Review published In:
Target
Vol. 12:1 (2000) ► pp.169172
References

References

Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies
1951 Amsterdam: Het Nederlandsch Bijbelgenootschap. [NV.]Google Scholar
De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling
1977 Boxtel: Katholieke Bijbelstichting. [WV1.]Google Scholar
De Bijbel uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling
1995 Herziene uitgave. ’s Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting. [WV2.]Google Scholar
Groot Nieuws Bijbel. Vertaling in omgangstaal
1983 Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap. [GNB1.]Google Scholar
Groot Nieuws Bijbel. Vertaling in omgangstaal
1996 Herziene uitgave. Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap/’s Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting. [GNB2.]Google Scholar
Het Boek
1988 Zevenhuizen: Stichting Living Bibles Holland/IBS. [HB.]Google Scholar
Startbijbel
1994 5e editie. Haarlem: Nederlands Bijbelgenootschap. [SB.]Google Scholar
Williams, John E. and Deborah L. Best
1990Measuring Sex Stereotypes: A Multination Study. [Part 6 of Cross-Cultural Research and Methodology Series .] London: Sage. 2nd ed.Google Scholar