Miscellaneous published in:
Historiographia Linguistica
Vol. 6:3 (1979) ► pp. 413415
References
Diderichsen, Paul
1960Rasmus Rask og den grammatiske tradition: Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie. (= Historisk-filologiske Meddelelser udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 38:2). København: Levin & Munksgaard.Google Scholar
Hjelmslev, Louis
1951 “Commentaires sur la vie et l’oeuvre de Rasmus Rask”. Conferences de l’Institut de linguistique de l’Université de Paris 101. 143–157. (Reprinted in his Essais linguistiques , II1 (= Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, 14), 3–16. København: Nordisk Sprog- og Kulturforlag 1973.)Google Scholar