Article published In:
FORUM
Vol. 9:1 (2011) ► pp.129143
References

Références

i) Articles

Antalné, S.
(1969) Lénárd A. Sándorról. [De Sándor Lénárd] Új Írás 1969/6.Google Scholar
(1985) Ki volt Lénárd Sándor. [Qui est Sándor Lénárd] Kortárs 1985/2, 109-11.Google Scholar
Fábián, Z.
(2004) A tulajdonnevek Collodi Le avventure di Pinocchio c. könyvének magyar fordításaiban. [Les noms propres dans les traductions hongroises de Pinocchio de Collodi] Serta Jimmyaca. Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára. ed. Szörényi László – Takács József Budapest, Balassi Kiadó, 311-326.Google Scholar
Horváth, P. I.
(2008) Személynevek a szakfordításban. [Les noms propres dans la traduction de textes non-littéraires] Névtani értesítő, 301, 35-40.Google Scholar
Lomb, K.
(1988) Lénárd Sándor. Bábeli harmónia, Budapest, Gondolat, 61-65.Google Scholar
Siklós, P.
(2003) Budapesttől a világ végi völgyig. Lénárd Sándor regényes életútja. [De Budapest jusqu’à la vallée du bout du monde. La vie romanesque de Sándor Lénárd] Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában, Budapest, TypotexGoogle Scholar
V.V.AA. Atelier de Traduction, Numéro 7
Dossier: L’autotraduction (2007), Editura Universitatii Suceava.

ii) Livers

Eco, U.
(2004) Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Bompiani.Google Scholar
Lenard, A.
(1965) The Valley of the Latin Bear. Life in a remote Brazilian valley.Google Scholar
(1963) Die Kuh auf dem Bast. Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt.Google Scholar
Lénárd, S.
(1967) Völgy a világ végén. Budapest. Magvető.Google Scholar
Salmon, L.
(2003) Teoria della traduzione. Milano. Vallardi.Google Scholar
Steiner, G.
(2005) Bábel után. [After Babel, trad. Bart I. ] Budapest. Corvina.Google Scholar
Vermes, A. P.
(2001) Proper Names in Translation : A relevance-theoretic analysis (PhD dissertation). Debrecen.Google Scholar

iii) Manuscrits

Correspondance entre Klára Szerb et Lénárd Sándor
manuscrits, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum.
Verweij, M.
(2007) Winnie the Pooh in Latin. Or how to put delightful English into equally enjoyable Latin. Manuscrit, conférence faite à Canterbury.Google Scholar