Article published In:
Dutch Journal of Applied Linguistics
Vol. 3:1 (2014) ► pp.109116
References
Abbeduto, L., & Hesketh, L. (
1997) Pragmatic development in individuals with mental retardation: Learning to use language in social interactions. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 31, 323–333. DOI logoGoogle Scholar
Abbeduto, L., & Short, K. (
1994) Relation between language comprehension and cognitive functioning in persons with mental retardation. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 61, 347–369. DOI logoGoogle Scholar
Berman, R., & Slobin, D. (
1994) Relating events in narrative: A crosslinguistic developmental study. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
Blom, E., Polišenská, D., & Weerman, F.P. (
2008) Articles, adjectives and age of onset: The acquisition of Dutch grammatical gender. Second Language Research, 241, 297–331. DOI logoGoogle Scholar
Cornips, L. (
2002) Etnisch Nederlands in Lombok. In H. Bennis, G. Extra, P. Muysken, & J. Nortier (Eds.), Een buurt in beweging: Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (pp. 285–302). Amsterdam: Stichting Beheer IISG.Google Scholar
Disney, W. (
2010) Sneeuwwitje en de zeven dwergen - een gouden boekje. Amsterdam: Rubinstein Publishing B.V.Google Scholar
Gemert, G. van, & Minderaa, R. (
1997) Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Gillis, S., & Schaerlaekens, A. (
2000) Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands. Groningen: Martinus Nijhoff.Google Scholar
Greenhalgh, K., & Strong, C. (
2001) Literate language features in spoken narratives of children with typical language and children with language impairments. Language, Speech, and Hearing Services in the Schools, 321, 114–125. DOI logoGoogle Scholar
Jones, E. (
2003) Roodkapje - een gouden boekje. Amsterdam: Rubinstein Publishing B.V.Google Scholar
Kaiser, A.P., Hester, P.P., & McDuffie, A.S. (
2001) Supporting communication in young children with developmental disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 71, 143–150. DOI logoGoogle Scholar
MacWhinney, B. (
2000) The CHILDES project: Tools for analyzing talk (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
McGregor, K.K., & Leonard, L.B. (
1994) Subject pronoun and article omissions in the speech of children with specific language impairment. Journal of Speech and Hearing Research, 371, 171–181. DOI logoGoogle Scholar
Roberts, J.E., Price, J., & Malkin, C. (
2007) Language and communication development in Down syndrome. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 131, 26–35. DOI logoGoogle Scholar
Rondal, J.A. (
2001) Language in mental retardation: Individual and syndromic differences, and neurogenetic variation. Swiss Journal of Psychology, 601, 161–178. DOI logoGoogle Scholar
SLO. (
2005) Leermiddelenspecial (voortgezet) speciaal onderwijs. Informatiekrant leermiddelenplein: Speciale uitgave. Verkregen op 27 mei 2013 via: [URL]
Szagun, G. (
2004) Learning by ear: On the acquisition of case and gender marking by German speaking children with cochlear implants and with normal hearing. Journal of Child Language, 311, 1–30. DOI logoGoogle Scholar
Templin, M. (
1957) Certain language skills in children. Minneapolis: University of Minnesota Press. DOI logoGoogle Scholar
Verbist, A. (
2010) The acquisition of personal pronouns in cochlear implanted children. Utrecht: LOT. Verkregen op 25 maart 2013 via: [URL]Google Scholar
Ziemann, H., Weerman, F.P., & Ruigendijk, E. (
2011) Nederlands later geleerd: Gebruik van lidwoorden en flexie van bijvoeglijke naamwoorden door Duitstalige kinderen en volwassenen. Internationale Neerlandistiek, 491, 183–207. DOI logoGoogle Scholar