Taaltoetsen in onderwijs en onderzoek

29 oktober 1978 te Hasselt

Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Voorwoord
i
Taaltoetsen, Kloof Tussen Vraag en Aanbod?
Jan van Weeren
3–14
Taalattitudemeting in Theorie en Praktijk (TAS)
M. Spoelders
15–27
Over Het Toetsen Van Het Schrijfvermogen in Het Moedertaalonderwijs
H. Wesdorp
28–46
L'evaluation de L'expression Orale: Problemes et Solutions
L.J.A. Nienhuis
47–58
De validiteit van luistertoetsen Moderne Vreemde Talen
H.W.M. van den Nieuwenhof
59–74
Multiple-Choice Testing of Advanced Guided Composition in English (EFL) Using the 'Step' System: Some Ways to Improve Teachers' Training
Jacques Noel en Jane Spiro
75–108
Pedagogical Grammar as Applied Semiotics
L.K. Engels
109–122
Summary
123–128