Article published in:
Non-Nuclear Cases
Edited by Nicole Delbecque, Karen Lahousse and Willy Van Langendonck
[Case and Grammatical Relations Across Languages 6] 2014
► pp. 127172
References
ANS
(1997) Haeseryn, Walter, Kirsten Romijn, Guido Geerts, Jaap de Rooij, and Maarten C. van den Toorn (eds.). Algemene Nederlandse Spraakkunst. 2nd completely revised edition. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff/Wolters‑Plantijn.Google Scholar
Broekhuis, Hans
2002Adpositions and adpositional phrases. Modern Grammar of Dutch Occasional Papers 3, University of Tilburg.Google Scholar
De Schutter, Georges, and Paul van Hauwermeiren
1983De structuur van het Nederlands: Taalbeschouwelijke grammatica. Malle: De Sikkel.Google Scholar
De Schutter, Georges
1994“Dutch.” In The Germanic Languages, ed. by E. König, and J. van der Auwera, 439-477. London/New York: Routledge.Google Scholar
Dryer, Matthew S
2007“Word order.” In Clause structure, Language Typology and Syntactic Description, Vol. 1: Clause Structure, ed. by T. Shopen, 61-131. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Fillmore, Charles
1986“Pragmatically controlled zero anaphora.” BLS 12: 95-107.Google Scholar
Goldberg, Adele E
1995Constructions. A Construction Grammar Approach to argument structure. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
Helmantel, Marjon
2002Interactions in the Dutch adpositional domain. Utrecht: LOT.Google Scholar
Koopman, Hilda
1997Prepositions, postpositions, circumpositions and particles. The Structure of the Dutch PPs. Unpublished manuscript, UCLA.Google Scholar
Koster, Jan
1975“Dutch as an SOV language.” Linguistic Analysis 1: 111-136.Google Scholar
Levinson, Stephen C., and David Wilkins
(eds.) 2006Grammars of Space. Explorations in Cognitive Diversity. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Leys, Odo
1979“De bepaling van het voornaamwoordelijk bijwoord en de systematisering van ndl. er.” De Nieuwe Taalgids 72: 240-246.Google Scholar
Luif, Jan
1998In verband met de zin. 3rd edition. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
2000“De betekenis van adposities in plaats‑ en richtingsbepalingen: Een verkenning.” In Samengevoegde Woorden: Voor Wim Klooster bij zijn afscheid als hoogleraar, ed. by H. den Besten, E. Elffers, and J. Luif, 181-192. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde.Google Scholar
Shannon, Thomas F., and Michael P. Coffey
2004“Janus and the order of adverbials in Dutch and English.” In Janus at the Millenium, ed. by J.P. Snapper, and T.F. Shannon, 145-195. Lanham, MD: University Press of America.Google Scholar
Smessaert, Hans, Bert Cornillie, Dagmar Divjak, and Karel Van den Eynde
2005“Degrees of clause integration. From endotactic to exotactic subordination in Dutch.” Linguistics 43 (3): 471-529. CrossrefGoogle Scholar
Tseng, Jesse
2004“Directionality and the complementation of Dutch adpositions.” Belgian Journal of Linguistics 18: 167-194. CrossrefGoogle Scholar
Van Belle, William, Béatrice Lamiroy, Willy Van Langendonck, Karen Lahousse, Peter Lauwers, Ingrid Van Canegem-Ardijns, and K. Van Goethem
2011Nederlandse grammatica voor Franstaligen. http://​wwwling​.arts​.kuleuven​.be​/NGF​_N​/NGF​_NL​.htm.Google Scholar
Van Canegem-Ardijns, Ingrid, and William Van Belle
2004“Pronominal adverbs based on adpositions of direction in Dutch: formation and splitting.” Belgian Journal of Linguistics 18: 115‑143. CrossrefGoogle Scholar
Van den Eynde, Karel, Sabine Kirchmeier-Andersen, Piet Mertens, and Lene Schoesler
2002“Distributional syntactic analysis and valency. Basic notions, procedures and applications of the Pronominal Approach.” In The Legacy of Zellig Harris: Language and Information into the 21st century Volume 2. Computability of language and computer applications, ed. by B. Nevin, 163-202. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Vandeweghe, Willy
2001Grammatica van de Nederlandse zin. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
Van der Horst, Joop
1992“Splitsen of niet-splitsen van voornaamwoordelijke bijwoorden.” Forum der Letteren 33: 127-147.Google Scholar
Van Langendonck, Willy, Béatrice Lamiroy, and William Van Belle
2008“Statische en dynamische spatiale adposities in het Nederlands en het Frans.” Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 118 (1): 33-47.Google Scholar
Van Riemsdijk, Henk
1990“Functional prepositions.” In Unity in Diversity, ed. by H. Pinkster, and I. Gene, 229-241. Dordrecht: Foris.Google Scholar
Van Staden, Miriam, Melissa Bowerman, and Mariet Verhelst
2006“Some properties of spatial description in Dutch.” In Grammars of Space, ed. by S.C. Levinson, and D. Wilkins, 475-511. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Van Valin, Robert D. Jr., and Randy J. LaPolla
1997Syntax. Structure, meaning and function. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Van Eynde, Frank
2019. Clustering and stranding in Dutch. Linguistics 57:5  pp. 1025 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 14 may 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.