Article published in:
From Text to Political Positions: Text analysis across disciplines
Edited by Bertie Kaal, Isa Maks and Annemarie van Elfrinkhof
[Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 55] 2014
► pp. 189206
References

References

Andeweg, R.B. and G.A. Irwin
2002Governance and Politics of the Netherlands. Basingstoke: Palgrave.Google Scholar
Balkenende, J.P.
2002Anders en Beter. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.Google Scholar
Bovenberg, A.L.
2001Een belaste levensloop. ESB 2001 86, p. 171.Google Scholar
2003Levensloop en sparen: Investeren in nieuwe sociale zekerheid. Sociale Wetenschappen 46(4), pp. 63–85.Google Scholar
Brandwein, P.
2006Studying the careers of knowledge claims: applying science studies to legal studies. In D. Yanow and P. Schwartz-Shea (eds.), Interpretation and Method: Empirical Research Methods and the Interpretive Turn. M. E. London, New York: Sharpe, pp. 228–243.Google Scholar
CDA
1997De Verzwegen Keuze van Nederland. Naar een Christendemocratisch Familie- en Gezinsbeleid. Den Haag: Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.Google Scholar
2000 Discussienotitie ruimte voor elkaar.
2001aDe Druk van de Ketel. Den Haag: Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.Google Scholar
2001b Verkiezingsprogramma 2002–2006.
CNV
1996 Wie zorgt er voor de kinderen? Projectgroep kindvriendelijk beleid.
Cuyvers, P.
1996Het gezin, sociale zekerheid en sociaaldemocratische onzekerheid. Socialisme & Democratie57(4), pp. 205–219.Google Scholar
D66
2001 Tijd van leven. Werkgroep Levensloop.
2002 Toekomst in eigen Hand. Verkiezingsprogramma 2002–2006.
De, Ley, R.
2001Spitsuur in de Levensloop: Tijd voor Verscheidenheid. CDV 22 (7,8,9), pp. 99–104.Google Scholar
Dolsma, G.
2004Zelf je leven lopen. ESB 89, p. 28.Google Scholar
Emancipatieraad
1996Met Zorg naar Nieuwe Zekerheid. Advies over een Geëmancipeerd Inkomens- en Sociale Zekerheidsbeleid. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken.Google Scholar
Evenhuis, C.H.S.
1999aLevensloop in de 21e eeuw (v/m): Introductie en discussiebijdrage. In Levensloop in de 21e eeuw (v/m). Report of a Symposium, October 13, 1999, pp. 5–12.
1999bDiversiteit in levensloop: Vrouwen als achterlopers of als pioniers. In Levensloop in de 21e eeuw (v/m). ). Report of a Symposium the Oktober 13, 1999, pp. 19–24.
Fischer, F.
2003Reframing Public Policy. Oxford: University Press. CrossrefGoogle Scholar
Fischer, F. and J. Forrester
1993Editors’ introduction. In F. Fischer, and J. Forrester (eds.), The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Durham and London: Duke University Press. CrossrefGoogle Scholar
FNV
1993 Veelkleurige vooruitzichten voor een samenleving, waarin mensen zelf kiezen en samen delen, de Beleidsvisie van de FNV voor de komende jaren. FNV Convention 1993.
2001aDe visie van de FNV Vrouwenbond op Zorg, Arbeid en Inkomen aan het begin van de 21ste Eeuw. Amsterdam: FNV Vrouwenbond.Google Scholar
2001b Stop de tijd. Pamphlet.
2003aVan prepensioen naar levensloop. Het FNV Alternatief. Discussion Paper. Amsterdam: Stichting FNV Pers.Google Scholar
2003bLevens-loop-banen. Stichting FNV Pers.
Griggs, S. and D. Howarth
2006Metaphor, catachresis and equivalence: The Rhetoric of freedom to fly in the struggle over aviation policy in the United Kingdom. Policy and Society25(2), pp. 23–46. CrossrefGoogle Scholar
Hajer, M.A.
1995The Politics of Environmental Discourse. Ecological Modernization and the Policy Process. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
Hajer, M.A. and H. Wagenaar
(eds.) 2003Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the Network Society. Cambridge: University Press. CrossrefGoogle Scholar
Kastelein, M.
1997Kinderen en sociale zekerheid. CDV 18 (12), pp. 637–640.Google Scholar
Kastelein, M. and D. Van Suijdam
2001Het Arbeidsmarktbeleid van het CNV: Toetreden en volhouden. CDV 22(7/8/9), pp. 184–189.Google Scholar
Kuipers, S.L.
2004Cast in Concrete? The Institutional Dynamics of Belgian and Dutch Social Policy Reform. Delft: Eburon Academic Publishers.Google Scholar
Leijnse, F.
2001aHet nieuwe werken. In P. Winsemius, L. van Driel, F. Leijnse and K. Vuursteen (Eds), Naar een Nieuwe Maatschap. Den Haag: Ministerie van Economische Zaken, pp. 59–104.Google Scholar
2001bDe Gevarieerde Verzorgingsstaat. Rede Uitgesproken bij de Aanvaarding van het Ambt van Bijzonder Hoogleraar Sociaal-politieke Aspecten van de Verzorgingsstaat en Overlegeconomie. Amsterdam: Vossius Pers.Google Scholar
Linder, S.
1995Contending discourses in the electric and magnetic fields controversy. Policy Sciences (28), pp. 209–230. CrossrefGoogle Scholar
Ministry of Social Affairs and Employment
2002Verkenning Levensloop, Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Google Scholar
Montesano Montessori, N.
2009A Discursive Analysis of a Struggle for Hegemony in Mexico. The Zapatista Movement versus President Salinas de Gortari. Saarbrücken: VDM.Google Scholar
Pierson, P.
2000Increasing returns, path dependency and the study of politics. American Political Science Review 94(2), 251–267. CrossrefGoogle Scholar
Powell, W.W. and P. DiMaggio
1991The New Institutionalism in Organizational Analysis. ­Chicago: University of Chicago Pres.Google Scholar
PvdA
1996 Sociale Zekerheid bij de Tijd. Op weg naar het congres van 14 en 15 februari 1997.
2002a Samen voor de toekomst. Verkiezingsprogramma 2002-2006.
2002b Naar een nieuwe levensloop: voorstellen voor eigentijdse combinaties van arbeid, zorg, scholing en Pensioen.
Reisigl, M. and R. Wodak
2009The Discourse-Historical Approach (DHA). In Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, pp. 87–121.Google Scholar
Schippers, J.J.
2001Arbeidsmarkt- en Emancipatiebeleid: De Vraag naar Diversiteit. Rede in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van de leerstoel ­Arbeids- en Emancipatie-economie aan de Universiteit Utrecht. Utrecht 2001.Google Scholar
Sabatier, P.A.
1988An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. Policy Sciences 21, pp. 129–68. CrossrefGoogle Scholar
Schmidt, Vivian A.
2002The Futures of European Capitalism. Oxford: Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
2008Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. Annual Review of Political Science 11, pp. 302–26. CrossrefGoogle Scholar
Schön, D. and M. Rein
1977Problem setting in policy discourse. In C.H. Weiss (ed.), Using Social Research in Public Policy Making. Toronto: Lexington Books.Google Scholar
1994Frame Reflection. New York: Basic Books.Google Scholar
Schwarz-Shea, P.
2006Judging quality. Evaluative criteria and epistemic communities. In D. Yanow and P. Schwartz-Shea (Eds), Interpretation and Method. Empirical Research Methods and the Interpretive Turn. London, New York: Sharpe, pp. 89–113.Google Scholar
SER Advies
01/01 2001 Levensloopbanen: Gevolgen van Veranderde Arbeidspatronen, Den Haag: SER.Google Scholar
Stone, D.
1988Policy Paradox. The Art of Political Decision Making. New York: W. W.Norton.Google Scholar
Terpstra, D., and M. Oostveen
2001CNV: CDA-Voorstellen Veelbelovende Voorzet. CDV 22 (7/8/9), pp. 95–98.Google Scholar
Van der Braak, J.W.
2001VNO-NCW: Arbeidsmarkt verruimen en capaciteit van mensen beter benutten. CDV22 (7/8/9), pp. 176–179.Google Scholar
Westerlaken, A.A.
1996Maatwerk vereist voor werknemer met zorgtaken voor kinderen. CDV16 (7/8), pp. 414–419.Google Scholar
Wodak, R., R. de Cillia, M. Reisigl and K. Liebhart
1999The Discursive Construction of National Identiy. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Yanow, D.
2000Conducting Interpretive Policy Analysis. Newbury Park, CA: Sage. CrossrefGoogle Scholar
2006Thinking interpretively: Philosophical presuppositions and the human ­sciences. In Interpretation and Method. Empirical Research Methods and the Interpretive Turn. ­London: Sharpe, pp. 5–26.Google Scholar
Cited by

Cited by other publications

Eleveld, Anja
2015. Claiming Care Rights as a Performative Act. Law and Critique 26:1  pp. 83 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 24 september 2020. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.