Article published in:
Linguistics in the Netherlands 2019
Edited by Janine Berns and Elena Tribushinina
[Linguistics in the Netherlands 36] 2019
► pp. 4953
References
Burger, Peter & Jaap de Jong
1991Onze taal! Zestig jaar strijd en liefde voor het Nederlands. Den Haag: Sdu.Google Scholar
Chomsky, Noam
1957Syntactic Structures. The Hague: Mouton. CrossrefGoogle Scholar
Daalder, Saskia
2010 “Wat aan de AVT voorafging. De Nederlandsche Phonologische Werkgemeenschap”. Taalwetenschap in Nederland. Zestig jaar AVT (1950–2010) ed. by S. Daalder, A. Foolen & J. Noordegraaf, 7–42. Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
Limpens, Lei
2011Willy Dols 1911 – 1944; een verwachting die niet in vervulling mocht gaan. Born: Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen.Google Scholar
Trubetzkoy, Nikolai
1939Grundzüge der Phonologie (= Travaux du Cercle Linguistique de Prague. 7). Prague: Cercle Linguistique de Prague.Google Scholar