Article published in:
Adverbs: Functional and diachronic aspects
Edited by Karin Pittner, Daniela Elsner and Fabian Barteld
[Studies in Language Companion Series 170] 2015
► pp. 83100
References

References

Booij, Geert E.
2002The Morphology of Dutch. Oxford: OUP.Google Scholar
de Haas, Wim & Trommelen, Mieke
1993Morfologisch Handboek van het Nederlands. Een Overzicht van de Woordvorming. De Haag: SDU Uitgeverij.Google Scholar
Diepeveen, Ariane
2012Modifying words. Dutch Adverbial Morphology in Contrast. PhD dissertation, Freie Universität Berlin. (FU Dissertationen Online) http://​www​.diss​.fu​-berlin​.de​/diss​/receive​/FUDISS​_thesis​_000000038716Google Scholar
Diepeveen, Janneke
2011 Interestingly, interessanterweise, interessant genoeg: De vorming van evaluatieve bepalingen in het Nederlands vanuit contrastief perspectief. Lage Landen Studies 2: 195–220.Google Scholar
2013Linguistically interesting: Dutch domain adverbials in contrast. JournaLIPP 2: 15–29. http://​lipp​.ub​.lmu​.de​/article​/view​/66Google Scholar
Diepeveen, Janneke & Van de Velde, Freek
2010Adverbial morphology: How Dutch and German are moving away from English. Journal of Germanic Linguistics 22(4): 389–413. CrossrefGoogle Scholar
Dressler, Wolfgang U.
1989Protoypical differences between inflection and derivation. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 42(1): 3–10.Google Scholar
Haeseryn, Walter, Romijn, Kirsten, Geerts, Guido, de Rooij, Jaap J. & van den Toorn, Maarten C.
1997Algemene Nederlandse Spraakkunst, 2nd edn. Groningen & Deurne: Martinus Nijhoff & Wolters Plantyn.Google Scholar
Haspelmath, Martin
2002Understanding Morphology. London: Arnold.Google Scholar
Heinle, Eva-Maria
2004Diachronische Wortbildung unter syntaktischem Aspekt. Das Adverb. Heidelberg: Winter.Google Scholar
Plag, Ingo
2003Word-formation in English. Cambridge: CUP. CrossrefGoogle Scholar
Pounder, Amanda
2001Adverb‐marking in German and English. System and standardization. Diachronica 18(2): 301–358. CrossrefGoogle Scholar
Ramat, Paolo & Ricca, Davide
1998Sentence adverbs in the languages of Europe. In Adverbial Constructions in the Languages of Europe, Johan van der Auwera (ed.), 189–275. Berlin: Mouton de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
Van de Velde, Freek
2005Exaptatie en subjectificatie in de Nederlandse adverbiale morfologie. Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 58: 105–124.Google Scholar
van der Auwera, Johan & Gast, Volker
2011Categories and prototypes. In The Oxford Handbook of Linguistic Typology, Jae Jung Sung (ed.), 165–189. Oxford: OUP.Google Scholar
van der Horst, Joop
2008Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis. Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
van der Horst, Joop M. & van der Horst, Kees
1999Geschiedenis van het Nederlands in de Twintigste Eeuw. Den Haag: SDU Uitgeverij.Google Scholar
van der Sijs, Nicoline
2002Chronologisch Woordenboek. De Ouderdom en Herkomst van Onze Woorden en Betekenissen. Amsterdam: L.J. Veen.Google Scholar
Weerman, Fred P.
2005Adverbia als adjectiva. In Taalkundige Artikelen voor Ad Welschen, Els Elffers & Fred P. Weerman (eds). Amsterdam: Faculteit der Geesteswetenschappen UvA. http://​cf​.hum​.uva​.nl​/dsp​/nederlandsetaalkunde​/NTKonderzoek​.htmGoogle Scholar