Article published In:
The Hard Work–Entertainment Continuum: Teaching Asian languages in Australia
Edited by Andy Kirkpatrick, Yong Zhong and Helen Kirkpatrick
[Australian Review of Applied Linguistics. Series S 12] 1995
► pp. 203228
References
Algeo, J.
(ed.) (1991) Fifty years among the new words: A dictionary of neologisms, 1941-1991. Cambridge, Cambridge University Press.Google Scholar
Bauer, L.
(1983) English word-formation. Cambridge, Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Chao, Yuen Ren
(1968) A grammar of spoken Chinese. Berkeley, University of California Press.Google Scholar
Fang Yuqing
(1992) Shiyong Hanyu yufa. Beijing, Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe.Google Scholar
Han Ming’an
(chief ed.) (1991) Xinyuci dacidian. Ha’erbin, Heilongjiang Renmin Chubanshe.Google Scholar
Li, C.N. and S.A. Thompson
(1981) Mandarin Chinese: A functional reference grammar. Berkeley, University of California Press.Google Scholar
Li Daren, Li Zhenjie and Liu Shiqin
(chief eds) (1993) Hanyu xinciyu cidian. Beijing, Shangwu Yinshuguan.Google Scholar
Li Xingjian, Cao Congsun and Yun Jingkui
(chief eds) (1993 rev. ed.) Xinci xinyu cidian. Beijing, Yuwen Chubanshe.Google Scholar
Li Yingzhe, Zheng Liangwei, et al.
(1990) Shiyong Hanyu cankao yufa. Beijing, Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe.Google Scholar
Li Zhenjie
(chief ed.) (1993) A dictionary of common Chinese abbreviations. Beijing, Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe.Google Scholar
(1994) Xian jieduan ciyu yongfa de bianhua. Yuwen Jianshe Tongxun (Xianggang) 441:46–52,62.Google Scholar
Li Zhenjie, Bai Yukun. et al.
(1987) Zhongguo baokan xinciyu. Beijing, Huayu Jiaoxue Chubanshe.Google Scholar
Li Zhenjie, Wang Shixun et al.
(1990) Han-Ying xinciyu huibian. Beijing, Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe.Google Scholar
Liu Zhihe, Chen Quan and Fu Cezhen
(chief eds) (1993) A Chinese-English new words dictionary. Haikou, Hainan Chubanshe.Google Scholar
Luo Zhufeng
(chief ed.) (1990) Hanyu da cidian (diwu juan). Shanghai, Hanyu Dacidian Chubanshe.Google Scholar
Tulloch, S.
(comp.) (1991) The Oxford dictionary of new words. Oxford and New York, Oxford University Press.Google Scholar
Wang Junxi
(1993) Hanyu xinci cidian. Shanghai, Hanyu Dacidian Chubanshe.Google Scholar
Wang Junxi, Dong Fuguang and Zhong Jialing
(1987) Xiandai Hanyu xinci cidian. Jinan, Qilu Shushe.Google Scholar
Wu Guanghua
(1993) Han-Ying da cidian. Shanghai, Jiaotong Daxue Chubanshe.Google Scholar
Wu Zhaoyi and Zhang Jin
(1985) The formation and standardization of terminologies in the Chinese language. TermNet 11, April: 12–18.Google Scholar
Xi Boxian and Lu Baoyuan
(chief eds) (1993) Xinciyu cidian. Beijing, Renmin Youdian Chubanshe.Google Scholar
Xiong Zhongwu
(chief ed.) (1992) Dangdai Zhongguo liuxingyu cidian. Changchun, Jilin Wenshi Chubanshe.Google Scholar
Xu Denan
(1990) Shiyong cihuixue. Beijing, Yanshan Chubanshe.Google Scholar
Xu Shirong
(1990) Beijing tuyu cidian. Beijing, Beijing Chubanshe.Google Scholar
Ya Kun M T and Xiu Yu
(chief eds) (1992) Shiyong suolüeyu zhishi cidian. Beijing, Xin Shijie Chubanshe.Google Scholar
Yu Genyuan
(chief ed.) (1992) 1991 Hanyu xinciyu. Beijing, Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe.Google Scholar
(chief ed.) (1993) 1992 Hanyu xinciyu. Beijing, Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe.Google Scholar
(chief ed.) (1994) Xiandai Hanyu xinci cidian. Beijing, Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe.Google Scholar
(1994a) Wenxue zuopin zhong de xin ciyu. Xiuci Xuexi 2,5:10–11.Google Scholar
Yu Yunxia, Lu Zengpu, et al.
(1986) Han-Ying niyin cidian. Beijing, Shangwu Yinshuguan.Google Scholar
Zhao Jianxiong
(1994) Dangdai liuxingyu. Shanghai, Shanghai Renmin Chubanshe.Google Scholar
ZSKYWYY
= Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Wenzi Yingyong Yanjiusuo Xinci Xinyu Xinyongfa Yanjiuketi Zu (1994) 1993 nian chuxian de Hanyu xinci xinyu xuandeng. Yuyan Jiaoxue yu Yanjiu 1,3:49–59.Google Scholar
ZSKYY
= Zhongguo Shehui Kexueyuan Yuyan Yanjiusuo (1983) Xiandai Hanyu cidian. (Second edition). Beijing, Shangwu Yinshuguan.Google Scholar
ZSKYY
(1989) Xiandai Hanyu cidian bubian. Beijing, Shangwu Yinshuguan.Google Scholar
Zhu Guangqi
(1994) Dangdai Gang-Tai yongyu cidian. Shanghai, Shanghai Cishu Chubanshe.Google Scholar