Chapter in:
Nordic Utopias and Dystopias: From Aniara to Allatta!
Edited by Pia Maria Ahlbäck, Jouni Teittinen and Maria Lassén-Seger
[FILLM Studies in Languages and Literatures 17] 2022
► pp. 153178
References
Ahlbeck, Jutta, Päivi Lappalainen, Kati Launis, and Kirsi Tuohela
2018 eds. Childhood, Literature, and Science: Fragile Subjects. New York: Routledge.Google Scholar
Ahlbäck, Pia Maria
2006 “Att bruka ‘bygd:’ Svenskfinland som litterär ort.” Norrøna 37: 37–41.Google Scholar
del Pilar Blanco, María
2009 “The Poetics of the Jungle in the Counterpastoral Fictions of the Americas: Writing the ‘Dark’ Place.” In New Versions of Pastoral: Post-Romantic, Modern and Contemporary Responses to the Tradition. Edited by David James and Philip Tew, 195–213. Madison N.J.: Farleigh Dickinson University Press,Google Scholar
Einhorn, Eric S., and John Logue
2003Modern Welfare States: Scandinavian Politics and Policy in the Global Age. Westport, Conn.: Praeger.Google Scholar
Ekman, Michel
2014Finlands svenska litteratur 1900–2012. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland.Google Scholar
Empson William
1935Some Versions of Pastoral. London: Chatto & Windus.Google Scholar
Engman, Max
1995 “Finns and Swedes in Finland.” In Ethnicity and Nation Building in the Nordic World, edited by Sven Tägil, 179–216. London: Hurst.Google Scholar
Enquist, Per Olov
Summer 1988 “The Art of Flying Backward with Dignity.” Translated by Verne Moberg. Daedalus 117, no. 3: 485–98. http://​www​.jstor​.org​/stable​/20025188.Google Scholar
Fagerholm, Monika
2009The American Girl. Translated by Katarina E. Tucker. New York: Other Press.Google Scholar
2010The Glitter Scene: A Novel. Translated by Katarina E. Tucker. New York: Other Press.Google Scholar
Frontini, Sara
2009 ”Global Influences and National Peculiarities in Education and Training: The Finnish Case.” In Nordic Voices: Teaching and Researching Comparative and International Education in the Nordic Countries, edited by Halla B. Holmarsdottir and Mina O’Dowd, 25–38. Rotterdam: Sense Publishers,Google Scholar
Gifford, Terry
1999Pastoral. London: Routledge. CrossrefGoogle Scholar
Afterword: New Senses of ‘Environment,’ New Versions of Pastoral.” In New Versions of Pastoral: Post-Romantic, Modern and Contemporary Responses to the Tradition edited by David James and Philip Tew 245 57 Madison N.J. Farleigh Dickinson University Press. 2009
Helle, Anna
2016 “When Love and Death Embrace Monika Fagerholm’s The American Girl and The Glitter Scene as Postmodern Melodrama.” In Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm, edited by Kristina Malmio and Mia Österlund, 83–98. Helsinki: Finnish Literary Society, CrossrefGoogle Scholar
Hintz, Carrie, and Elaine Ostry
2003 eds. Utopian and Dystopian Writing for Children and Young Adults. New York: Routledge.Google Scholar
Hopkins, Lucy
2015 “The Child as Nation: Embodying the Nation in Salman Rushdie’s Midnight’s Children .” In Childhood and Nation: Interdisciplinary Engagements, edited by Zsuzsa Millei and Robert Imre, 39–59. New York: Palgrave MacMillan.Google Scholar
Jenks, Chris
2005Childhood. 2nd ed. London: Routledge.Google Scholar
Jokilaakso, Teemu
2019 “ ‘Äiti, ne ovat tärvelleet minun lauluni:’ fiktioon tuotettu suullinen perinne ja kerronnallisuus Monika Fagerholmin romaanikaksikossa Amerikkalainen tyttö ja Säihkenäyttämö .” In Satuperinteestä nykyrunoon: suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiä, edited by Nina Hämäläinen, Hanna Karhu and Silja Vuorikuru, 258–89. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Kirstinä, Leena
2012 ed. Nodes of Contemporary Finnish Literature. Helsinki: Finnish Literature Society. CrossrefGoogle Scholar
Knuth, Rebecca
2012Children’s Literature and British Identity: Imagining a People and a Nation. Lanham, Md.: The Scarecrow Press.Google Scholar
Kåreland, Lena
2016 “Re-imagining Girlhood: The Revision of Girls’ Books in Monika Fagerholm’s DIVA and The American Girl .” In Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm, edited by Kristina Malmio and Mia Österlund, 25–37. Helsinki: Finnish Literary Society. CrossrefGoogle Scholar
Malmio, Kristina
2013 “Suomenruotsalainen kirjallisuus: ahdas huone avartuu.” In Suomen nykykirjallisuus 1: lajeja, poetiikkaa, edited by Mika Hallila, Yrjö Hosiaisluoma, Sanna Karkulehto, Leena Kirstinä and Jussi Ojajärvi, 193–216. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden SeuraGoogle Scholar
Malmio, Kristina, and Mia Österlund
2016 eds. Novel Districts: Critical Readings of Monika Fagerholm. Helsinki: Finnish Literary Society. Crossref.Google Scholar
Marinelli, Peter Vincent
1971Pastoral. London: Methuen.Google Scholar
Mattsson. Kristin
2011Att skriva det finlandssvenska: etnicitet i kvinnors livshistorier. Åbo: Åbo Akademi University Press.Google Scholar
Meinander, Henrik
2016Nationalstaten: Finlands svenskhet 1922–2015. Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland.Google Scholar
Millei, Zsuzsa, and Robert Imre
2015 eds. Childhood and Nation: Interdisciplinary Engagements. New York: Palgrave MacMillan.Google Scholar
Natov, Roni
2003The Poetics of Childhood. New York: Routledge.Google Scholar
2007 “Pippi and Ronia: Astrid Lindgren’s Light and Dark Pastoral.” Barnboken 30, no. 1–2: 92–9. CrossrefGoogle Scholar
Ojajärvi, Jussi
2006Supermarketin valossa: kapitalismi, subjekti ja minuus Mari Mörön romaanissa Kiltin yön lahjat ja Juha Seppälän novellissa “Supermarket.” Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
2015 “Sananen Raymond Williamsin realismin käsitteestä.” Avain 1: 77–81. CrossrefGoogle Scholar
2018 “Kaatuneiden valmistamisesta.” In Toistemme viholliset? Kirjallisuus kohtaa sisällissodan, edited by Kukku Melkas and Olli Löytty, 126–36. Tampere: Vastapaino.Google Scholar
Pifer, Ellen
2000Demon or Doll: Images of the Child in Contemporary Writing and Culture. Charlottesville: University Press of Virginia.Google Scholar
Pulma, Panu
2005 “Piirteitä suomalaisesta etnopolitiikasta.” In Vieraat kulkijat: tutut talot: näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa, edited by Antti Häkkinen, Panu Pulma and Miika Tervonen, 453–68. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Rose, Nikolas
1990Governing the Soul: The Shaping of the Private Self. New York: Routledge.Google Scholar
Ryan, Patrick J
Spring 2008 “How New is the ‘New’ Social Study of Childhood? The Myth of a Paradigm Shift.” Journal of Interdisciplinary History 38, no. 4: 553–76. CrossrefGoogle Scholar
Salmén, Leif
2013Maanalainen moskeija. Translated by Arto Häilä. Helsinki: Teos.Google Scholar
Sandlund, Tom
1980 “Suomenruotsalaiset.” In Suomalaiset: yhteiskunnan rakenne teollistumisen aikana, edited by Tapani Valkonen, Risto Alapuro, Matti Alestalo, Riitta Jallinoja and Tom Sandlund, 251–73. Helsinki: WSOY.Google Scholar
Sevänen, Erkki
2018 “Talous ja yhteiskunta nykykapitalismissa ja sitä edeltävissä kapitalismin kehitysvaiheissa.” In Kirjallisuus nykykapitalismissa: suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulma, edited by Jussi Ojajärvi, Erkki Sevänen and Liisa Steinby, 55–98. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Siikala, Anna-Leena
Kertomus, kerronta, kulttuuri.” In Kieli, kertomus, kulttuuri edited by Tommi Hoikkala Helsinki Gaudeamus 1987
Siltala, Juha
2007Työelämän huonontumisen lyhyt historia: muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. New ed. Helsinki: Otava.Google Scholar
Skelton, Tracey
June 2010 “Taking Young People as Political Actors Seriously: Opening the Borders of Political Geography.” Area 42, no. 2: 145–51, https://​www​.jstor​.org​/stable​/27801455. CrossrefGoogle Scholar
Taylor, Affrica
2013Reconfiguring the Natures of Childhood. Milton Park: Routledge. CrossrefGoogle Scholar
Watson, Robert N
2006Back to Nature: The Green and the Real in the Late Renaissance. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. CrossrefGoogle Scholar
Williams, Raymond
1977Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Österlund, Mia, Maria Lassén-Seger, and Mia Franck
2011 “ ‘Glokal’ litteraturhistoria: på väg mot en omvärdering av finlandssvensk barnlitteratur.” Nordic Journal of ChildLit Aesthetics 2, no. 1: 60–71. CrossrefGoogle Scholar