Article published in:
Australian Review of Applied Linguistics
Vol. 11:1 (1988) ► pp. 176188
References

References

Aanstoot, I. and M. Willemsen
(1987) Grammatica in het onderwijs van het Nederlands als tweede taal. Inventarisatie van grammaticale problemen ten behoeve van een computergestuurde taaltraining met behulp van de editing-taak. Ph.D. thesis, Nijmegen, ITT.Google Scholar
Cohen, J.
(1960) Co-efficient of agreement for nominal skills. Educational and Psychological Measurement 20,1:37–46. CrossrefGoogle Scholar
Migchielsen, M.
(1982) Een editing-test als indicator voor niveau van taalvaardigheid. Ph.D. thesis, Nijmegen, ITT.Google Scholar
Mullen, K.
(1979) An alternative to the cloze-test. In C. Yorio, K. Perkins and J. Schachter (eds) The learner in focus. Washington, DC, TESOL: 187:192.Google Scholar
Stortelder, M., C. de Graauw and L. Hutjes-Boelaars
(1987) Bruikbaarheid van de Editing-test als leertaak. Verslag van een vooronderzoek. Nijmegen, ITS.Google Scholar
Van Els, T., Th. Bongaerts, G. Extra, Ch. van Os and A. Janssen-van Deten
(1984) Applied linguistics and the learning and teaching of foreign languages. London, Edward Arnold.Google Scholar
Van Esch, C.
(1987) Contextgebruik en begrijpend lezen in een vreemde taal. Ph.D. thesis, University of Nijmegen. Groningen, Wolters-Noordhoff.Google Scholar