Part of
Language and Text: Data, models, information and applications
Edited by Adam Pawłowski, Jan Mačutek, Sheila Embleton and George Mikros
[Current Issues in Linguistic Theory 356] 2021
► pp. 920
References
Ćavar, Damir & Chris Wilder
1999 “Clitic Third” in Croatian. In Henk van Riemsdijk (ed.), Clitics in the languages of Europe, 429–467. Berlin: de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Ertl, Václav
1924Příspěvek k pravidlu o postavení příklonek. Naše řeč 8(9), 257–268; 8(10), 293–309.Google Scholar
Kosek, Pavel, Olga Navrátilová, Radek Čech & Ján Mačutek
2018aWord order of reflexive ‘sě’ in finite verb phrases in the first edition of the Old Czech Bible translation (Part 1). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135. 177–188. DOI logoGoogle Scholar
Kosek, Pavel, Olga Navrátilová & Radek Čech
2018bSlovosled prominálních enklitik mi, si, ti, ho, mu v Bibli kralické. Paper presented at Diachronní setkání v Řevnicích, Řevnice, October 31–November 2.
2019The development of the Czech pronominal (en)clitics. [URL]
Kyas, Vladimír
1997Česká Bible v dějinách národního písemnictví. Prague: Vyšehrad.Google Scholar
(ed.) 1981Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydáni nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Prague: Academia.Google Scholar
(ed.) 1985Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydáni nejstaršího českého překladu bible ze 14. století s částmi Bible litoměřicko-třeboňské. II. Epištoly. Skutky apoštolů. Apokalypsa. Prague: Academia.Google Scholar
(ed.) 1988Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydáni nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. III. Genesis–Esdráš. Prague: Academia.Google Scholar
Kyas, Vladimír, Věra Kyasová & Jaroslava Pečírková
(eds.) 1996Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydáni nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. IV. Tobiáš–Sirachovec. Padeborn: Schöningh.Google Scholar
Pečírková, Jaroslava, Hana Sobalíková, Markéta Pytlíková, Milada Homolková, Vladimír Kyas & Věra Kyasová
(eds.) 2009Staročeská Bible drážďanská a olomoucká s částmi Proroků rožmberských a Bible litoměřicko-třeboňské. V/1 Izaiáš–Daniel, V/2 Ozeáš–2. kniha Makabejská. Prague: Academia.Google Scholar
Radanović-Kocić, Vesna
1996The placement of Serbo-Croatian clitics: A prosodic approach. In Aaron Halpern & Arnold Zwicky (eds.), Approaching second: Second position clitics and related phenomena, 429–445. Stanford, CA: CSLI Publications.Google Scholar
Šlosar, Dušan
1967Poloha enklitik jako kritérium k hodnocení staročeské interpunkce. Listy filologické 91(3). 251–258.Google Scholar
Toman, Jindřich
2000Prosodické spekulace o klitikách v nekanonických pozicích. In Zdena Hladká & Petr Karlík (eds.), Čeština – univerzália a specifika 2, 161–166. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar
Trávníček, František
1956Historická mluvnice česká 3. Skladba. Prague: SPN.Google Scholar
Uhlířová, Ludmila, Petr Kosta & Ludmila Veselovská
2017Klitikon. In Petr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. [URL] (30 December 2018)
Vintr, Josef
2008Bible (staroslověnský překlad, české překlady). In Luboš Merhaut (ed.), Lexikon české literatury, 4/II U–Ž, Dodatky A–Ř, 1882–1887. Prague: Academia.Google Scholar
Zwicky, Arnold. M.
1994What is a clitic? In Joel A. Nevis, Brian D. Joseph, Dieter Wanner & Arnold M. Zwicky (eds.), Clitics. A comprehensive bibliography 1892–1991, 12–20. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar