Article published in:
From Text to Political Positions: Text analysis across disciplines
Edited by Bertie Kaal, Isa Maks and Annemarie van Elfrinkhof
[Discourse Approaches to Politics, Society and Culture 55] 2014
► pp. 225244
References

References

Burger, P. and J. de Jong
2009Handboek Stijl: Adviezen voor Aantrekkelijk Schrijven. Groningen: Noordhoff Uitgevers.Google Scholar
Corbett, E.P.J.
1990Classical Rhetoric for the Modern Student. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Fairclough, N.
1992Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
2001Language and Power. London and New York: Longman.Google Scholar
Fahnestock, J.
2009Quid pro nobis, Rhetorical stylistics for argument analysis. In F.H.V. Eemeren­ (ed.), Examining Argumentation in Context: Fifteen Studies on Strategic Maneuvering. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pp. 191–220. CrossrefGoogle Scholar
Foss, S K.
2004Rhetorical Criticism: Exploration and Practice. 4th ed. Long Grove, Illinois: Waveland Press.Google Scholar
Fowler, R.
1991Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge.Google Scholar
Fowler, R. and G. Kress
1979Critical linguistics. In R. Fowler, B. Hodge, G. Kress & T. Trew (eds.), Language and Control. London: Routledge & Kegan Paul.Google Scholar
Halliday, M.A.K. and C. M. I. M. Matthiessen
2004An Introduction to Functional Grammar. 3rded. London: Arnold.Google Scholar
Heerma van Voss, S.
2008Nu gaf Vogelaar wél antwoord; Minister krijgt forse kritiek van kamer om wijkenaanpak. Nrc.next, April 24.Google Scholar
Jeffries, L.
2000Don’t throw out the baby with the bathwater: in defense of theoretical eclecticism in stylistics. PALA Occasional Papers 12.Google Scholar
Lakoff, G. and M. Johnson
1980Metaphors we Live By. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Lammerts, A. and A. Verhagen
1994De oorlog in de krant. Perspectieven in Taalbeheersingsonderzoek, Dordrecht: ICG Publications. pp. 375–384.Google Scholar
Leech, G.N. and M.H. Short
2007Style in Fiction, A Linguistic Introduction to English Fictional Prose, 2nd ed. London: Longman.Google Scholar
Oversteegen, E. and O. Missioura
2009Taal en gender in de advocatuur. Een stilistische analyse van pleidooien van vrouwelijke en mannelijke advocaten. Neerlandstiek.nl. [http://​www​.neerlandistiek​.nl​/09​.05/]
Pander Maat, H.
2007How promotional language in press releases Is dealt with by journalists: Genre Mixing of Genre Conflict? Journal of Business Communication 44, pp. 59–95. CrossrefGoogle Scholar
Poole, B.
2010Commitment and criticality: Fairclough’s Critical Discourse Analysis. Journal of Applied Linguistics 20 (2), pp. 137–155. CrossrefGoogle Scholar
Sanders, T. and W. Spooren
2007Discourse and text structure. In D. Geeraerts and H. Cuyckens (eds.) The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press, pp. 916–941.Google Scholar
Schellens, P.J.
2006‘Bij vlagen loepzuiver’, Over argumentatie en stijl in betogende teksten. ­Oration, Radboud University. Nijmegen.Google Scholar
Van Leeuwen, M.
2009Het hoofdzinnenbeleid van Wilders, Over de stijl van Geert Wilders en Ella Vogelaar. Tekstblad 15 (2), pp. 6–11.Google Scholar
Van Rees, M.A.
2005Critical Discourse Analysis en retorische analyse. Tijdschrift voor Taalbeheersing 25 (1), pp. 87–97.Google Scholar
Verhagen, A.
2005Constructions of Intersubjectivity, Discourse, Syntax and Cognition. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Vis, K., J. Sanders and W. Spooren
2009Subjectiviteit door de jaren heen: Conversationalisatie in journalistieke teksten. In W. Spooren, M. Onrust and J. Sanders (eds.), Studies in Taalbeheersing 3. Van Gorcum, pp. 405–418.Google Scholar
Vogelaar, E. and O. Bosma
2009Twintig Maanden Knettergek: Dagboek van een Ministerschap. Uitgeverij Balans.Google Scholar
Wodak, R.
2006Critical linguistics and critical discourse analysis. In J.-O. Östman and J. Verschueren­ (eds.), Handbook of Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.CrossrefGoogle Scholar
Wodak, R. and R. de Cillia
2006Politics and language: Overview. In K. Brown (ed.), Encyclopedia of Language & Linguistics. Oxford: Elsevier, pp. 707–719.Google Scholar
Cited by

Cited by other publications

Ayerbe Linares, Miguel
2019.  In Imagining the Peoples of Europe [Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, 83],  pp. 285 ff. Crossref logo
Breeze, Ruth
2019. Emotion in politics: Affective-discursive practices in UKIP and Labour. Discourse & Society 30:1  pp. 24 ff. Crossref logo
Breeze, Ruth
2020. Exploring populist styles of political discourse in Twitter. World Englishes Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 24 september 2020. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.