References

參考文獻

Aitaiyu 愛台語
Akitani, Hiroyuki 秋谷裕幸
(2008) Minbeiqu sanxianshi fangyan yanjiu 閩北區三縣市方言研究 [Dialects in three north Fujian counties]. Taipei: Instituite of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Ang, Uijin 洪惟仁 & Chien, Hsiu-Mei 簡秀梅
(2012) Guanmiao fangyan qundao ‘chu gui shi’ xianxiang de jianceng fenbu: zhangquan fangyan de jingzheng yu chongzheng 關廟方言群島「出歸時」現象的漸層分佈:漳泉方言的競爭與重整 [Gradient distribution of the spirantization (tsh- to s-): the compitition and acommodation of Minnan dialects in Guanmiao]. Yuyan ji yuyanxue zhuankan xilie 語言暨語言學專刊系列 [Language and Linguistics Monograph Series], 491, 173–210.Google Scholar
Bao, Houxing 鮑厚星
(1989) Hunan shaoyang fangyan yinxi 湖南邵陽方言音系 [The phonology of Shaoyang, Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 196–207.Google Scholar
Beida zhongwenxi yuyanxue jiaoyanshi bian
北大中文系語言學教研室編 (Eds.) (2003) Hanyu fangyin zihui 漢語方音字字彙 [A phonetic dictionary of Chinese dialects]. Beijing: Language and Literature Press.Google Scholar
Bu, Xiaomei 卜曉梅
(2010) Shaanxi chengcheng fangyan de wenbai yidu 陜西澄城方言的文白異讀 [Literary and colloquial readings in Chengcheng, Shaanxi]. Xianyang shifan xueyuan xuebao 咸陽師範學院學報 [Journal of Xianyang Normal University], 25.51, 46–48.Google Scholar
Cai, Mengqi 蔡夢麒
(2010) Shuowenjiezi ziyin zhushi yanjiu 《說文解字》字音注釋研究 [Pronunciation interpretations in Shuowenjiezi]. Jinan: Shandong Qilu Press Co., Ltd.Google Scholar
Cao, Jinying 曹晉英
(2004) Xichang fangyan yuyin 西昌方言語音 [Phonological traits in Xichang]. Xinan minzu daxue xuebao 西南民族大學學報 [Journal of Southwest University for Nationalities], 25.111, 463–465.Google Scholar
Cao, Zhiyun 曹志耘
(1993) Jinhua tangxi fangyan cihui (1) 金華湯溪方言詞彙(一) [Vocabuary in Jinhua Tangxi dialect (I)]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 69–80.Google Scholar
1996Yanzhou fangyan yanjiu 嚴州方言研究 [Yanzhou dialects]. Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
Chang, Kuang-yu 張光宇
(2006) Hanyu fangyan hekou jieyin xiaoshi de jieduanxing 漢語方言合口介音消失的階段性 [Stages of medial -u- deletion in Chinese dialects]. Zhongguo yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language], 41, 346–358.Google Scholar
Chang, Liang 常亮
(2014) Minxi kongfuhua yuyin yanjiu 閩西孔夫話語音研究 [A phonological study of Kongfu dialect in west Fujian]. Master’s thesis, Nanjing University.
Chang, Ping-Sheng 張屏生 & Lu, Ming-Fen 呂茗芬
(2012) Gaoping diqu kejiahua yuhuiji 高屏地區客家話語彙集 [Vocabulary of Hakka dialects in Kaohsiung and Pingtung]. Taipei: Hakka Affairs Council & Nantou: Taiwan Historica.Google Scholar
Chang, Ping-Sheng 張屏生
(1992) Chaoyanghua he qita minnanhua de yanjiu 潮陽話和其他閩南話的研究 [Chaoyang and other Southern Min dialects]. Master’s thesis, Chinese Culture University.
(2007) Taiwan diqu hanyu fangyan de yuyin he cihui.ceyi.lunshupian 臺灣地區漢語方言的語音和詞彙・冊一・論述篇 [The phonology and lexicon of Chinese dialects in Taiwan (I): Discussion]. Tainan: Kailang Magazine Business Co., Ltd.Google Scholar
(2012) Taiwan binwei kseyu diaocha yanjiu – yi xinbeishi shimenqu wupingqiang keyu weili 臺灣瀕危客語調查研究──以新北市石門區武平腔客語為例 [Report on endangered Hakka dialects in Taiwan: Wuping Hakka in Shimen, New Taipei City]. Hakka Affairs Council, R.O.C.Google Scholar
Chao, Yuan Ren 趙元任
(1968) Zhongguohua de wenfa 中國話的文法 [A grammar of spoken Chinese]. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Chen, Changyi 陳昌儀
(1991) Ganfangyan gaiyao 贛方言概要 [An overview of Gan dialects]. Nanchang: Jiangxi Education Publishing House.Google Scholar
Chen, Hsiao-Chi 陳筱琪
(2011) Longyan xinluoqu shizhongzhen minnan fangyan de yinxi yanbian 龍巖新羅區適中鎮閩南方言的音系演變 [Phonological changes in Longyan Shizhong Southern Min]. Wen yu zhe 文與哲 [Literature & Philosophy], 181, 717–766.Google Scholar
(2013) Minnan xipian fangyan yinyun yanjiu 閩南西片方言音韻研究 [The phonology of west district in south Fujian]. Ph.D. dissertation, National Taiwan University.
Chen, Lizhong 陳立中
(2003) Hunan kejia fangyan de yuanliu yu yanbian 湖南客家方言的源流與演變 [Origin and evolution of Hakka dialects in Hunan]. Changsha: Hunan Yuelu Publishing House Co., Ltd.Google Scholar
(2004) Xiangyu yu ganyu yinyun bijiao yanjiu 湘語與贛語音韻比較研究 [A phonological comparative study of Xiang and Gan dialects]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
(2005) Hunan youxian (xinshi) fangyan tongyin zihui 湖南攸縣(新市)方言同音字彙 [Homonyms in Youxian Xinshi dialect in Hunan]. Zhuzhou shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 株洲師範高等專科學校學報 [Journal of Zhuzhou Normal College], 10.61, 116–124.Google Scholar
Chen, Qiong 陳瓊
(2012) Hunan dong’an shiqishi tuhua yuyin yanjiu 湖南東安石期市土話語音研究 [A phonological study of Dong’an Shiqi, Hunan]. Master’s thesis, Hunan University.
Chen, Shujing 陳淑靜
(1998) Pinggu fangyan yanjiu 平谷方言研究 [Pinggu dialect]. Baoding: Hebei University Press.Google Scholar
Chen, Siu-Ki 陳秀琪
(2012) Kejiahua de bijiao yanjiu 客家話的比較研究 [A comparative study of Hakka dialects]. Taipei: SMC Publishing Inc.Google Scholar
Chen, Yunlong 陳雲龍 & Cai, Lan 蔡藍
(2005) Xuwen (xiayang) minyu de shengyundiao 徐聞(下洋)閩語的聲韻調 [Syllabaries of Xuwen Xiayang Min]. Zhanjiang shifan xueyuan xuebao 湛江師範學院學報 [Journal of Zhanjiang Normal University], 26.41, 43–47.Google Scholar
Chen, Zhangtai 陳章太 & Li, Rulong 李如龍
(1991) Minyu yanjiu 閩語研究 [Min dialects]. Beijing: Language and Literature Press.Google Scholar
Cheng, Chun-Yuan 程俊源
(2014) Kejia ‘xinfu’ zhi dili tuxiang 客家「新婦」之地理圖像 [Geographic imagery of ‘daughter-in-law’ in Hakka]. Yuyan wenhua fenbu yu zuqun qianxi gongzuofang 語言文化分佈與族群遷徙工作坊 [Workshop on language culture distribution and ethnic group migration]. College of Hakka Affairs, National Central University, April 2014.Google Scholar
Cheng, Yu-Hua 鄭玉華
(2013) Sichuan jianyang kejiahua yanjiu – yi tashuizhen weili 四川簡陽客家話研究——以踏水鎮為例 [Sichuan Jianyang Hakka: A case study of Taishuizhen]. Master’s thesis, National Central University.
Chiu, Chung-Sen 邱仲森
(2005) Taiwan miaoli yu guangdong xingning kejiahua bijiao yanjiu 臺灣苗栗與廣東興寧客家話比較研究 [A comparative Hakka study of Miaoli, Taiwan and Xingning, Guangdong]. Master’s thesis, National Hsinchu University of Education.
Chiu, Yi-Hsuan 邱宜軒
(2016) Minxi liancheng zhongbaohua yanjiu 閩西連城中堡話研究 [Liancheng Zhongbao Hakka in west Fujian]. Master’s thesis, National Central University.
Cui, Rongchang 崔榮昌
(1996) Sichuan jingnei de xiangfangyan 四川境內的湘方言 [Xiang dialects in Sichuan]. Taipei: Instituite of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
(2011) Sichuan jingnei de kefangyan 四川境內的客方言 [Hakka dialects in Sichuan]. Taipei: Instituite of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Dai, Ling-Yi 戴伶伊
(2012) Hunan pingjiangxian youxian xintianxian kejiahua yinyun yanjiu 湖南平江縣、攸縣、新田縣客家話音韻研究 [Phonologies of Pingjiang, Youxian, and Xintian Hakka in Hunan]. Master’s thesis, National Central University.
Deng, Xiangzhang 鄧享璋
(2007) Minbei minzhong fangyan yuyin yanjiu 閩北、閩中方言語音研究 [A phonological study of Northern and Central Min]. Ph.D. dissertation, Xiamen University.
Deng, Xianfeng 鄧險峰
(2008) Zhaoping majiang baihua tongyin zihui 昭平馬江白話同音字彙 [Homonyms in Zhaoping Majiang Yue dialect]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 22.11, 8–20.Google Scholar
Fan, Junjun 范俊軍
(1995) Hunan guiyangxian beibanxian (aoquan) tuhua yinxi 湖南桂陽縣北半縣(敖泉)土話音系 [The phonology of Guiyang Aoquan, Hunan]. Chenzhou shizhuan xuebao 郴州師專學報 [Journal of Chenzhou Normal College], 371, 51–59.Google Scholar
Gao, Yongan 高永安
(2010) Zhumadian fangyan yinxi 駐馬店方言音系 [Zhumadian phonology]. Nanyang shifan xueyuan xuebao 南陽師範學院學報 [Journal of Nanyang Normal University], 9.11, 30–36.Google Scholar
Gu, Qian 顧黔
(2001) Tongtai fangyan yinyun yanjiu 通泰方言音韻研究 [Tongtai dialects: Phonology]. Nanjing: Nanjing University Press.Google Scholar
Guan, Yingwei 關英偉
(2005) Guangxi gongcheng zhihua yinxi 廣西恭城直話音系 [The phonology of Gongcheng Zhihua, Guangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 232–241.Google Scholar
Guo, Qixi 郭啟熹
(1996) Longyan fangyan yanjiu 龍巖方言研究 [Longyan dialects]. Hongkong: Well-cross Publishing.Google Scholar
He, Chun-Hui 何純惠
(2014) Minxi zhongpian kejiahua yu hunhe fangyan yinyun yanjiu 閩西中片客家話與混合方言音韻研究 [Phonologies of Hakka and mixed dialects in the central area of west Fujian]. Ph.D. dissertation, National Taiwan Normal University.
He, Kailin 賀凱林
(2003) Hunan daoxian shouyan pinghua yinxi 湖南道縣壽雁平話音系 [The phonology of Daoxian Shouyan Pinghua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 78–87.Google Scholar
Hirata, Shoji 平田昌司主編
(Ed.) (1998) Huizhou fangyan yanjiu 徽州方言研究 [Huizhou dialects]. Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
Hou, Jingyi 侯精一主編
(Ed.) (2002) Xiandai hanyu fangyan gailun 現代漢語方言概論 [Introduction to modern Chinese dialects]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
Hou, Xingquan 侯興泉
(2009) Gouloupian yueyu yuyin yanjiu shuping 勾漏片粵語語音研究述評 [A review on phonological studies of Goulou Yue dialects]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 23.31, 29–34.Google Scholar
Hsu, Hui-chuan 許慧娟
(2019) Xishuo yilan zhangzhouqiang hun55[33]su55 de chengyin jiqi xiangguan yiti 細說宜蘭漳州腔hun55[33]su55的成因及其相關議題 [On the derivation of hun 55[33] su 55 in the Yilan Zhangzhou dialect and related issues]. Tsing Hua xuebao 清華學報 [Tsing Hua Journal of Chinese Studies], 49.21, 337–398.Google Scholar
2022 Tongyuan yixing hanzikao wuze cong shegenyin chunhua tanqi 同源異形漢字考五則:從舌根音唇化談起 [Cognates in Chinese characters: A perspective from labialization of velars]. Taiwan yuyanxue qikan 台灣語言學期刊 [Taiwan Journal of Linguistics], 20.11, 29–113.Google Scholar
Hu, Yunwan 胡云晚 & Yang, Shiwen 楊世文
(2002) Tanshan fangyan yinxi 炭山方言音系 [Tanshan phonology]. Guangxi shifan daxue xuebao 廣西師範大學學報 [Journal of Guangxi Normal University], 38.31, 84–88.Google Scholar
Huang, Cuihua 黃翠華
(2018) Shicheng qinjiang kejiahua de liandu biandiao 石城琴江客家話的連讀變調 [Tone sandhi in Shicheng Qinjiang Hakka]. Master’s thesis, Jinan University.
Huang, Diancheng 黃典誠
(1998) Fujian shengzhi fangyanzhi 福建省志方言志 [The gazetteer of Fujian province: Dialects]. Beijing: Fangzhi Publishing House.Google Scholar
Huang, Hongying 黃紅英
(2018) Hunan lanshan zhuguansi tuhua yanjiu 湖南藍山竹管寺土話研究 [Lanshan Zhuguansi dialect in Hunan]. Master’s thesis, Guangxi Normal University.
Huang, Lei 黃磊
(2005) Shaodong xiangyu yuyin yanjiu 邵東湘語語音研究 [Shaodong Xiang phonology]. Master’s thesis, Hunan Normal University.
Huang, Sheng-Ya 黃聖雅
(2016) Fujiansheng lianchengxian peitian kejiahua yanjiu 福建省連城縣培田客家話研究 [Liancheng Peitian Hakka in Fujian]. Master’s thesis, National Central University.
Huang, Xuezhen 黃雪貞
(1988) Hunan jiangyong fangyan yinxi 湖南江永方言音系 [The phonology of Jiangyong, Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 161–176.Google Scholar
Jakobson, Roman, Gunnar Fant, and Morris Halle
(1951) Preliminaries to speech analysis: The distinctive features and their correlates. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Jiang, Junfeng 蔣軍鳳
(2004) Liuxing mianyu de yuyin xitong jiqi guishu 榴星勉語的語音系統及其歸屬 [Phonlogy and affiliation of Liuxing Mian]. Zhuzhou shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 株州師範高等專科學校學報 [Journal of Zhuzhou Normal College], 9.61, 60–62.Google Scholar
(2010) Xiangxiang fangyan yuyin yanjiu 湘鄉方言語音研究 [A phonological study of Xiangxiang dialects]. Changsha: Hunan Normal University Press.Google Scholar
Jiaoyubu keyu cidian 教育部客語詞典
Kang, Tai 康泰
(1997) Ji’an fangyan jindu zhong de guyin yiji 吉安方言今讀中的古音遺跡 [Ancient relics in modern Ji’an dialect]. Nanchang daxue xuebao 南昌大學學報 [Journal of Nanchang University], 28.21, 65–70.Google Scholar
Keyu mengdian 客語萌典
Lan, Xiaoling 藍小玲
(1999) Minxi kejia fangyan 閩西客家方言 [Hakka dialects in west Fujian]. Xiamen: Xiamen University Press.Google Scholar
Lee, Chun-Chih 李存智
(1994) Sixian kejiahua tongxiao fangyan de zhuoshengmu ‘g’ 四縣客家話通霄方言的濁聲母「g」 [On the voiced onset g in Sixian Tongxiao Hakka]. Zhongguo wenxue yanjiu 中國文學研究 [Journal of Chinese Literature Studies], 81, 23–38.Google Scholar
(2010) Shangbo chujian tongjiazi yinyun yanjiu 上博楚簡通假字音韻研究 [A study of phonetic loan characters from Chu Bamboo Slips in Shanghai Museum]. Taipei: Wan Juan Lou Books Co., Ltd.Google Scholar
(2011) Hanyu yuyinshi zhong de cayin shengmu 漢語語音史中的擦音聲母 [A study on sound changes of fricatives in Chinese historical phonology]. Taida zhongwen xuebao 臺大中文學報 [Bulletin of the Department of Chinese Literature, National Taiwan University], 341, 395–466.Google Scholar
(2014) Hanyu Yuyinshi zhong de seyin shengmu 漢語語音史中的塞音聲母 [A study on sound changes of stops in Chinese historical phonology]. Zhengda zhongwen xuebao 政大中文學報 [Bulletin of the Department of Literature/National Chengchi University], 211, 163–212.Google Scholar
Lei, Li 雷勵
(2010) Hunan anhua jiepai tongyin zihui 湖南安化界牌同音字彙 [Homophones in Anhua Jiepai, Hunan]. Bijie xueyuan xuebao 畢節學院學報 [Journal of Bijie College], 11, 84–89.Google Scholar
Li, Dongxiang 李冬香
(2005) Hunan ganyu yuyin yanjiu 湖南贛語語音研究 [A phonological study of Gan dialects in Hunan]. Ph.D. dissertation, Jinan University.
(2007) Yueyang boxiang fangyan yanjiu 岳陽柏祥方言研究 [Yueyang Boxiang phonology]. Beijing: Culture and Arts Press.Google Scholar
Li, Dechun 李得春
(2005) Hanguo hanziyin yunmu xitong de jige tezheng 韓國漢字音韻母系統的幾個特徵 [Rhyme characteristics in Sino-Korean]. Dongjiang xuekan 東疆學刊 [Dongjiang Journal], 22.11, 27–40.Google Scholar
Li, Junyan 李俊彥
(2019) Guangxi gongchengxian longhuxiang kejiahua yanjiu 廣西恭城縣龍虎鄉客家話研究 [A study of Gongcheng Longhu Hakka in Guangxi]. Master’s thesis, National Central University.
Li, Jianqiang 李建強
(2015) Laimuzi ji xiangguan shengmuzi de shangguyin yanjiu 來母字及相關聲母字的上古音研究 [An archaic study of Lai and related initials]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Li, Jiyuan 李濟源 Liu, Lihua 劉麗華 & Yan, Qinghui 顏清徽
(1987) Hunan loudi fangyan de tongyin zihui 湖南婁底方言的同音字彙 [Homophones in Loudi, Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 294–305.Google Scholar
Li, Jun 李軍
(2006) Guibei quanzhou huangshahe tuhua tongyin zihui 桂北全州黃沙河土話同音字彙 [Homonyms in Quanzhou Huangshahe dialect in north Guangxi]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 20.11, 8–14.Google Scholar
Li, Lianjin 李連進
(2000) Pinghua yinyun yanjiu 平話音韻研究 [A phonological study of Pinghua dialects]. Nanning: Guangxi People’s Publishing House.Google Scholar
Li, Qiaohua 李俏華
(2006) Yongzhou shuikoushanhua yuyin yanjiu 永州水口山話語音研究 [Yongzhou Shuikoushan phonology]. Master’s thesis, Hunan Normal University.
Li, Rulong 李如龍 & Zhang, Shuangqing 張雙慶主編
(Eds.) (1992) Kegan fangyan diaocha baogao 客贛方言調查報告 [Report on a survey of Hakka and Gan dialects]. Xiamen: Xiamen University Press.Google Scholar
Li, Rulong 李如龍
(2001) Fujian xianshi fangyanzhi 12 zhong 福建縣市方言志12種 [Twelve dialects in Fujian]. Fuzhou: Fujian Education Publishing House.Google Scholar
Li, Xinkui 李新魁
(1963) Shangguyin ‘xiaoxia’ gui ‘jianxiqun’ shuo 上古音「曉匣」歸「見溪群」說 [On the belonging of Xiaoxia to Jianxiqun in Old Chinese]. Li, Xinkui zixuanji 李新魁自選集 [Li Xinkui’s personal anthology (pp. 1–20)]. Kaifeng: Henan Education Press.Google Scholar
Li, Xinghui 李星輝
(2003) Hunan yongzhou lanjiaoshan tuhua yinxi 湖南永州嵐角山土話音系 [The phonology of Yongzhou Lanjiaoshan, Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 67–77.Google Scholar
(2004) Xiangnan tuhua yu xiangnan yaoyu de jiechu he yingxiang – jianghuaxian ge’an diaocha yanjiu 湘南土話與湘南瑤語的接觸和影響——江華縣個案調查研究 [Contact and Influence between Tuhua and Yao in south Hunan: A case study on Jianghua county]. Ph.D. dissertation, Hunan Normal University.
Li, Yongming 李永明主編
(Ed.) (2001) Hunan shengzhi fangyanzhi 湖南省志方言志 [The gazetteer of Hunan province: Dialects]. Changsha: Hunan People’s Publishing House.Google Scholar
Li, Yu 李玉
(2014) Pingnan shuangmuhua yuyin yanjiu 平南雙木話語音研究 [Pingnan Shuangmu phonology]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 28.11, 1–6.Google Scholar
Liang, Yougang 梁猷剛
(1986) Hainandao wenchang fangyan yinxi 海南島文昌方言音系 [The phonology of Wenchang, Hainan]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 123–132.Google Scholar
Lin, Lunlun 林倫倫
(2006) Yuexi minyu leizhouhua yanjiu 粵西閩語雷州話研究 [Leizhou Min in west Guangdong]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Lin, Mei-Chin 林美津
(2004) Xinhua fangyan yinxi yanjiu 新化方言音系研究 [A study of the Xinhua phonology]. Master’s thesis, National Chiao Tung University.
Lin, Pei-Shan 林貝珊
(2012) You ‘sou’ zi kan wuyu chuqu fangyan de lishi yinyun cengci 由「溲」字看吳語處衢方言的歷史音韻層次 [On the original character sou溲 and the diachronic phonology strata in Chuqu Wu dialect]. Zhongguo yuwen yanjiu 中國語文研究 [Studies in Chinese Linguistics], 341, 1–32.Google Scholar
Liu, Chien-Jen 劉建仁
Taiwanhua de yuyuan yu liju 臺灣話的語源與理據. [URL]
Liu, Fengli 劉鳳麗
(2010) Guidong zhongshan liang’an, fuchuan xinhua pingdi yaohua yanjiu 桂東鍾山兩安、富川新華平地瑤話研究 [A study of Zhongshan Liang’an and Fuchuan Xinhua Yao in east Guangxi]. Master’s thesis, Guangxi Normal University.
Liu, Lunxin 劉綸鑫主編
(Ed.) (1999) Kegan fangyan bijiao yanjiu 客贛方言比較研究 [A comparative study of Ke and Gan dialects]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Liu, Shuxue 劉淑學
(2000) Dahebei fangyan zhong de [uɑu] yumu 大河北方言中的[uɑu]韻母 [The rhyme [uɑu] in greater Hebei]. Zhongguo yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language], 51, 418–419.Google Scholar
Liu, Weimin 劉偉民
(2004) Hengyang shaodong liangxian jiaojie diqu de guoduxing fangyan 衡陽、邵東兩縣交界地區的過渡性方言 [Transitional dialects on the border between Hengyang and Shaodong]. Master’s thesis, Hunan Normal University.
Liu, Xiaofei 劉曉飛
(2006) Xiangxiang fangyan yuyin bijiao yanjiu 湘鄉方言語音比較研究 [A comparative phonology of Xiangxiang dialects]. Master’s thesis, Jinan University.
Liu, Xiangyou 劉祥友
(2009) Xiangnan tuhua zhong t, th teshu yindu de laiyuan 湘南土話中 t、th特殊音讀的來源 [Origin of special onsets t, th of local dialects in south Hunan]. Anqing shifan xueyuan xuebao 安慶師範學院學報 [Journal of Anqing Teachers College], 28.81, 125–128.Google Scholar
Liu, Yingfang 劉應芳
(2010) Zhangye fangyan zhong de shengmu qianxi 張掖方言中的聲母淺析 [A brief onset analysis on Zhangye]. Qingnian wenxuejia 青年文學家 [Young writers], 181, 168–169.Google Scholar
Liu, Zemin 劉澤民
(2004) Kegan fangyan lishi cengci yanjiu 客贛方言歷史層次研究 [On historical strata in Hakka and Gan dialects]. Ph.D. dissertation, Shanghai Normal University.
Long, Anlong 龍安隆
(2007) Fujian shaojiangqu fangyan yuyin yanjiu 福建邵將區方言語音研究 [A phonological study of Shaojiang dialects]. Ph.D. dissertation, Fujian Normal University.
Long, Haiyan 龍海燕
(2008) Dongkou ganfangyan yuyin yanjiu 洞口贛方言語音研究 [The phonology of Dongkou Gan dialects]. Beijing: Publishing House of Minority Nationalities.Google Scholar
Ma, Jiandong 馬建東
(2009) Ganguhua zhong de [tɕ] yu [l] – guyin jianmu laimu huo tongniu xilie wenzhang zhiyi 甘谷話中的[tɕ]與[l]——古音見母、來母或同紐系列文章之一 [[tɕ] and [l] in Gangu: Article series (Middle-Chinese Jian and Lai initials may be cognate) #3]. Tianshui shifan xueyuan xuebao 天水師範學院學報 [Journal of Tianshui Normal University], 29.61, 108–110.Google Scholar
(2015) Laimu de shengcun: jianmu laimu gu huo tongniu 來母的生存:見母、來母或古同紐 [The existence of Lai initial: Possibly same origin for Jian and Lai initials]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Nakanishi, Yuki 中西裕樹
(2003) Sheyu haifeng fangyan jiben cihuiji 畲語海豐方言基本詞彙集 [Basic vocabularies of Haifeng She]. Kyoto: Institue of Humanities, Kyoto University.Google Scholar
Ouyang, Lan 歐陽瀾
(2010) Guangxi longsheng hepingxiang younianhua yuyin cihui yanjiu 廣西龍勝和平鄉優念話語音詞彙研究 [A study of Longsheng Heping Younian phonology and lexicon]. Master’s thesis, Guangxi Normal University.
Peng, Min 彭敏
(2011) Guangxi bobai dilaohua bijiao yanjiu 廣西博白地佬話比較研究 [A comparative study of Bobai Dilao dialects]. Master’s thesis, Guangxi Normal University.
Peng, Xinfan 彭新凡
(2005) Guangxi fuchuan tuhua yinyun bijiao yanjiu 廣西富川土話音韻比較研究 [A comparative phonology of Fuchuan dialects in Guangxi]. Master’s thesis, Guangxi University.
Qu, Jianhui 瞿建慧
(2008) Hunan luxi (baisha) xianghua yinxi 湖南瀘溪(白沙)鄉話音系 [The phonology of Luxi Baisha Xianghua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 161–172.Google Scholar
Schane, Sanford A.
(1984) The Fundamentals of Particle Phonology. Phonology Yearbook, 11, 129–155. DOI logoGoogle Scholar
Shen, Wenfang 申文芳
(2018) Xihe fangyan yinxi yanjiu 西和方言音系研究 [A study of the Xihe phonology]. Master’s thesis, Northwest Normal University.
Shen, Zhilin 申智林
(2017) Hunan shaodongxian shuidongjiangzhen fangyan yuyin yanjiu 湖南省邵東縣水東江鎮方言語音研究 [The phonology of Shaodong shuidongjiang, Hunan]. Master’s thesis, Shangdong University.
Shin, Woosun 申祐先
(2017) Hanguo hanziyin lishi cengci tanxi 韓國漢字音歷史層次探析 [An analysis of historical strata in Sino-Korean]. Taipei: Eculture Co., Ltd.Google Scholar
Song, Yanxu 宋艷旭
(2008) Hunan lengshuitan shanmuqiao tuhua yuyin yanjiu 湖南冷水灘杉木橋土話語音研究 [A phonological study of Lengshuitan Shanmuqiao dialect in Hunan]. Master’s thesis, Hunan Normal University.
Su, Xianfu 蘇先富
(2008) Fuchuan fangyan tedian gaishu jiqi chuzhong yuwen jiaoyu duice 富川方言特點概述及其初中語文教育對策 [An overview of Fuchuan dialect features and Junior High School language education policy]. Jinri nanguo 今日南國 [The South of China Today], 1061, 102–103.Google Scholar
Sun, Lixin 孫立新
(1992) Pucheng xingzhen fangyan jianzhizhangzu shengmu de duyin 蒲城(興鎮)方言見知章組聲母的讀音 [Pronunciations of Jian, Zhi, and Zhang Groups in Pucheng Xingzhen]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 228–229.Google Scholar
(1994) Shaanxi chengcheng fangyan xinmu feng hongyin duzuo [t] shengmu 陝西澄城方言心母逢洪音讀作[t]聲母 [The pronunciation of t before non-front high vowels by Xin initial in Chengcheng, Shaanxi]. Zhongguo yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language], 51, 392.Google Scholar
(2014) Zhizhaozu ji rimu sandengzi zai guanzhong zhongdongbu jige fangyandao de teshu duyin 知照組及日母三等字在關中中東部幾個方言島的特殊讀音 [Special readings of Zhi and Zhao Groups and Ri-initial Division III characters in some dialect islands in central and east Guanzhong]. Weinan shifan xueyuan xuebao 《渭南師範學院學報》 [Journal of Weinan Teachers College], 29.11, 78–89.Google Scholar
Sun, Yin 孫寅
(2010) Wannan wuhuxian fangyan yuyin yanjiu 皖南蕪湖縣方言語音研究 [A phonological study of Wuhu County in south Anhui]. Master’s thesis, Guangxi Normal University.
Wang, Jixia 王繼霞
(2015) Gansu jingning (lidianzhen) fangyan yuyin yanjiu 甘肅靜寧(李店鎮)方言語音研究 [The phonology of Jingning Lidianzhen, Gansu]. Master’s thesis, Northwest Normal University.
Wang, Ping 王平
(2017) Gangu pan’an fangyan yuyin yanjiu 甘谷磐安方言語音研究 [Gangu Pan’an phonology]. Master’s thesis, Qinghai Normal University.
Wang, Shuyi 王淑一
(2007) Hunan daoxian xianzijiao tuhua yuyin yanjiu 湖南道縣仙子腳土話語音研究 [A phonological study of Daoxian Xianzijiao, Hunan]. Master’s thesis, Hunan Normal University.
Wang, Xiaobin 王曉斌
(2011) Zhangye fangyan yuyin yanjiu 張掖方言語音研究 [Zhangye phonology]. Master’s thesis, Northwest University.
Wei, Yuwen 魏宇文
(1997) Wuhua fangyan tongyin zihui 五華方言同音字彙 [Homophones in Wuhua]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 206–219.Google Scholar
Wen, Duanzheng 溫端政
(1991) Cangnan fangyanzhi 蒼南方言志 [Cangnan dialect]. Beijing: Language & Culture Press.Google Scholar
Wu, Chung-Chieh 吳中杰
(2004) Shezu yuyan yanjiu 畬族語言研究 [She Languages]. Ph.D. dissertation, National Tsing Hua University.
Wu, Ping 吳萍
(2012) Hunan xinning yaozu donghua yinxi 湖南新寧瑤族“峒話”音系 [The phonology of Xinning Donghua in Hunan]. Xiandai yuwen 現代語文 [Modern Chinese], 101, 15–17.Google Scholar
Wu, Xiaoyan 吳曉燕
(2008) Suining meipinghua tongyin zihui 綏寧梅坪話同音字彙 [Homonyms in Suining Meiping]. Hunan renwen keji xueyuan xuebao 湖南人文科技學院學報 [Journal of Hunan University of Humanities, Science and Technology], 31, 146–151.Google Scholar
Xia, Liping 夏俐萍
(2003) Jianghua mashi zhaishanhua yinyun tezheng jiqi guishu 江華碼市寨山話音韻特徵及其歸屬 [Phonological characteristics and belonging of Jianghua Mashi Zhaishan]. Master’s thesis, Hunan Normal University.
(2010) Hunan taojiang santangjie fangyan gu quanzhuo shengmu de duyin 湖南桃江三堂街方言古全濁聲母的讀音 [Pronunciations of Middle-Chinese voiced onsets in Taojiang Santangjie, Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 13–17.Google Scholar
Xiaoxuetang 小學堂
Xie, Jianyou 謝建猷
(2007) Guangxi hanyu fangyan yanjiu 廣西漢語方言研究 [Chinese dialects in Guangxi]. Nanning: Guangxi People’s Publishing House.Google Scholar
Xie, Ling 謝玲
(2011) Xiangxinan suantanghua yuyin yanjiu 湘西南酸湯話語音研究 [The phonology of Suantanghua in southwest Hunan]. Master’s thesis, Jishou University.
Xie, Qiyong 謝奇勇
(2004) Hunan xintian nanxiang tuhua tongyin zihui 湖南新田南鄉土話同音字彙 [Homophones in Xintian Nanxiang, Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 158–167.Google Scholar
Xie, Yuanchun 謝元春
(2003) Shuangpai jiangcunzhen tuhua yinyun yanjiu 雙牌江村鎮土話音韻研究 [The phonology of Shuangpai Jiangcun]. Master’s thesis, Hunan Normal University.
Xin, Shibiao 辛世彪
(2001) Haikou fangyan rusheng yanbian de tedian 海口方言入聲演變的特點 [Evolution features of checked syllables in Haikou]. Hainan shifan xueyuan xuebao 海南師範學院學報 [Journal of Hainan Teachers College], 31, 64–67.Google Scholar
Xu, Pengbiao 徐朋彪
(2011) Shaanxi fuping meiyuan fangyan tongyin zihui 陝西富平美原方言同音字彙 [Homophones in Fuping Meiyuan, Shaanxi]. Zhongguo guanlong fangyan minsu gaoceng luntan 中國關隴方言民俗高層論壇 [Forum on Guanlong dialects and folklore]. Chinese Dialect Society & Baoji University of Arts and Sciences, November 2011.Google Scholar
Yan, Sen 顏森
(1993) Lichuan fangyan yanjiu 黎川方言研究 [Lichuan dialect]. Beijing: Social Sciences Academic Press.Google Scholar
Yan, Xiuhong 嚴修鴻
(2001) Zaitan liancheng fangyan zhuoshangzi de diaolei fenhua – huida xiangmengbing xiansheng de duhou zhaji 再談連城方言濁上字的調類分化——回答項夢冰先生的讀後札記 [More on category split of Tone IIb in Liancheng : A reply to Mr. Mengbing Xiang’s reading notes]. Kaipian 開篇 [Opening], 201, 168–181.Google Scholar
(2006) Hanyu fangyan zhong zhangzu shengmu cungu de cengci 漢語方言中章組聲母存古的層次 [The stratum of relic preservation by Zhang Group in Chinese dialects]. Pan, Wuyun 潘悟雲主編 (Ed.). Yinyun lunji 音韻論集 [Paper collection of traditional Chinese phonology (pp. 207–221)]. Shanghai: China and the West Book Company.Google Scholar
(2008) KW→P yinbian yu fangyan benzi kaozheng KW→P 音變與方言本字考證 [Sound change of KW→P and dialect etymology research]. Zhongguo yuwen yanjiu 中國語文研究 [Studies in Chinese Linguistics], 26.21, 15–20.Google Scholar
Yang, Qin 楊欽
(2012) Qiaoli diqu suantanghua yuyin yanjiu 鍬裡地區“酸湯話”語音研究 [The phonology of Suantanghua in Qiaoli]. Master’s thesis, Central South University.
Yang, Wei 楊蔚 & Zhan, Bohui 詹伯慧
(2009) Xiangxi xianghua de yuyin tedian 湘西鄉話的語音特點 [Phonological characteristics of Xianghua in west Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 289–303.Google Scholar
(2011) Xiangxi xianghua yunmu de dongtai yanbian 湘西鄉話韻母的動態演變 [Dynamic rhyme changes of Xianghua in west Hunan]. Yuyan yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics], 501, 33–40.Google Scholar
Ye, Junrong 葉峻榮
(2012) Xiandai hanyu fuheshi yixingci jiqi lishi yanjiu 現代漢語複合式異形詞及其歷史研究 [Compound heteromorphs in modern Chinese and its history]. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar
Yin, Kai 尹凱
(2014) Hunan linwu chujiang tuhua tongyin zihui 湖南臨武楚江土話同音字彙 [Homophones in Linwu Chujiang, Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 277–289.Google Scholar
You, Wenliang 游文良
(2002) Shezu yuyan 畲族語言 [She languages]. Fuzhou: Fujian People’s Publishing House.Google Scholar
Zeng, Dewan 曾德萬
(2012) Longyan minnan fangyan yinxi yanjiu – jianyu kejiahua bijiao 龍巖閩南方言音系研究——兼與客家話比較 [Longyan Southern Min phonology: A comparison with Hakka]. Ph.D. dissertation, Fujian Normal University.
Zeng, Fang 曾芳
(2007) Hunan dong’an gaofeng tuhua yuyin yanjiu 湖南東安高峰土話語音研究 [The phonology of Dong’an Gaofeng, Hunan]. Master’s thesis, Hunan Normal University.
Zeng, Yumei 曾毓美
(1995) Hunan yiyang fangyan tongyin zihui 湖南益陽方言同音字彙 [Homophones in Yiyang, Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 276–289.Google Scholar
Zhan, Bohui 詹伯慧
(2002) Guangdong yuefangyan gaiyao 廣東粵方言概要 [Introduction to Yue dialects in Guangdong]. Guangzhou: Jinan University Press.Google Scholar
Zhang, Dexin 張德新
(2008) Ningshan chengguan fangyan yinxi yanjiu 寧陜城關方言音系研究 [The phonology of downtown Ningshan]. Ankang xueyuan xuebao 安康學院學報 [Journal of Ankang College], 20.61, 6–13.Google Scholar
Zhang, Li 張黎 & Liu, Ling 劉伶
(2015) Gansu zhangye fangyin yu guangyun yinxi bijiao yanjiu 甘肅張掖方音與《廣韻》音系比較研究 [The phonology of Zhangye, Gansu and its comparison with guangyun ]. Hanzi wenhua 漢字文化 [Chinese character culture], 21, 36–41.Google Scholar
Zhang, Shu Ping 張淑萍
2014Hanyu fangyan ehua xianxiang 漢語方言顎化現象 [Palatalization in Chinese dialects]. Taipei: New Wenfeng Publishing Co., Ltd.Google Scholar
Zhang, Shuangqing 張雙慶主編
(Ed.) (2000) Lechang tuhua yanjiu 樂昌土話研究 [Lechang Dialects]. Xiamen: Xiamen University Press.Google Scholar
(Ed.) (2004) Lianzhou tuhua yanjiu 連州土話研究 [Lianzhou dialects]. Xiamen: Xiamen University Press.Google Scholar
Zhang, Yanfen 張燕芬
(2006) Guangxi pingle minyu yinxi ji tongyin zihui 廣西平樂閩語音系及同音字彙 [The Phonology and homophones in Pingle Min dialect]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 20.41, 1–9.Google Scholar
Zhang, Zhenxing 張振興
(1992) Zhangping fangyan yanjiu 漳平方言研究 [Zhangping dialects]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Zhao, Minlan 趙敏蘭
(2004) Biaomin yaoyu hanyu jieci de yunwei tedian 標敏瑤語漢語借詞的韻尾特點 [Coda characteristics of Chinese loanwords in Biaomin Yao]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 61, 74–76.Google Scholar
Zhao, Tong 趙彤
(2006) Zhonggu shegen shengmuzi he shuangchun shengmuzi zai zhanguo chuxi wenxian zhong de jiaoti xianxiang jiqi jieshi 中古舌根聲母字和雙唇聲母字在戰國楚系文獻中的交替現象及其解釋 [Conversion of Middle Chinese Jian Group into Bang Group in Chu literature in Warring States Period and its explanation]. Zhongguo yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language], 31, 249–255.Google Scholar
Zheng, Wei 鄭偉, Yuan, Dan 袁丹 & Shen, Ruiqing 沈瑞清
(2012) Anhui dangtu huyang wuyu tongyin zihui 安徽當塗湖陽吳語同音字彙 [Homophones in Dangtu Huyang Wu dialect]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 314–325.Google Scholar
Zheng, Zongze 鄭宗澤
(1990) Dapingjiang mianhua bianyin he biancayin laiyuan 大坪江勉話邊音和邊擦音來源 [Origin of lateral and lateral fricative in Dapingjiang Mian]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 51, 51–56.Google Scholar
Zhongguo zhexueshu dianzihua jihua zidian
中國哲學書電子化計劃字典 [Chinese Text Project: Dictionary]. [URL]
Zhou, Benliang 周本良
(2005) Linguixian yininghua tongyin zihui 臨桂縣義寧話同音字彙 [Homophones in Lingui Yining]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 19.21, 9–16.Google Scholar
Zhou, Chunmei 周純梅
(2010) Hunan linxiangshi zhanqiaozhen fangyan tongyin zihui 湖南臨湘市詹橋鎮方言同音字彙 [Homophones in Linxiang Zhanqiao, Hunan]. Hanshan shifan xueyuan xuebao 韓山師範學院學報 [Journal of Hanshan Teachers College], 31.51, 38–47.Google Scholar
Zhou, Changji 周長楫 & Lin, Baoqing 林寶卿
(1992) Yong’an fangyan 永安方言 [Yong’an dialect]. Xiamen: Xiamen University Press.Google Scholar
Zhou, Haixia 周海霞
(2008) Ankangshi niutixiang ganyu fangyandao yuyin yanjiu 安康市牛蹄鄉贛語方言島語音研究 [The phonology of Ankang Niuti Gan dialect]. Master’s thesis, Shaanxi Normal University.
Zhou, Jixu 周及徐
(2003) Shanggu hanyu zhong de *Kw-/*K- > *P- yinbian jiqi shijian cengci 上古漢語中的*Kw-/*K- > *P-音變及其時間層次 [*Kw-/*K- > *P- in Old Chinese and its time stratum]. Yuyan yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics], 31, 60–63.Google Scholar
Zhou, Saihong 周賽紅
(2005) Xiangfangyan yinyun bijiao yanjiu 湘方言音韻比較研究 [A comparative phonology on Xiang dialects]. Ph.D. dissertation, Hunan Normal University.
Zhou, Xiaohong 周小紅
(2008) Hunan huitong fangyan de bijiao yanjiu 湖南會同方言的比較研究 [A comparative study of Huitong dialects]. Master’s thesis, Central South University.