Article published in:
Dutch Journal of Applied Linguistics
Vol. 3:1 (2014) ► pp. 109116
Referenties

Referenties

Abbeduto, L., & Hesketh, L.. (
1997) Pragmatic development in individuals with mental retardation: Learning to use language in social interactions. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 3, 323–333. CrossrefGoogle Scholar
Abbeduto, L., & Short, K.. (
1994) Relation between language comprehension and cognitive functioning in persons with mental retardation. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 6, 347–369. CrossrefGoogle Scholar
Berman, R., & Slobin, D.. (
1994) Relating events in narrative: A crosslinguistic developmental study. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
Blom, E., Polišenská, D., & Weerman, F.P.. (
2008) Articles, adjectives and age of onset: The acquisition of Dutch grammatical gender. Second Language Research, 24, 297–331. CrossrefGoogle Scholar
Cornips, L.. (
2002) Etnisch Nederlands in Lombok. In H. Bennis, G. Extra, P. Muysken, & J. Nortier (Eds.), Een buurt in beweging: Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (pp. 285–302). Amsterdam: Stichting Beheer IISG.Google Scholar
Disney, W.. (
2010) Sneeuwwitje en de zeven dwergen - een gouden boekje. Amsterdam: Rubinstein Publishing B.V.Google Scholar
Gemert, G. van, & Minderaa, R.. (
1997) Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Gillis, S., & Schaerlaekens, A.. (
2000) Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands. Groningen: Martinus Nijhoff.Google Scholar
Greenhalgh, K., & Strong, C.. (
2001) Literate language features in spoken narratives of children with typical language and children with language impairments. Language, Speech, and Hearing Services in the Schools, 32, 114–125. CrossrefGoogle Scholar
Jones, E.. (
2003) Roodkapje - een gouden boekje. Amsterdam: Rubinstein Publishing B.V.Google Scholar
Kaiser, A.P., Hester, P.P., & McDuffie, A.S.. (
2001) Supporting communication in young children with developmental disabilities. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 7, 143–150. CrossrefGoogle Scholar
MacWhinney, B.. (
2000) The CHILDES project: Tools for analyzing talk (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
McGregor, K.K., & Leonard, L.B.. (
1994) Subject pronoun and article omissions in the speech of children with specific language impairment. Journal of Speech and Hearing Research, 37, 171–181.Google Scholar
Roberts, J.E., Price, J., & Malkin, C.. (
2007) Language and communication development in Down syndrome. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13, 26–35. CrossrefGoogle Scholar
Rondal, J.A.. (
2001) Language in mental retardation: Individual and syndromic differences, and neurogenetic variation. Swiss Journal of Psychology, 60, 161–178. CrossrefGoogle Scholar
SLO. (
2005) Leermiddelenspecial (voortgezet) speciaal onderwijs. Informatiekrant leermiddelenplein: Speciale uitgave. Verkregen op 27 mei 2013 via: http://​www​.leraar24​.nl​/leraar24​-portlets​/servlet​/document​?id​=02e850dc​-9585​-4ec3​-92ad​-fc164faa2a38
Szagun, G.. (
2004) Learning by ear: On the acquisition of case and gender marking by German speaking children with cochlear implants and with normal hearing. Journal of Child Language, 31, 1–30. CrossrefGoogle Scholar
Templin, M.. (
1957) Certain language skills in children. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Verbist, A.. (
2010) The acquisition of personal pronouns in cochlear implanted children. Utrecht: LOT. Verkregen op 25 maart 2013 via: http://​www​.lotpublications​.nl​/publish​/articles​/004044​/bookpart​.pdfGoogle Scholar
Ziemann, H., Weerman, F.P., & Ruigendijk, E.. (
2011) Nederlands later geleerd: Gebruik van lidwoorden en flexie van bijvoeglijke naamwoorden door Duitstalige kinderen en volwassenen. Internationale Neerlandistiek, 49, 183–207. CrossrefGoogle Scholar