Article published in:
Literature as Dialogue: Invitations offered and negotiated
Edited by Roger D. Sell
[Dialogue Studies 22] 2014
► pp. 219236
References

References

Apter, Emily
2006The Translation Zone: A New Comparative Literature.Princeton: Princeton University Press.
Balcerzan, Edward
1998Literatura z literatury (Strategie tłumaczy), Katowice: Śląsk.
Barańczak, Stanisław
1992Ocalone w tłumaczeniu. Poznań: Wydawnictwo „a5’.
, trans., ed 1998Od Walta Whitmana do Boba Dylana, Antologia poezji amerykańskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bassnett, Susan. Lefevere, André
1998Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Clevedon, Philadelphia: Multilingual Matters.
Folsom, Ed
2005Whitman Making Books. Books Making Whitman. Iowa City: The Obermann Center for Advanced Studies, The University of Iowa.
Kołodziejczyk, Ewa
2008 “Poezja w poszukiwaniu intymności.” Teksty Drugie 3: 175-183.
Kurek, Jalu
1925Upały. Warszawa: Almanach Nowej Sztuki.
Lefevere, André
1985 “What Is Written Must Be Rewritten, Julius Caesar: Shakespeare, Voltaire, Wieland, Buckingham.” Second Hand: Papers on the Theory and Historical Study of Literary Translation. ALW‑Cahier 1985 (3)
1985 “Why Waste Our Time on Rewrites? The Trouble with Interpretation and the Role of Rewriting in an Alternative Paradigm.”’ In Hermans, Theo ed. The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation, 215-243. London: Croom Helm.
Milosz, Czeslaw
1988The Collected Poems, 1931–1987. New York: The Ecco Press.
Miłosz, Czesław
1981Poezje. Warszawa: Czytelnik.
Mostwin, Danuta
2004Szmaragdowa zjawa. (Pisma. Saga polska 2). Baltimore–Toruń: Archiwum Emigracji, Oficyna Wydawnicza Kucharski.
Perlman, Jim, Folsom, Ed, Campion, Dan
(eds) 1998Walt Whitman: The Measure of His Song. Duluth, Minnesota: Holy Cow! Press.
Price, Kenneth M.
2004To Walt Whitman, America. Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press.
Skwara, Marta
2010Polski Whitman: O funkcjonowaniu poety obcego w kulturze narodowej,Kraków: Universitas.
Szuba, Andrzej
1992 Posłowie [Afterword]. In Walt Whitman: Pieśń o sobie, wybrał, przełożył i posłowiem opatrzył Andrzej Szuba. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Venuti, Lawrence
2008The Translator’s Invisibility. A History of Translation. London: Routledge.
Whitman, Walt
1922 “Poeci przyszłości.” Stefan Stasiak (trans.). Zdrój 14: 147.
1934 “Niegdyś przechodziłem miastem ludnym.” Whitman, Walt. 75 Poematów. Stefan Napierski (trans.). Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza: 45.
1966 “Przeprawiając się promem brooklyńskim.” Ludmiła Marjańska (trans.). In Walt Whitman: Źdźbła trawy. Poezje wybrane. Słowo wstępne, wybór i opracowanie Juliusz Żuławski. Warszawa: PIW: 97-105.
2002 “Przeprawiam się promem brooklyńskim”, “Kiedyś przejeżdżałem przez miasto ludne”. Andrzej Szuba (trans.). In Walt Whitman: 256 Wiersze i poematy. Kraków: Miniatura.
1999Poetry and Prose. Leaves of Grass (1855), Leaves of Grass (1891–92), Supplementary Poems, Complete Prose Works (1892), Supplementary Prose. J. Kaplan (ed.). New York: The Library of America.
Żeromski, Stefan
1956Dzieje grzechu. Warszawa: Czytelnik.