Part of
Cognitive Linguistics and the Study of Chinese
Edited by Dingfang Shu, Hui Zhang and Lifei Zhang
[Human Cognitive Processing 67] 2019
► pp. 157182
References
Alexander, L.
2013Longman English grammar. Beijing: Beijing Foreign Language Teaching and Research Press.Google Scholar
Bussmann, H.
1996Routledge dictionary of language and linguistics. London: Routledge.Google Scholar
Chen, P.
1988Lun xiandai hanyu shijian xitong de sanyuan jiegou (On the tri-argument construction of the time system in modern Chinese). Zhongguo Yuwen (Studies of the Chinese Language), 6, 401–422.Google Scholar
Guo, R.
2010Xiandai hanyu cilei yanjiu (Research on the word classes in modern Chinese). Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Huang, C. N., Jiang, Z. X., & Li, Y. M.
2009Xingrongci zhijie xiushi dongci de “a + v” jiegou qiyi (Structural ambiguities of the ‘adjective + verb’ construction). Zhongguo Yuwen (Studies of the Chinese Language), 1, 54–63.Google Scholar
Huang, L. B.
2001Xiandai hanyu cidian xianxing biaozhu de shiwu (Explicit errors in part of speech categorization in The Modern Chinese Dictionary). Cishu Yanjiu (Lexicographial Studies), 6, 88–95.Google Scholar
Langacker, R. W.
2008Cognitive grammar: A basic introduction. Oxford: OUP. DOI logoGoogle Scholar
Li, J. X.
1924/2007Xinzhu guoyu wenfa (A new grammar book on Chinese). Changsha: Hunan Educational Press.Google Scholar
Liu, X. L., & Wang, W. B.
2010Dongci ruohua, yuyi zizu, zuogehua yu yuxu leixing tezheng xiaoying (The weakening of verbal quality, semantic self-sufficiency, syntactic ergativization of verbs and the effects of word order variants). Xiandai Waiyu (Modern Foreign Languages), 2, 133–141.Google Scholar
Liu, Y. H., Pan, W. Y., & Gu, W.
2001Shiyong xiandai hanyu yufa (Practical Modern Chinese grammar). Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Lü, S. X.
2010Hanyu yufa fenxi wenti (Analyses of Chinese grammar). Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Lü, S. X., & Zhu, D. X.
1972Yufa xiuci jianghua (Notes on rhetorical grammar). Beijing: China Youth Press.Google Scholar
de Saussure, F.
1974Course in general linguistics. London: Collins.Google Scholar
Shen, J. X.
2009Wo zhishi jiezhe xiangqian kuale banbu: Zaitan hanyuli de mingci he dongci (I just made half of a step: Reexamining the use of nouns and verbs in Chinese). Yuyanxue Luncong (Symposium on Linguistics), 40, 3–22.Google Scholar
2010Yinghan foudingci de fenhe he mingdongci de fenhe (Division of negatives and noun/verb division in English and Chinese). Zhongguo yuwen (Studies of the Chinese Language), 5, 387–479.Google Scholar
2011Yufa liujiang (Six lectures on grammar). Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2012‘Mingdongci’ de fansi: Wenti he duice (Reflections on ‘nouny verbs’: Problems and solutions). Shijie hanyu jiaoxue (Chinese Teaching in the World), 1, 3–16.Google Scholar
Taylor, J. R.
2013Cognitive grammar. Beijing: World Publishing Corporation.Google Scholar
Trask, R. L.
1993A dictionary of grammatical terms in linguistics. London: Routledge.Google Scholar
Wang, W.
2013aLun yingyu de shijianxing tezhi yu hanyu de kongjianxing tezhi (On the trait of temporality in English and that of spatiality in Chinese). Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu (Foreign Language Teaching and Research), 2, 163–173.Google Scholar
2013bLun yinghan biaoxiangxing chayi beihou de shikongxing: Cong Humboldt de ‘neiyun yuyan xingshi’ guan tanqi (The temporality of English and the spatiality of Chinese hidden behind their superficial differences: Starting from Humboldt’s notion of inner linguistic form). Zhongguo Waiyu (Foreign Languages in China), 3, 29–36.Google Scholar
2014Hanyu dui xingwei dongzuo de kongjianhua biaozheng: Yi ‘da/xiao+V’ geshi weili (The representation of spatiality of actions or activities in Chinese: Examples from patterns of ‘da/xiao+v’). In W. G. Pan (Ed.), Yinghan duibi yu fanyi (Contrast and translation between Chinese and English) (pp.134–147). Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.Google Scholar
2015Cong ‘xingdong jiegou’ kan xingwei dongzuo zai hanyu zhong de kongjianhua biaozheng (The spatialized representation of actions or activities in Chinese – Taking for example the ‘adjective + verb’ construction). Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu (Foreign Language Teaching and Research), 6, 643–653.Google Scholar
Wang, W., & He, Q.
2014Lun yingyu ‘be’ yu hanyu ‘shi/you/zai’ (An analysis of English ‘be’ and Chinese shi/you/zai). Waiguoyu (Journal of Foreign Languages), 5, 2–10.Google Scholar
Xu, S., & Tan, J. C.
2006Guanyu diwuban Xiandai Hanyu Cidian de cilei biaozhu (Word class categorization in The modern Chinese dictionary, 5th edition). Cishu Yanjiu (Lexicographial Studies), 1, 25–35.Google Scholar
Xun, E. D., Rao, G. Q., Xiao, X. Y., & Zang, J. J.
2016Dashuju beijingxia BCC yuliaokude yanzhi (The construction of the BCC corpus in the age of big data). Yuliaokuyuyanxue (Corpus Linguistics), 1, 93–109.Google Scholar
Yuan, Y. L.
2010aHanyu he yingyu zai yufa fanchou de shixian guanxishang de pingxingxing: Yetan hanyuli mingci/dongci yu zhicheng/chenshu, zhuyu yu huati, juzi yu huaduan (Parallel realizations of the grammatical categories in Chinese and English: Reexamining nouns/verbs and reference/statement, subject/topic, sentence/utterance). Hanzangyu Xuebao (Journal of Sino-Tibetan Languages), 4, 139–168.Google Scholar
2010bHanyu buneng chegnshou de fanyi zhi qing: cong qu fanchouhua jiaodu kan hanyu dongci he mingci de guanxi (The intolerance of translation in Chinese: Examining the relations of verbs and nouns from the perspective of decategorization). Yuyanxue Luncong (Symposium on Linguistics), 41, 15–61.Google Scholar
Zhang, B. J.
1994Cilei huoyong de gongneng jieshi (A functional account of the conversion of part of speech). Zhongguo Yuwen (Studies of the Chinese Language), 5, 339–246.Google Scholar
2012Shuangyinhua de mingcixing xiaoying (The nominal effect of disyllablization). Zhongguo Yuwen (Studies of the Chinese Language), 4, 338–346.Google Scholar
Zhu, D. X.
1982Yufa jiangyi (Lectures on grammar). Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
1985Yufa dawen (Questions and answers on Chinese grammar). Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Zhang, Yi
2022. Chinese adverbs. Review of Cognitive Linguistics 20:2  pp. 330 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 23 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.