Article published in:
Linguistics in the Netherlands 2018
Edited by Bert Le Bruyn and Janine Berns
[Linguistics in the Netherlands 35] 2018
► pp. 173186
References
Abraham, Werner
1981 “Partikeln und Konjunktionen – Versuch einer kontrastiven Typologie Deutsch-Niederländisch”. Partikeln und Deutschunterricht ed. by Harald Weydt, 168–188. Heidelberg: Groos.Google Scholar
Baarslag, Maria
1952 “Étude comparative de quelques besoins linguistiques du français et du néerlandais”. PhD Diss., Leiden University.Google Scholar
Conradie, Jac
2017 “The re-inflecting of Afrikaans” (paper presented at A Germanic Sandwich , Münster, 18 March 2017).
Coppen, Peter-Arno
1997 “Linguistisch Miniatuurtje XXXV: Maf ze ”. Neder-L Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek 9705.17 (May 7 1997) http://​www​.neder​-l​.nl​/bulletin​/1997​/05​/970517​.html.
1998 “De succes-imperatief”. Nederlandse Taalkunde 31: 85–95.Google Scholar
Corver, Norbert
1995 “Succes-imperatieven. Evidentie voor de transitiviteit van niet-ergatieven”. Tabu 251: 125–127.Google Scholar
2016 “Emotion in the Build of Dutch. Deviation, Augmentation and Duplication.” Tijdschrift voor Nederlandse Taal- & Letterkunde 1321, 41: 232–275.Google Scholar
Culicover, Peter
2017 “Cryptoconstructionalism”. A Schrift to Fest Kyle Johnson ed. by N. LaCara, K. Moulton & A. -M. Tessier, 99–106. Umass Amherst Linguistics Open Access Publications 1. http://​scholarworks​.umass​.edu​/linguist​_oapubs​/1.
van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal
1970 9th ed., ed. by C. Kruyskamp. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.Google Scholar
De Vriendt, Sera & Piet Van de Craen
1986 “Over plaatsingsmogelijkheden van schakeringspartikels”. Interdisciplinair Tijdschrift voor Taal- en Tekstwetenschap 61: 101–116.Google Scholar
De Vriendt, Sera, Willy Vandeweghe & Piet Van de Craen
1991 “Combinatorial aspects of modal particles in Dutch”. Multilingua 101: 43–59.Google Scholar
De Vriendt, Sera
1992 “Kom, kijk, zeg als interjectie”. Studia neerlandica et germanica 513–520 (reprinted in Van geen kleintje vervaard, Brussel: VUB Press 1995, 151–159).Google Scholar
Foolen, Ad
1993 “De betekenis van partikels. Een dokumentatie van de stand van het onderzoek met bijzondere aandacht voor maar ”. PhD Diss., Nijmegen.Google Scholar
Givón, Talmy
1971 “Historical syntax and synchronic morphology: an archaeologist’s field trip.” Chicago Linguistic Society 71: 394–415.Google Scholar
Goldberg, Adele
1995Constructions. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: Chicago University Press.Google Scholar
Hale, Ken & Samuel J. Keyser
1993 “On argument structure and the lexical expression of syntactic relations”. The view from building 20 ed. by K. Hale & S. Keyser, 53–109. Cambridge, Mass.: The MIT Press.Google Scholar
van Haeringen, Coenraad
1956Nederlands tussen Duits en Engels. Den Haag: Servire.Google Scholar
Haeseryn, Walter, Kirsten Romijn, Guido Geerts, Jaap de Rooij & Maarten C. van den Toorn
1997Algemene Nederlandse Spraakkunst. 2e druk. Groningen/Deurne, Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn.Google Scholar
Hengeveld, Kees & J. Lachlan Mackenzie
2008Functional discourse grammar. A typologically-based theory of language structure. Oxford: Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
Hoekstra, Teun
1984Transitivity. Grammatical Relations in Government-Binding Theory. Dordrecht: Foris. CrossrefGoogle Scholar
Hoogvliet, Jan
1903Lingua. Een beknopt leer- en handboek van Algemeene en Nederlandsche taalkennis, meer bepaaldelijk bestemd voor leeraren en onderwijzenden in moderne en oude talen. Amsterdam: Van Looy.Google Scholar
Keizer, Evelien & W. Honselaar
2013 “Leave-taking wishes in Dutch: A Functional Discourse Grammar account”. Revista Canaria de Estudios Ingleses 671: 59–77.Google Scholar
Taalprof [Peter-Arno Coppen]
Vismans, Roel
1994 “Modal particles in Dutch directives: A study in functional grammar”. PhD Diss., Vrije Universiteit Amsterdam.Google Scholar
de Vries, Matthias & Lammert A. te Winkel
1884–1998Woordenboek der Nederlandsche Taal. ’s-Gravenhage [etc.]: Nijhoff [etc.].Google Scholar
Weerman, Fred
1989 “The V2 conspiracy”. PhD Diss., Utrecht University.Google Scholar
Wegener, H.
1989 “Eine Modalpartikel besonderer Art: Der dativus ethicus”. Sprechen mit Partikeln ed. by Harald Weydt, 56–73. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
van der Wouden, Ton
2002 “Partikels: naar een partikelwoordenboek voor het Nederlands.” Nederlandse Taalkunde 71: 20–43.Google Scholar
2014 “Zit je nu alweer te twitteren? Een nieuwe manier om partikels in kaart te brengen”. De Kaartenbank. Over taal en cultuur ed. by Nicoline van der Sijs 68–74. Amsterdam: AUP.Google Scholar
Zwicky, Arnold & Geoffrey Pullum
1983 “Cliticization vs. Inflection: English n’t ”. Language 591: 502–513. CrossrefGoogle Scholar
Modal particle or emerging inflection?