Part of
Handbook of Terminology: Volume 3. Legal Terminology
Edited by Łucja Biel and Hendrik J. Kockaert
[Handbook of Terminology 3] 2023
► pp. 3771
References
Ajdukiewicz, Kazimierz
1985a[1928] “Definicja [Główne zasady metodologii nauk i logiki formalnej.” In Język i poznanie, Vol. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
1985b “O spójności syntaktycznej.” In Język i poznanie, Vol. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 222–242.Google Scholar
1985c[1956] “O definicji [Normalizacja].” In Język i poznanie, Vol. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
1985d „Trzy pojęcia definicji” [ Studia Filozoficzne 1958, 5(8)]. In Język i poznanie, Vol. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
Alexander, Angela
2014New Drafter Training. What Does that Mean? Crafting and Using Definitions in Statutes (webinar 25.09.2014), [URL] (DOA: 10.08.2016).
Amaya, Amalia
2015The Tapestry of Reason: An Inquiry into the Nature of Coherence and its Role in Legal Argument. Oxford, Portland (Or.): Hart Publishing.Google Scholar
2018 “Coherence and Systematization in Law.” In Handbook of Legal Reasoning and Argumentation, edited by Giorgio Bongiovanni, Gerald Postema, Antonino Rotolo, Giovanni Sartor, Chiara Valentini & Douglas Walton, 637–672. Dordrecht: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Asprey, Michèle M.
2010Plain Language for Lawyers, Sydney: Federation Press.Google Scholar
Australian Government Office of Parliamentary Counsel
2006Drafting Direction No. 1.8 Special rules for Tax Code drafting. Document release 1.0, May 2006 [URL] DOA 21.04.2021).
2019Drafting Direction No. 1.5. Definitions. Document release 4.0, 29 May 2019 [URL] (DOA 20.06.2021).
Beaugrande, Robert-Alain de and Wolfgang Ulrich Dressler
1990Wstęp do lingwistyki tekstu, translated by Aleksander Szwedek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
Bellis, Douglass M.
2008Statutory Structure and Legislative Drafting Conventions: A Primer for Judges. Federal Judicial Center, [URL] (DOA 4.01.2019).
Bertlin, Alison
2014 “What Works Best for the Reader? A Study on Drafting and Presenting Legislation.” The Loophole 2:25–49 [URL] (DOA: 24.02.2018).
Best Practice for Terminologists
2008[URL] (DOA: 5.11.2018).
Bhatia, Vijay K., Jan Engberg, Maurizio Gotti, and Heller Dorothee
eds. 2005Vagueness in Normative Texts. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Biasiotti, Maria Angela and Daniela Tiscornia
2011 “Legal Ontologies: The Linguistic Perspective.” In Approaches to Legal Ontologies. Theories, Domains, Methodologies, Vol. 1, edited by Giovanni Sartor, Pompeu Casanovas, Maria Angela Biasiotti & Meritxell Fernández-Barrera, 143–166. Dordrecht: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Biel, Łucja
2017 “Quality in Institutional EU Translation: Parameters, Policies and Practices.” In Quality Aspects in Institutional Translation, edited by Tomáš Svoboda, Łucja Biel and Krzysztof Łoboda, 31–57. Berlin: Language Science Press.Google Scholar
Bowers, Frederick
1989Linguistic Aspects of Legislative Expression. Vancouver: University of British Columbia Press.Google Scholar
Butt, Peter
2013Modern Legal Drafting. A Guide to Using Clearer Language. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Cao, Deborah
2007Translating Law. (Topics in Translation 33). Clevedon: Multilingual Matters. DOI logoGoogle Scholar
Choduń, Agnieszka
2007Słownictwo tekstów aktów prawnych w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Trio.Google Scholar
2018Aspekty językowe derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
Civil Code of Québec CCQ-1991
[URL] (DOA: 17.07.2021)
Departament Języka Polskiego, DGT
2021Vademecum Tłumacza. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy, version 19. DGT: Luxembourg, [URL] (DOA: 12.03.2021).
Dickerson, F. Reed
1966Definitions in Legal Instruments. Articles by Mauer Faculty. Paper 1560, [URL] (DOA 10.08.2016).
1977Legislative Drafting. Connecticut: Greenwood Press.Google Scholar
Dickson, Julie
2016 “The Role of Coherence in Legal Reasoning.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta, Stanford: Stanford University, [URL] (DOA: 25.06.2017).
Doczekalska, Agnieszka
2014 “Legal Multilingualism as a Right to Remain Unilingual – Fiction or Reality?Comparative Legilinguistics 20:7–18. DOI logoGoogle Scholar
Driedger, Elmer A.
1976The Composition of Legislation. Ottawa: Department of Justice.Google Scholar
Elias, T. O.
1974The Modern Law of Treaties. Leiden: Sijthoff and Dobbs Ferry, NY: Oceana Publications.Google Scholar
Encyklopedia PWN
online. ([URL]).
Endicott, Timothy
2021 “Law and Language.” In The Stanford Encyclopedia of Philosophy, edited by Edward N. Zalta. Stanford: Stanford University, [URL] (DOA: 29.10.2022).
European Union
2015Joint Practical Guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved in the drafting of European Union legislation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, [URL]
2021English Style Guide. A Handbook for Authors and Translators in the European Commission. 8th edition. [URL] (DOA: 1.08.2021).
Filson, Lawrence E. and Sandra L. Strokoff
2008Legislative Drafter’s Desk Reference. Washington, D.C.: CQ Press. DOI logoGoogle Scholar
Finucane, Louise
2017 “Definitions – A Powerful Tool for Keeping and Effective Statute Book.” The Loophole 1:15–32, [URL] (DOA: 30.12.2018).
Fowler, H. W.
1968Modern English Usage (2nd edition) revised by E. Gowers. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Gadbin-George, Géraldine
2010 “The Woolf Reform of Civil Procedure: a Possible End to Legalese?LSP Journal 1(2):41–49. [URL]
Garner, Bryan A.
2001A Dictionary of Modern Legal Usage. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Gizbert-Studnicki, Tomasz
2004 „Sytuacyjne uwarunkowanie językowych właściwości tekstów prawnych.” In Język – prawo – społeczeństwo, edited by Ewa Malinowska, 37–48. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.Google Scholar
Government of Canada Privy Council Office
2001Guide to Making Federal Acts and Regulations. 2nd edition, [URL] (DOA 2.04.2021).
Gowers, Ernest, Sidney Greenbaum, and Janet Whitcut
eds. 1987The Complete Plain Words. Harmondsworth: Penguin Books.Google Scholar
Grainger, Ian and Michael Fealy
2010Civil Procedure Rules in Action. London: Routledge.Google Scholar
Holland, James and Julian Webb
2006Learning Legal Rules: a Student’s Guide to Legal Method and Reasoning, 6th ed. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
ISO 704
2009Terminology work – Principles and methods. Geneva: International Organization for Standardization.Google Scholar
Jopek-Bosiacka, Anna
2011 “Defining Law Terms: A Cross-cultural Perspective.” Research in Language 9(1):9–29, DOI logo (DOA 24.02.2019).Google Scholar
2019Teoretycznoprawne i logiczne uwarunkowania przekładu prawnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.Google Scholar
Jopek, Anna
2001 “Relacja nadawczo-odbiorcza w polskim dyskursie prawnym i prawniczym w świetle pragmatyki komunikacyjnej.” In Język w komunikacji, edited by Grażyna Habrajska, Vol. 3, 82–97. Łódź: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Łodzi.Google Scholar
Kindermann, Harald
1979Ministerielle Richtlinien der Gesetzestechnik: vergleichende Untersuchung der Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland, in Osterreich und der Schweiz. Berlin-Heidelberg: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Koźmiński, Krzysztof
2016 “Zasady techniki prawodawczej – polskie doświadczenia i tradycja.” In Język polskiego prawa: nowe wyzwania, edited by Dorota Kondratczyk-Przybylska, Adam Niewiadomski and Ewa Walewska, 71–88. Warszawa: Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego Lingua Iuris.Google Scholar
Krzeszowski, Tomasz P.
2012Meaning and Translation. Part 1: Meaning. Frankfurt am Main: Peter Lang. DOI logoGoogle Scholar
Legistics. Definitions. Drafting Definitions
[URL] DOA: 30.05.2021) [Canadian Rules of Legislative Techniques]
Leszczyński, Leszek
1986Klauzule generalne w stosowaniu prawa. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Google Scholar
Lewandowski, Sławomir, Andrzej Malinowski, and Jacek Petzel
2004Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, edited by Andrzej Malinowski. Warszawa: LexisNexis.Google Scholar
Lewandowski, Sławomir, Hanna Machińska, Andrzej Malinowski, and Jacek Petzel
2020Logika dla prawników, edited by Andrzej Malinowski. Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
Louisiana Civil Code
[URL] (DOA: 14.07.2021)
Löckinger, Georg, Hendrik J. Kockaert, and Gerhard Budin
2015 “Intensional Definitions.” In Handbook of Terminology 1, edited by Hendrik J. Kockaert and Frieda Steurs, 60–81. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Łętowska, Ewa
2017 “Szpinak, prawo i opera.” Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny 24–26.06.2017.Google Scholar
MacCormick, Neil
2005Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
MacCormick, Neil and Robert S. Summers
eds. 1991Interpreting Statutes. A Comparative Study. Aldershot: Dartmouth.Google Scholar
Maine Legislative Drafting Manual
2016[URL] (DOA: 12.03.2019).
Malinowski, Andrzej
2006aRedagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa: LexisNexis.Google Scholar
2006bPolski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa: LexisNexis.Google Scholar
2007Systematyka wewnętrzna ustawy. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
Marmor, Andrei
2014The Language of Law. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Matczak, Marcin
2019Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
Mattila, Heikki E. S.
2013Comparative Legal Linguistics. Language of Law, Latin and Modern Lingua Francas. Farnham: Ashgate.Google Scholar
Michalak, Anna
2015 ”Model procesu legislacyjnego w parlamencie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (w zakresie rządowych projektów ustaw).” In Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, edited by Wojciech Brzozowski and Adam Krzywoń, 107–128. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
Montana Bill Drafting Manual
2018[URL] (DOA: 12.03.2019).
Montesquieu, Charles de Secondat
2001[1748/1752]The Spirit of Laws, translated by Thomas Nugent. Kitchener: Batoche Books.Google Scholar
Morawski, Lech
2006Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK.Google Scholar
Nawrot, Oktawian
2012Wprowadzenie do logiki dla prawników. Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
Nilsson, Henrik
2015 “Enumerations Count: Extensional and Partitive Definitions.” In Handbook of Terminology, Volume I, edited by Hendrik J. Kockaert and Frieda Steurs, 82–100. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Ochman, Piotr
2009 ”Spór o pojęcie dokumentu w prawie karnym.” Prokuratura i Prawo 1:20–37.Google Scholar
Office of the General Counsel
2019Council of the District of Columbia Legislative Drafting Manual. [URL] (DOA 17.07.2021).
Office of the Parliamentary Counsel Drafting Guidance
June 2020 [OPC Drafting Guidance], [URL] (DOA 10.03.2021).
Patryas, Wojciech
1997Definiowanie pojęć prawnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Google Scholar
Płeszka, Krzysztof
1988Hierarchia w systemie prawa. Zeszyty Naukowe UJ 921. Kraków: UJ.Google Scholar
Polish Legislative Drafting Guidelines
of 13 May 1939 [Zasady Techniki Prawodawczej obowiązujące w zakresie prac prawodawczych Rządu stosownie do zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 13.05.1939 r. 55–63/4. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, [URL] (DOA: 25.10.2018).
of 20 June 2002 [uniform text, Dz.U. 2016, item 283] [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”].Google Scholar
Price, Jeanne F.
2012–2013 “Wagging, not Barking: Statutory Definitions.” Cleveland State Law Review 60:999–1055.Google Scholar
Przetak, Marzena
2015Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.Google Scholar
Radwański, Zbigniew, and Maciej Zieliński
2001 „Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym.” Przegląd Legislacyjny 2:11–33.Google Scholar
Redelbach, Andrzej, Sławomira Wronkowska, and Zygmunt Ziembiński
1994Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
Regulation No. 1 determining the languages to be used by the European Economic Community
OJ 17, 6.10.1958, p. 385–386; latest consolidated version: Council Regulation (EU) No. 517/2013 of 13 May 2013 L 158, p. 1, 10.06.2013)
Robinson, William
2017 “EU Legislation.” In Legislation in Europe: A Comprehensive Guide for Scholars and Practitioners, edited by Ulrich Karpen and Helen Xanthaki, 229–256. Oxford, Oregon: Hart Publishing.Google Scholar
Rose, Roger
2017Commonwealth Legislative Drafting Manual. London: Commonwealth Secretariat.Google Scholar
Rosenbaum, Kenneth L.
2007Legislative Drafting Guide – A Practitioner’s View. FAO Legal Papers Online 64, [URL] (DOA: 3.06.2013)
Roznai, Yaniv
2014 “ ‘A Bird is Known by its Feathers’ – on the Importance and Complexities of Definitions in Legislation.” The Theory and Practice of Legislation 2(2):145–167.Google Scholar
Rylance, Paul
1994Legal Writing and Drafting, Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Santos, Claudia and Rute Costa
2015 “Domain Specificity. Semasiological and Onomasiological Knowledge Representation.” In Handbook of Terminology 1, edited by Hendrik J. Kockaert and Frieda Steurs, 153–179. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Sarkowicz, Ryszard
1995Pozioma interpretacja tekstu prawnego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.Google Scholar
Solan, Lawrence M.
2010The Language of Statutes. Laws and their Interpretation. Chicago: University of Chicago Press. DOI logoGoogle Scholar
Stefaniak, Karolina
2017 “Terminology Work in the European Commission: Ensuring High--Quality Translation in a Multilingual Environment.” In Quality Aspects in Institutional T ranslation, edited by Tomáš Svoboda, Łucja Biel and Krzysztof Łoboda, 109–121. Berlin: Language Science Press.Google Scholar
Stone, Julius
1964The Legal System and Lawyers’ Reasoning. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Sullivan, Ruth
2002Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes. Markham, Ont.: Butterworths.Google Scholar
Swales, John
1981 ”Definitions in Science and Law – Evidence for Subject-Specific Course Components.” Fachsprache 3(3–4):106–112.Google Scholar
Šarčević, Susan
1997New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.Google Scholar
The Civil Code. Kodeks cywilny
(2011) Translated by Ewa Kucharska. Warszawa: C.H. Beck.Google Scholar
The Civil Procedure Rules
1998 [URL] (DOA 10.02.2021)
The Treaty on European Union
consolidated version OJ C 326, 26.10.2012, p. 13–390).
Thornton, Garth C.
1996Legislative Drafting, 4th ed. London: Bloomsbury Professional.Google Scholar
Tokarczyk, Roman
2008Komparatystyka prawnicza. Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
Tyszka, Przemysław
2014 ”O czym opowiadają przepisy prawa? Elementy narracyjne w leges barbarorum.” Czasopismo Prawno-Historyczne 66(1):301–321.Google Scholar
Wank, Rolf von
1985Die Juristische Begriffsbildung. München: Beck.Google Scholar
Wierczyński, Grzegorz
2016Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
Williams, Christopher
2015 “Changing with the Times: The Evolution of Plain Language in the Legal Sphere.” Alicante Journal of English Studies 28:183–203. [URL] (DOA: 3.11.2018). DOI logo
Wronkowska, Sławomira
1976 ”Postulat jasności prawa i niektóre metody jego realizacji.” Państwo i Prawo 10: 19–33.Google Scholar
Wronkowska, Sławomira and Maciej Zieliński
2012Komentarz do zasad techniki prawodawczej z 20.06.2002 r. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
1993Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych. Warszawa: Urząd Rady Ministrów.Google Scholar
Wronkowska, Sławomira, Maciej Zieliński, and Zygmunt Ziembiński
1974Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.Google Scholar
Wyrozumska, Anna
2006Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.Google Scholar
Xanthaki, Helen
2013Thornton’s Legislative Drafting. London: Bloomsbury Publishing.Google Scholar
2014Drafting Legislation: Art and Technology of Rules for Regulation. Oxford: Hart Publishing.Google Scholar
2016 “Legislative Drafting: The UK Experience.” In Professional Legislative Drafters: Status, Roles, Education, edited by Felix Uhlmann and Stefan Höfler, 15–38. Zurich: Dike.Google Scholar
Zieliński, Maciej
2002Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.Google Scholar
2017Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki. Warszawa: LexisNexis.Google Scholar
Ziembiński, Zygmunt
1993Wartości konstytucyjne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.Google Scholar
1995Logika praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
Zirk-Sadowski, Marek
2016 ”Problemy wyboru pomiędzy konkurującymi modelami wykładni prawa.” Acta Universitatis Wratislaviensis 104:155–169. DOI logoGoogle Scholar
Zych, Natalia
2016 ”Idea plain language a teksty prawne.” Przegląd Legislacyjny 3(97):65–90.Google Scholar