Google Scholar
Haeseryn, Walter, Romijn, Kirsten, Geerts, Guido, de Rooij, Jaap J. & van den Toorn, Maarten C
1997Algemene Nederlandse Spraakkunst, 2nd edn. Groningen & Deurne: Martinus Nijhoff & Wolters Plantyn.Google Scholar
Haspelmath, Martin
2002Understanding Morphology. London: Arnold.Google Scholar
Heinle, Eva-Maria
2004Diachronische Wortbildung unter syntaktischem Aspekt. Das Adverb. Heidelberg: Winter.Google Scholar
Plag, Ingo
2003Word-formation in English. Cambridge: CUP. DOI logoGoogle Scholar
Pounder, Amanda
Ramat, Paolo & Ricca, Davide
1998Sentence adverbs in the languages of Europe. In Adverbial Constructions in the Languages of Europe, Johan van der Auwera (ed.), 189–275. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Van de Velde, Freek
2005Exaptatie en subjectificatie in de Nederlandse adverbiale morfologie. Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 58: 105–124.Google Scholar
van der Auwera, Johan & Gast, Volker
2011Categories and prototypes. In The Oxford Handbook of Linguistic Typology, Jae Jung Sung (ed.), 165–189. Oxford: OUP.Google Scholar
van der Horst, Joop
2008Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis. Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
van der Horst, Joop M. & van der Horst, Kees
1999Geschiedenis van het Nederlands in de Twintigste Eeuw. Den Haag: SDU Uitgeverij.Google Scholar
van der Sijs, Nicoline
2002Chronologisch Woordenboek. De Ouderdom en Herkomst van Onze Woorden en Betekenissen. Amsterdam: L.J. Veen.Google Scholar
Weerman, Fred P
2005Adverbia als adjectiva. In Taalkundige Artikelen voor Ad Welschen, Els Elffers & Fred P. Weerman (eds). Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen UvA. [URL]Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Geuder, Wilhelm
2019. Eine Art Wortart: Das Adverb im Deutschen. Zeitschrift für Sprachwissenschaft 38:2  pp. 191 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 14 september 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.