Article published In:
Historiographia Linguistica
Vol. 49:2/3 (2022) ► pp.336354
References
Andersen, Henning
1982 “On the Causes of Linguistic Change. English translation with commentary and an essay on J.H. Bredsdorff”. Historiographia Linguistica 91.1–41.Google Scholar
Arboe, Torben & Inger Schoonderbeek Hansen
2009 “Århusiansk – byens sprog før og nu” [Aarhusian – the City’s Language Before and Now]. Århushistorier ed. by Simon Borchmann, Stefan Iversen, Mette Kunøe & Per Stounbjerg, 71–86. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.Google Scholar
Bell, Allan, Devyani Sharma & David Britain
2016 “Labov in Sociolinguistics: An introduction”. Journal of Sociolinguistics 20:4.399–408. DOI logoGoogle Scholar
Bøegh, Kristoffer Friis, Inger Schoonderbeek Hansen & Mette-Marie Møller Svendsen
In press]. “Tegn-et-kort-data fra Aarhus og København – en perceptuel-dialektologisk undersøgelse” [Draw-a-Map Data from Aarhus and Copenhagen – A Perceptual Dialectology Study]. 19. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog ed. by Inger Schoonderbeek Hansen et al. Aarhus Nordisk
Borish, Steven M.
1991The Land of the Living: The Danish folk high schools and Denmark’s non-violent path to modernization. Nevada, California: Blue Dolphin Publishing.Google Scholar
Brix, Hans & Anker Jensen
eds. 1915Udvalgte danske Vers af Christian Friedrich Wadskiær [Selected Danish Poems by Christian Friedrich Wadskiær]. Copenhagen: Gyldendal.Google Scholar
eds. 1919H.C. Andersens Eventyr [The Fairy Tales of H.C. Andersen]. Copenhagen: Kristiania.Google Scholar
eds. 1931H.C. Andersens Eventyr og Historier [The Fairy Tales and Stories of H.C. Andersen]. Copenhagen: Det danske Sprog- og Litteraturselskab.Google Scholar
Brøndum-Nielsen, Johs
1927Dialekter og Dialektforskning [Dialects and Dialectology]. Copenhagen: J.H. Schultz Forlag.Google Scholar
Chambers, J. K. & Peter Trudgill
1980Dialectology. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Chambers, J. K., Sarah Cummins & Jeff Tennant
2008 “Louis Gauchat (1866–1942), Patriarch of Variationist Linguistics”. Historiographia Linguistica 35:1/2.213–275. DOI logoGoogle Scholar
Christensen, Mette Vedsgaard
2003 “Etnolekt i Århus: Morfologiske, syntaktiske og pragmatiske træk” [Ethnolect in Aarhus: Morphological, syntactic, and pragmatic traits]. 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog ed. by Peter Widell & Mette Kunøe, 141–151. Aarhus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.Google Scholar
Clausen, H. V.
1894 “Nordslesvig 1863–93. Den nationale Stilling paa Landet” [Northern Schleswig 1863–93. The national position in the countryside]. Sønderjyske Aarbøger ed. by H. P. Hanssen-Nørremølle, Gustav Johannsen & P. Skau, 33–146. Flensburg: Gyldendalske Boghandel.Google Scholar
Fjalland, Åge
1929 “Vore folkemål i likvidation” [Our Dialects in Liquidation]. Danske Folkemaal 31.39–43.Google Scholar
Gregersen, Frans
2016 “Sproghistorie og sprogteori” [Language History and Linguistic Theory]. Dansk Sproghistorie. Bind 1. Dansk tager form ed. by Ebba Hjort, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen & Laurids Kristian Fahl, 35–77. Aarhus/Copenhagen: Aarhus University Press/The Society for Danish Language and Literature.Google Scholar
Gregersen, Frans & Tore Kristiansen
2015 “Indledning: Sprogforandring i virkelig tid” [Introduction: Language change in real time]. Hvad ved vi nu – om danske talesprog? ed. by Frans Gregersen & Tore Kristiansen, 9–45. Copenhagen: Sprogforandringscentret.Google Scholar
Gudiksen, Asgerd, Henrik Hovmark, Pia Quist, Jann Scheuer & Iben Stampe Sletten
2009Dialektforskning i 100 år [Dialectology for 100 Years]. Copenhagen: Museum Tusculanum.Google Scholar
Hansen, Aage
1956Udtalen i moderne dansk [The Pronunciation of Modern Danish]. Copenhagen: Gyldendal.Google Scholar
Hansen, Inger Schoonderbeek
2007 “Åbydialekt i 1890’erne: om Danmarks første sociolingvist, Anker Jensen” [Aaby Dialect in the 1890s: On Denmark’s first sociolinguist, Anker Jensen]. Ord & Sag 271.19–27.Google Scholar
2013 “Anker Jensens sprog og sprogsyn: produkt af sin tid?” [Anker Jensen’s Language and Approach to Language: A product of his time?]. Gode ord er bedre end guld. Festskrift til Henrik Jørgensen ed. by Simon Borchmann, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard, Ole Togeby & Peter Widell, 226–240. Aarhus: Aarhus University.Google Scholar
Hovdhaugen, Even, Fred Karlsson, Carol Henriksen & Bengt Sigurd
2000The History of Linguistics in the Nordic Countries. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica.Google Scholar
Jensen, Anker
ed. 1907Lommeordbog i det danske og tyske Sprog med dansk Udtalebetegnelse efter Metode Toussaint-Langenscheidts fonetiske System [Pocket Dictionary in the Danish and German Languages with Danish Pronunciation According to the Method Toussaint-Langenscheidt’s Phonetic System]. [Publication by F. A. Mohr.] Berlin-Schöneberg: Langenscheidt/Copenhagen: Georg Chr. Ursins Efterfølger.Google Scholar
ed. 1908Taschenwörterbuch der dänischen und deutschen Sprache mit Angabe der dänische Ausprache nach dem phonetischen System der Metode Toussaint-Langenscheidt. [Publication by F. A. Mohr.] Berlin-Schöneberg: Langenscheidt/Copenhagen: Georg Chr. Ursins Efterfølger.Google Scholar
ed. 1912aMetoula-Sprachführer: Eine verkürzte Methode Toussaint-Langenscheidt: Dänisch. Berlin-Schöneberg: Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung. [169 pp.]Google Scholar
1898 “Sproglige forhold i Åby sogn, Århus amt” [The Linguistic Situation in the Parish of Aaby, Aarhus County]. Dania 51.213–231.Google Scholar
1900 “Folkemål og rigsmål i Sønderjylland” [Dialect and Standard Language in Southern Jutland]. Dania 71.65–95.Google Scholar
1902aIndfødt og fremmed i modersmålet [Native and Foreign in the Mother Tongue]. Copenhagen: Klein. [73 pp.]Google Scholar
1902b “Utiltalende københavneri“ [Objectionable Attitudes by Copenhageners]. Aarhus Amtstidende 25 August 1902, 1 p.Google Scholar
1911a “Hvorledes vi taler” [How We Talk]. Aalborg Amtstidende 2 March 1911, 1 p.Google Scholar
1911b “Om Dansk i Mellemskolen” [On Danish in the Middle School]. Riget 17 January 1911, 1 p.Google Scholar
1912bVisen om Tyre Danebod [The Song of Tyre Danebod]. [Brochure relating to Aalborg Katedralskole.] Aalborg. [20 pp.]Google Scholar
1915aDansk Sproglære for Mellemskole og Realklasse [Danish Primer for Middle School and Secondary School]. Copenhagen. [62 pp.]Google Scholar
1915bDen gamle danske Rævebog [The Old Danish Fox Book]. [Brochure relating to Aalborg Katedralskole.] Aalborg. [20 pp.]Google Scholar
1929a “Køn og tal i Åby-målet ved Århus” [Gender and Number in Aaby Dialect near Aarhus]. Danske Folkemaal 31.22–24.Google Scholar
1929bStudier over H.C. Andersens sprog [Studies in the Language of H.C. Andersen]. Haderslev: Carl Nielsen.Google Scholar
1932 “Bemærkninger om indirekte tale” [Remarks on Indirect Speech]. Haderslev Katedralskoles Indbydelsesskrift, 1–12.Google Scholar
1933 “Sproglige og stilistiske træk hos Henrik Pontoppidan” [Linguistic and Stylistic Traits of Henrik Pontoppidan]. Haderslev Katedralskoles Indbydelsesskrift, 1–18.Google Scholar
1935 “Bemærkninger om nægtelser i dansk og latin” [Remarks on Negation in Danish and Latin]. Acta Philologica Scandinavica 101.14–49.Google Scholar
Jensen, Ella
1967 “Om sproget i Århus 1900–1910” [On the Language in Aarhus 1900–1910]. Dialektstudier 21.197–270.Google Scholar
Jysk Ordbog [Dictionary of the Jutland Dialects]
2000ff Ed. by Ove Rasmussen, Viggo Sørensen, Torben Arboe, Inger Schoonderbeek Hansen, Nina Grøftehauge, Mette-Marie Møller Svendsen & Kristoffer Friis Bøegh. Founded by Peter Skautrup in 1932 (Available online via [URL], accessed 7 February 2023.)
Kiil, Lisbeth
1996 “Den lærde Anker Jensen 1878–1937” [The Learned Anker Jensen 1878–1937]. Langs fjord og dam (Haderslev), 40–47.Google Scholar
Køster, Finn
2011Omkring Anker Jensen [About Anker Jensen]. Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk ed. by Torben Arboe & Inger Schoonderbeek Hansen, 141–151. Aarhus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning.Google Scholar
Kristiansen, Tore
2018 “Sociodialectology”. The Handbook of Dialectology ed. by C. Boberg, J. Nerbonne & D. Watt, 106–122. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.Google Scholar
Kristensen, Marius, Anker Jensen & Karl Hude
1904 “Gamle gadenavne” [Old Street Names]. Danske Studier, 126–127. Copenhagen: Det Schubotheske Forlag.Google Scholar
Labov, William
1963 “The Social Motivation of a Sound Change”. WORD 19:3.273–309. DOI logoGoogle Scholar
1966The Social Stratification of English in New York City. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.Google Scholar
Levisen, Carsten, Kristoffer Friis Bøegh, Peter Bakker and Inger Schoonderbeek Hansen
2023 “The Linguistic Situation in the Parish of Aaby, Aarhus County”, by Anke Jensen. Historiographia Linguistica 49(2/3).355-371.DOI logoGoogle Scholar
Maegaard, Marie, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen & Andreas Candefors Stæhr
2020Standardization as Sociolinguistic Change. A Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas. New York: Routledge.Google Scholar
Maegaard, Marie
2005 “Language Attitudes, Norm and Gender. A presentation of the method and results from a language attitude study”. Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics 371.55–80. DOI logoGoogle Scholar
Milroy, James & Lesley Milroy
1978 “Belfast: Change and variation in an urban vernacular”. Sociolinguistic patterns in British English ed. by Peter Trudgill, 19–36. London: Edward Arnold.Google Scholar
Mortensen, Karl
1938 [Eulogy for Anker Jensen.] Haderslev-Samfundets Aarsskrift, 63–64.Google Scholar
Nielsen, Bent Jul
1998 “Talesprogsvariationen i Århus – en sociolingvistisk redegørelse og en sammenligning med sproget i Odder” [The Spoken Language Variation in Aarhus – a Sociolinguistic Account and a Comparison with the Language in Odder]. Danske Folkemål 401.51–78.Google Scholar
Nielsen, Niels Løgager
2012a “Anker Jørgen Jensen”. Aarhus Wiki. [Online publication maintained by Aarhus City Archives.] (Available online via [URL], accessed 7 February 2023.)
2012b “Åbyhøj”. Aarhus Wiki. [Online publication maintained by Aarhus City Archives.] (Available online via [URL], accessed 7 February 2023.)
Nielsen, Niels Åge
1953 “Dialekt, jargon og vulgærsprog i Århus” [Dialect, Jargon, and the Common Language in Aarhus]. Seksten Århusrids ed. by Vagn Dybdahl, 225–240. Aarhus: Universitetsforlaget.Google Scholar
Pedersen, Inge Lise
2002 “Sociolingvisternes dialekter” [The Sociolinguists’ Dialects]. Dialekter – sidste udkald? Modersmål-Selskabets Årbog 2002, 81–93. Copenhagen: C.A. Reitzels Forlag.Google Scholar
2003 “Traditional Dialects of Danish and the De-dialectization 1900–2000”. International Journal of the Sociology of Language 1591.9–28.Google Scholar
Petersen, Kathrine Thisted
2013 “Lokalt regionalsprog eller regionalt rigssprog? – en undersøgelse af Århusdansk” [Local Regional Language or Regional Standard Language? – an Investigation of Aarhus Danish]. NyS – Nydanske Sprogstudier 451.9–47. DOI logoGoogle Scholar
2015 “Århusiansk sprogbrug anskuet i lyset af den igangværende standardiseringsproces” [Aarhusian Usage Viewed in the Light af the Ongoing Standardization Process]. Ord & Sag 351.28–44.Google Scholar
Skautrup, Peter
1921 “Om Folke- og Sprogblanding i et vestjysk Sogn” [On Population and Language Mixing in a Western Jutlandic Parish]. Danske Studier, 97–111.Google Scholar
1931 “Jacob Madsens dansk” [Jacob Madsen’s Danish]. Jacobi Matthie Arhusiensis. De literis libri duo II ed. by Christen Møller & Peter Skautrup, 67–98. Aarhus: Aarhus Stiftbogtrykkeriet.Google Scholar
1944–1968Det danske sprogs historie [The History of the Danish Language]. 41 vols. Copenhagen: Gyldendals Forlag.Google Scholar
Trudgill, Peter
1974The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Zachariassen, Ditte
2019 “Nye sprogvarianter: en aarhusiansk bydialekt” [New Variants of Language: An urban dialect from Aarhus]. Dialekter i rigt mål ed. by G. Stubkjær Adamsen & M. Bach Ipsen, 311–328. Hedensted: Modersmål-selskabet.Google Scholar
In press]. “Strong Finals – a Prosodic Feature Projecting ‘More to Come’ in a Danish Urban Dialect”. Nordic Journal of Linguistics.
Zachariassen, Ditte & Tine Lykkegaard Nielsen
2021 “ ‘Eow’, ‘lak’, ‘yani’ og ‘dig’: fire nyere interjektionaler som viser holdninger om vidensforhold” [‘Eow’, ‘lak’, ‘yani’, and ‘dig’: Four newer interjectionals reflecting attitudes relating to knowledge]. NyS: Nydanske Sprogstudier 601.150–189.Google Scholar