Review published In:
Target
Vol. 6:1 (1994) ► pp.118120
References

Références

Bork, G.J et P.J. Verkruijsse
1985De Nederlandse en Vlaamse auteurs. Van Middeleeuwen tot heden. Weesp: De Haan.Google Scholar
Geerebaert, A.
1924Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers. Gent: Volksdrukkerij.Google Scholar
Hermans, Theo
1991Studies over Nederlandse vertalingen: een bibliografische lijst. ‘s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica.Google Scholar
Lexicon van de Nederlandse letterkunde. Auteurs, anonieme werken periodieken
1986 Amsterdam-Brussel: Elsevier.Google Scholar
Schoneveld, Cees
éd. 1992“‘t Word grooter plas: maar niet zo ‘t was”. Nederlandse beschouwingen over vertalen 1670–1760. ‘s-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica.Google Scholar