Chapter published in:
Uralic Essive and the Expression of Impermanent State
Edited by Casper de Groot
[Typological Studies in Language 119] 2017
► pp. 161184
References
Ahtia, Edvard Vilhem
1938Karjalan kielioppi. Suojärvi: Karjalan kansallisseura.Google Scholar
Hakulinen, Auli, Vilkuna, Maria, Korhonen, Riitta, Koivisto, Vesa, Heinonen, Tarja Riitta & Alho, Irja
2004Iso suomen kielioppi [SKST 950]. Helsinki: SKS.Google Scholar
Kalkkinen, Aune
(ed.) 1987Tälleh siel elettih. Aleksanteri Saralan tallettamaa muistitietoutta Suistamon Koitosta. Joensuu.Google Scholar
KKS = Karjalan kielen sanakirja 1–6
. Suomalais-Ugrilainen Seura 1968–2005 <kaino​.kotus​.fi​/cgi​-bin​/kks​/kks​_etusivu​.cgi
Larjavaara, Matti
1986Itämerensuomen koillisryhmän synkretistiset paikallissijat. Virittäjä 90: 413–427.Google Scholar
Ojajärvi, Aulis
1950Sijojen merkitystehtävistä Itä-Karjalan Maaselän murteissa. Nominatiivi, genetiivi, akkusatiivi ja partitiivi. Vertaileva funktio-opillinen tutkimus [SUST 97]. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.Google Scholar
Pyöli, Raija
2012Livvinkarjalan kielioppi. Helsinki: Karjalan Kielen Seura.Google Scholar
Särkkä, Tauno
1969Itämerensuomalaisten kielten eksessiivi [SKST 291]. Helsinki: SKS.Google Scholar
Virtaranta, Pertti
1960Juho Kujola, karjalan ja lyydin tutkija [SKST 266]. Helsinki: SKS.Google Scholar
Zaikov, Pekka
2013Vienankarjalan kielioppi. Lisänä harjotukšie ta lukemisto. Helsinki: Karjalan Sivistysseura Ry.Google Scholar