Review article published in:
Historiographia Linguistica
Vol. 42:1 (2015) ► pp. 153167
References

REFERENCES

Basbøll, Hans
2015. “The Non-Stød Model in a Diachronic Perspective”. Language and Language Behavior (= Jazyk i rečevaja dejatej'nost'). Special issue of selected papers from ICHoLS XII, St. Petersburg, 2011.15.40-47
Bjerrum, Marie
1959Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog. Bidrag til forståelse af Rasks tænkning. København: Dansk videnskabs forlagGoogle Scholar
Bopp, Franz
1833–1852Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Gothischen und Deutschen. 6 Abtheilungen. Berlin: Ferdinand Dümmler.Google Scholar
Bredsdorff, Jakob Hornemann
1970 [1821]Über die Ursachen der Sprachveränderungen. [Transl. of Om Aarsagerne til Sprogenes Forandringer.] Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Delbrück, Berthold
1974 [1882]Introduction to the Study of Language: A critical survey of the history and methods of comparative philology of Indo-European languages. New ed. of English translation prepared with a foreword and a selected bibliography by E.F.K. Koerner. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Diderichsen, Paul
1960Rasmus Rask og den grammatiske tradition: Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie. København: Ejnar Munksgaard.Google Scholar
1966 [1964] “The Foundation of Comparative Linguistics: Revolution or continuation?”. Helhed og struktur, 340-363. København: Gad.Google Scholar
Diez, Friedrich
1836–1844Grammatik der romanischen Sprachen. Vols. I–III. Bonn: E. Weber.Google Scholar
Fischer-Jørgensen, Eli
2001Tryk i ældre dansk: sammensætninger og afledninger [The historical development of stress in Danish compounds and derivatives]. København: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.Google Scholar
Grimm, Jacob
1819Deutsche Grammatik. Vol. I. Göttingen: Dieterich’sche Buchhandlung.Google Scholar
1822Deutsche Grammatik. Vol. I, 2nd ed. Göttingen: Dieterich’sche Buchhandlung.Google Scholar
Harris, Roy
ed. 1999bFoundations of Indo-European Comparative Philology, vol. II: Rasmus Kristian Rask, Undersögelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse. London & New York: Routledge.Google Scholar
ed. 1999aFoundations of Indo-European Comparative Philology, vol. I: Franz Bopp, Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache; Über die celtischen Sprachen. London & New York: Routledge. [“Comparative Philology: A ‘science’ in search of foundations” by Harris (pp. 1-18).]Google Scholar
Hjelmslev, Louis
1951 “Commentaires sur la vie et l’œuvre de Rasmus Rask”. Conférences de l’Institut de Linguistique de l’Université de Paris 10.143-157.Google Scholar
Holberg, Ludvig
1934Johannes v. Háksen. [Jean de France, translated by Rasmus Rask, ed. by Jón Helgason]. København: Levin & Munksgaard.Google Scholar
Hovdhaugen, Even, Fred Karlsson, Carol Henriksen & Bengt Sigurd
2000The History of Linguistics in the Nordic Countries. Helsinki: Societas Scientarum Fennica.Google Scholar
Høysgaard, Jens P.
1747Accentuered og raisonnered Grammatica [Accentuated and reasoned (“raisonné”) grammar]. Kjøbenhavn: Groth. (Repr. in Danske Grammatikere fra Midten af det syttende til Midten af det attende Aarhundrede ed. by Henrik Bertelsen, vol. IV, København: Gyldendal, 1920, reprinted 1979.)Google Scholar
Jensen, Viggo Bank
Forthcoming. “Rasmus Rask e il vocalismo tonico nelle lingue romanze”. Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013) ed. by Éva Buchi, Jean-Paul Chauveau & Jean-Marie Pierrel vol. III Strasbourg Société de linguistique romane
Markey, Thomas L.
1976“Introduction” to R. K. Rask, A Grammar of the Icelandic or Old Norse Tongue (= Amsterdam Classics in Linguistics, 2.), vii-liii. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Morpurgo Davies, Anna
1998 [1992]Nineteenth-Century Linguistics. (= History of Linguistics ed. by Giulio Lepschy, vol. IV.) London & New York: Longman.Google Scholar
Nielsen, Hans Frede
1997 “Germanske sprog”. Den Store Danske Encyclopædi, vol. VII, 403-406. København: Gyldendal.Google Scholar
2003”Rask”. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, vol. XXIV, 143-146. Berlin & New York: Walter De Gruyter.Google Scholar
Pedersen, Holger
1983 [1916]A Glance at the History of Linguistics, with particular regard to the historical study of phonology. Transl. from the 1916 Danish original by Caroline Henriksen. With an Introduction by E.F.K. Koerner. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
1931 [1924]Linguistic Science in the Nineteenth Century. Transl. of Sprogvidenskaben i det nittende Aarhundrede by John Webster Spargo. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. [Reprinted as The Discovery of Language: Linguistic science in the nineteenth century. Bloomington & London: Indiana University Press, 1965.] CrossrefGoogle Scholar
1932 “Indledning”. Rasmus Rask: Udvalgte Afhandlinger, ed. by Louis Hjelmslev, vol. I, xiii-lv. København: Levin & Munksgaard. [In German, vol. I: “Einleitung”, xiii-lxiii.]Google Scholar
Petersen, Niels Matthias
1834 “Fortale. Bidrag til forfatterens levned”. Rasmus Rask, Samlede til dels forhen utrykte Afhandlinger, vol. I, ed. by Hans Kristian Rask, 1-115. København: Popp.Google Scholar
Rask, Rasmus
1811Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog. Kjøbenhavn: Schubothe.Google Scholar
1818Undersögelse om det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse. Kjöbenhavn: Gyldendal.Google Scholar
1826Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære. Kjøbenhavn: Popp.Google Scholar
1827Italiænsk Formlære udarbejdet efter samme Plan som den spanske Sproglære. København: Schultz.Google Scholar
1832aRæsonneret lappisk Sproglære. Efter den Sprogart, som bruges af Fjældlapperne i Porsangerfjorden i Finmarken. En Omarbejdelse af Prof. Knud Leems Lappiske Grammatica [Reasoned (“raisonné”) Lappish grammar. After the language type used by the Mountain Lapps (Sámi) in the Porsangerfjord in Finnmark. A recasting after Prof. Knud Leem’s Lappiske Grammatica]. København: Schubothe.Google Scholar
1832bEngelsk Formlære, udarbejdet efter en ny Plan. København: Gyldendal.Google Scholar
1834–1838Samlede tildels forhen utrykte Afhandlinger [Collected, partly previously unpublished articles]. Ed. by Hans Kristian Rask. København: Popp.Google Scholar
1932–1935Udvalgte Afhandlinger. Ed. by Louis Hjelmslev. København: Levin & Munksgaard.Google Scholar
1938De fynske Bønders Sprog [The Funish peasants’ language]. Bearbejdet og udgivet af Poul Andersen. København: Schultz.Google Scholar
1941Breve fra og til Rasmus Rask I–II. Ed. by Louis Hjelmslev. København: Ejnar Munksgaard.Google Scholar
Raumer, Rudolf von
1870Geschichte der germanischen Philologie. München: Oldenbourg.Google Scholar
Rischel, Jørgen
1987Sproggranskeren Rasmus Kristian Rask [The linguist and philologist Rasmus Rask]. Odense: Odense Universitetsbibliotek/Odense Universitetsforlag.Google Scholar
2002 “The Contribution of the Nordic Countries to Historical-Comparative Linguistics: Rasmus Rask and his followers”. The Nordic Languages ed. by Oskar Bandle et al., vol. I, 124-133. Berlin & New York: Walter de Gruyter.Google Scholar
Thomsen, Vilhelm
1919 “Rasmus Kristian Rask (1787–1887)”. Samlede Afhandlinger vol. I, 125-144. København: Gyldendal. [First published in Nordisk Tidskrift utg. af Letterstedtska Föreningen 10.593-606 (1887).]Google Scholar