Article published in:
Babel
Vol. 63:6 (2017) ► pp. 786812
References

References

Belov, V.
2010 “Tipy zaglavij i propozicional’naja organizacija teksta (na materiale romana A. Belogo “Peterburg”)” [Types of Headings and Propositional Organization of a Text (on the material of A. Belyj’s novel “Petersburg”]. Bulletin of Volgograd State University, Series 2 Linguistics 1 (11): 192–195.Google Scholar
Bolshkova, A.
1998 “Teorija avtora v sovremennom literature vedenii” [Theory of the Author in Modern Literature Studies]. RAS bulletin, Series of Literature and Language 57: 15–24.Google Scholar
Dialektika teksta
[Dialectics of a Text], 2nd ed., Vol. 2 2003 St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg University.Google Scholar
Eco, U.
2000Zametki na poljah “Imeni rozy”. Zaglavie i smysl [Notes on the Margins of “The Name of the Rose”. Title and Sense]. St. Petersburg: Symposium.Google Scholar
Efremova, T.
2000Novyi slovar russkogo iazyka. Tolkovo-slovoobrazovatelnyi [New Dictionary of the Russian Language. Definitions and Word Formation]. Moscow: Russkii iazyk.Google Scholar
Fasmer, M.
1986–1987Jetimologicheskij slovar’ russkogo jazyka [Etymology Dictionary of the Russian Language], Vol 4. Translation from German by O. Trubacheva, with additions Edited by B. A. Larin. Moscow: Progress.Google Scholar
Gurbolikova, O.
1995Taina Vladimira Nabokova. Protcess osmysleniia. Bibliograficheskie ocherki [The Mystery of Vladimir Nabokov. The Process of Understanding. Bibliographic Sketches]. Moscow: Nauka.Google Scholar
Karpovich, I.
2000Sbornik rasskazov V. V. Nabokova “Vesna v Fialte”: Poetika tcelogo i intertekstualnye sviazi [V. Nabokov’s Short Story Collection “Spring in Fialta”: Poetics of the Unity and Intertextual Connections]. Dissertation for the Degree of Candidate of Philological Science. Barnaul: Publishing house of Altay State University.Google Scholar
Lebedeva, V.
2014 “Motiv metafizicheskoj smerti v rasskaze V. Nabokova “Admiraltejskaja igla” [Motiv of Metaphyscal Death in V. Nabokov’s Short Story “The Admiralty Spire”]. Modern Issues of Science and Education 6. http://​www​.science​-education​.ru​/ru​/article​/view​?id​=17082Google Scholar
Mlechko, A.
2000Igra, metatekst, trikster: Parodija v «russkih» romanah V. V. Nabokova [Play, Methatext, Trickster: Parody in V. V. Nabokov’s Novels]. Volgograd: Publishing House of Volgograd State University.Google Scholar
Nabokov, V.
1990Collection of Works in 4 Volumes. Moscow: Pravda.Google Scholar
1996Lectures on Russian Literature. Moscow: Nezavisimaia gazeta.Google Scholar
Nabokov o Nabokove I prochem: Interv’ju, recenzii, jesse
[Nabokov. About Nabokov and other things: Interviews, Reviews, Essays] 2002 Compilation, preface, comments and illustration selection by N. G. Melnikov. Moscow: Publishing House “Independent Newspaper”.Google Scholar
Nekrylova, E.
Kontceptualnyi analiz emotcionalnogo kontcepta obida (na osnove slovarnykh statei tolkovykh slovarei i rasskaza V. Nabokova “obida”) [Conceptual Analysis of Emotional Concept “obida” (based on dictionary entries and V. Nabokov’s Short Story A Bad Day]. http://​nauka​.hnpu​.edu​.ua​/sites​/default​/files​/fahovi%20vudannia​/2010​/literaturoznavstvo63​_3​_1​/12​.html
Nosik, B.
1995Mir i dar Vladimira Nabokova [Vladimir Nabokov’s World and Gift]. Moscow: Penaty.Google Scholar
Ozhegov, S.
2007Slovar russkogo iazyka [Dictionary of the Russian Language]. ed. by L. I. Skvortcov. Moscow: Oniks.Google Scholar
Parker, S. Jan
1991 “Vladimir Nabokov and the Short Story”. In Russian Literature Triquarterly, special Nabokov issue, ed. by D. Johnson, Ann Arbor guest ed., 63–72. Michigan: Ardis.Google Scholar
Semenova, N.
1999 “Zhanrovaja citacija v knige V. Nabokova “Vozvrashhenie Chorba” [Genre Citation in Nabokov’s Book “The Return of Chorb”]. Literature Project: Issues and Research Methods 5: 140–147.Google Scholar
Shklovsky, V.
1924Sentimentalnoe puteshestvie. Vospominanie. 1918–1923 [A Sentimental Travel. Recollection. 1918–1923]. Leningrad: Ateney.Google Scholar
Shraer, M.
2000Nabokov. Temy i variatcii [Nabokov. Topics and Variations]. St. Petersburg: Academic Project.Google Scholar
Toporov, V.
1995 “Peterburg i «Peterburgskij tekst russkoj literatury». Vvedenie v temu” [Petersburg and “Petersburg Text of Russian Literature”. Introduction into the Theme]. In Mif. Ritual. Simvol Obraz: Issledovanija v oblasti miopicheskogo [Myth. Ritual. Symbol. Image. Studies in the Sphere of the Myopic], ed. by V. Toporov, 259–367. Moscow: Progress.Google Scholar
Ushakov, D.
2005Tolkovyi slovar russkogo iazyka [Defining Dictionary of the Russian Language]. Moscow: Alfa-Print.Google Scholar
Vaniukov, A.
2007 “Poetika zaglavii v khudozhestvennom mire V. Nabokova-Sirina” [Poetics of Titles in the Artistic World of V. Nabokov-Sirin]. Saratov University Bulletin, Series: Philology 7 (2): 53–61.Google Scholar
Walser, R.
1987The Assistant. Jakob von Gunten. Miniatures. Moscow: Belles-lettres.Google Scholar
Yanova, T.
Transformatsii pri perevode” [Transformations in Translation]. http://​study​-english​.info​/article066​.php
Zlochevskaia, A.
1997“Esteticheskie novatcii Vladimira Nabokova v kontekste traditcii russkoi klassicheskoi literatury” [Vladimir Nabokov’s Aesthetic Innovations in the Context of Russian Classical Literature Tradition]. Bulletin of Moscow University, Series 9. Philology 4: 16–17.Google Scholar