Innovatie

PaperbackAvailable
ISBN 9789027244512 | EUR 65.00 | USD 98.00
 
e-Book
ISBN 9789027274090 | EUR 65.00 | USD 98.00
 
Deze bundel presenteert interdisciplinair onderzoek rond het thema innovatie. De krititische vragen die L.C. Brinkman, destijds minister van WVC, bij het begrip innovatie in de kunst stelt, worden beantwoord door de theater wetenschapper Henri Schoenmakers. De bijdragen op het gebied van muziek (Paul Op de Coul), architectuur (A.W. Reinink) en de letterkunde (Hans Bertens) gaan in op de spanning tussen conventie en innovatie. Deze spanning is ook de leidraad in het betoog van Johan Somerwil en F. Roos, sprekend vanuit hun ervaring met het uitgeversbedrijf en de wereld van de financïele diensten. De historici H.W. von der Dunk en Pim den Boer relativeren de cultus van het nieuwe. A.D. Wolff-Albers noteert haar reserves tegenover radicale veranderingen in het wetenschapsbeleid. De comparatist Douwe Fokkema en de historicus T. van Tijn onderzoeken regelmatigheden in culturele en conjuncturele vernieuwing. Innovatie bevat het verslag van een in 1988 gehouden symposium, dat heeft geleid to een vruchtbare dialoog over de disciplinegrenzen heen.
[Not in series, 43]  1990.  162 pp. + 20 ills.
Publishing status: Available | Language: Dutch
Table of Contents
Woord vooraf
vii
Inleiding
Douwe W. Fokkema † and Frans Ruiter
xi
Innovatie en spreiding in het kunstbeleid
Elco Brinkman
1
Vernieuwing in het wetenschapsbeleid
A.D. Wolff-Albers
15
Innovatie als culturele noodzaak
Douwe W. Fokkema †
25
De magie van de vernieuwing
H.W. von der Dunk
39
Innovatie en geschiedwetenschap
Pim den Boer
57
Traditie en vernieuwinf in de muziek van die vroege twintigste eeuw
Paul Op de Coul
69
Innovatie in de theatrale kunsten en in de theaterwetenschap
Henry Schoenmakers
79
Dilemma’s tussen conventie en innovatie in de architectuur
A.W. Reinink
97
Drie Postmodernismen en hun Modernistische antecedenten
Hans Bertens
111
Traditie en vernieuwing in het uitgeversbedrijf
Johan Somerwil
121
Vernieuwingen in de wereld van de financiële diensten
F. Roos
135
Conjunctuurgolven en innovatie in historisch perspectief
Theo van Tijn
145
Notitie over de auteurs
157
Naamregister
159
Subjects & Metadata

Miscellaneous

Miscellaneous
BIC Subject: AC – History of art / art & design styles
BISAC Subject: ART015000 – ART / History / General
ONIX Metadata
ONIX 2.1
ONIX 3.0
U.S. Library of Congress Control Number:  91183162 | Marc record