Article published In:
Linguistics in the Netherlands 2014
Edited by Anita Auer and Björn Köhnlein
[Linguistics in the Netherlands 31] 2014
► pp. 165179
References
Boogaart, Ronny
2007Conditionele constructies met moest (en) en mocht (en) in Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands. Neerlandistiek.nl 07.05.Google Scholar
Colleman, Timothy
2010Lectal variation in Constructional Semantics: Benefactive ditransitives in Dutch. In Dirk Geeraerts, Gitte Kristiansen & Yves Peirsman (eds.), Advances in Cognitive Sociolinguistics, 191–221. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Colleman, Timothy, Bernard de Clerck & Magda Devos
2010Prepositional dative constructions in English and Dutch. A contrastive semantic analysis. Neuphilologische Mitteilungen 1111. 129–150.Google Scholar
Cornelisse, Paulien
2009Taal is zeg maar echt mijn ding. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.Google Scholar
Fillmore, Charles J
1988The mechanisms of “Construction Grammar”. In Shelley Axmaker, Annie Jaisser & Helen Singmaster (eds.), Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. 35–55. Berkeley: Berkeley Linguistics Society.Google Scholar
Foolen, Ad
2004Expressive Binominal NPs in Germanic and Romance Languages. In Günther Radden & Klaus-Uwe Panther (eds.), Studies in Linguistic Motivation, 75–100. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Goldberg, Adele E
1995Constructions. A Construction Grammar approach to argument structure. Chicago: University Press of Chicago.Google Scholar
2006Constructions at work. The nature of generalization in language. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Goldberg, Adele E. & Johan van der Auwera
2012This is to count as a construction. Folia Linguistica 461. 109–132. DOI logoGoogle Scholar
Haeseryn, Walter, Kirsten Romijn, Guido Geerts, Jos de Rooij & Maarten C. van Toorn
1997Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn.Google Scholar
Jackendoff, Ray
1995The boundaries of the lexicon. In Martin Everaert, Erik-Jan van der Linden, André Schenk & Rob Schreuder (eds.), Idioms: Structural and Psychological Perspectives, 133–165. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
Jurafsky, Daniel
1992An on-line computational model of human sentence interpretation: A theory of the respresentation and use of linguistic knowledge. Ph.D. dissertation. Berkeley: University of California. DOI logoGoogle Scholar
Keizer, Evelien
2012 Werkse, een schat van en het punt is (is): tussen lexicon en grammatica. In Wim Honselaar (ed.), De strijd tussen lexicon en grammatica, 53–68. Amsterdam: Pegasus.Google Scholar
Schoonheim, Tanneke & Rob Tempelaars
2010Dutch Lexicography in Progress, The Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Anne Dykstra & Tanneke Schoonheim (eds.), Proceedings of the XIV Euralex International Congress, abstract p.179, full text on CDROM 716–725. Ljouwert, Fryske Akademy / Afûk.Google Scholar
Tiberius, Carole & Adam Kilgarriff
2009The Sketch Engine for Dutch with the ANW corpus. In Egbert Beijk, Lut Colman, Marianne Göbel, Frans Heyvaert, Tanneke Schoonheim, Rob Tempelaars & Vivien Waszink (eds.), Fons verborum. Feestbundel voor prof. dr. A.F.M.J. (Fons) Moerdijk, aangeboden door vrienden en collega’s bij zijn afscheid van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, 237–255. Leiden / Amsterdam, Instituut voor Nederlandse Lexicologie / Gopher.Google Scholar
Verhagen, Arie
2005Constructiegrammatica en ‘usage based’ taalkunde. Nederlandse Taalkunde 10(3/4). 197–222.Google Scholar
Verhagen, Arie & Suzanne Kemmer
1997Interaction and causation: Causative constructions in modern standard Dutch. Journal of Pragmatics 271. 61–82. DOI logoGoogle Scholar
Wee, Lionel & Tan Ying Ying
2008That’s so last year! Constructions in a socio-cultural context. Journal of Pragmatics 401. 2100–2113. DOI logoGoogle Scholar
van Dale
2013aDe Dikke Van Dale. (full digital version). Ed. by Ton den Boon & Dirk Geeraerts. Utrecht: Van Dale Lexicografie. [URL]Google Scholar
2013bFree on-line dictionary. Utrecht: Van Dale Lexicografie. [URL]Google Scholar
Prisma
1989Het Nederlandse pocketwoordenboek. Ed. by Antonius Angelus Weijnen. Utrecht: het spectrum.Google Scholar
WNT
1882-2001Woordenboek der Nederlandsche Taal. Ed. by Matthias de Vries & Lammert Allard te Winkel, etc. 1882-1998. [Delen I-XXIX.] ’s-Gravenhage/Leiden etc.: Ed. by Martinus Nijhoff, Albertus Willem Sijthoff, etc. 1956. [Supplement I.] ’s-Gravenhage/Leiden etc.: 2001. [Aanvullingen delen I-III.] ’s-Gravenhage: Sdu Uitgevers. [URL]Google Scholar