Article published In:
Linguistics in the Netherlands 2019
Edited by Janine Berns and Elena Tribushinina
[Linguistics in the Netherlands 36] 2019
► pp. 2026
References
Actes du premier congrès international de linguistes à La Haye, du 10–15 avril 1928
Leiden: A. W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij.
Daalder, Saskia
2004Achter de schermen van een congres. Het eerste Internationale Linguïstencongres (Den Haag, 1928). Voortgang 221, 315–321.Google Scholar
Dik, Simon
ed. 1972Taalwetenschap in Nederland 1971. Universiteit van Amsterdam, Uitgave van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap.Google Scholar
Donum natalicium Schrijnen. Verzameling opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenooten, opgedragen aan Mgr. Prof. dr. Jos. Schrijnen, bij gelegenheid van zijn zestigsten verjaardag, 3 mei 1929
Nijmegen & Utrecht: Dekker & Van de Vegt.
Foolen, Ad
2010 “Zes decennia AVT”. Taalwetenschap in Nederland. Zestig jaar AVT (1950–2010), Saskia Daalder, Ad Foolen & Jan Noordegraaf, 85–119. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
Kiefer, Ferenc & Piet van Sterkenburg
eds. 2008Eight decades of general linguistics. The history of CIPL and its role in the history of linguistics. Leiden: Brill.Google Scholar
Kraak, Albert
ed. 1975Linguistics in the Netherlands 1972–1973. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Mélanges de linguistique et de philology offerts à Jacq. van Ginneken, à l’occasion du soixantième anniversaire de sa naissance (21 avril 1937)
Paris: Librairie C. Klincksieck.
Mojet, Emma
2018Discussing disciplinary development: The role of the First International Congress of Linguists (1928) in the formation of the discipline of general linguistics. History and Philosophy of the Language Sciences, [URL]
Robins, R. H. & E. M. Uhlenbeck
eds. 1991Endangered languages. Oxford: Berg.Google Scholar