Article published In:
International Journal of Chinese Linguistics
Vol. 4:1 (2017) ► pp.94172
References

參考文獻

Akitani, Hiroyuki 秋谷裕幸
(2000) Wuyu chuqu fangyan yanjiu 吳語處衢方言研究 [A study of Chuqu Wu dialects]. Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
(2003) Wuyu chuqu fangyan (xibeipian) guyin gouni 吳語處衢方言(西北片)古音構擬 [Reconstruction of northwest Chuqu Wu dialects]. Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
(2005) Zhenan de mindongqu fangyan 浙南的閩東區方言 [Eastern Min dialects in south Zhejiang]. Taipei, Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
(2008) Minbeiqu sanxianshi fangyan yanjiu 閩北區三縣市方言研究 [A study of dialects of three cities in north Fujian].Taipei, Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Anhuisheng difangzhi bianzuan weiyuanhui 安徽省地方志編纂委員會
(1997) Anhui shengzhi fangyanzhi 安徽省志方言志 [The gazetteer of Anhui province: Dialects]. Beijing: China Local Records Publishing.Google Scholar
Bai, Dizhou 白滌洲
(1954) Guanzhong fangyin diaocha baogao 關中方音調查報告 [Report on a survey of Guangzhong dialects]. Yu, Shichang zhengli 喻世長整理 Sorted out by Yu, Shichang. Beijing: Chinese Academy of Social Sciences.Google Scholar
Bai, Yun 白雲
(2007) Guangxi Rongshui Danjiahua Yinxi 廣西融水疍家話音系 [Phonology of Rongshui Danjia dialect in Guangxi]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 21.3, 1–7.Google Scholar
Bao, Houxing 鮑厚星
(1989) Hunan shaoyang fangyan yinxi 湖南邵陽方言音系 [Phonology of Shaoyang dialect in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects] 31: 196–207.Google Scholar
Beida zhongwenxi yuyanxue jiaoyanshi bian 北大中文系語言學教研室編
(2003) Hanyu fangyin zihui 漢語方音字匯 [A phonetic dictionary of Chinese dialects]. Beijing: Language and Literature Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun 曹志耘
(1996) Yanzhou fangyan yanjiu 嚴州方言研究 [A study of Yanzhou dialects]. Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
(2007) Xiangxi fangyan gaishu 湘西方言概述 [An overview of dialects in west Hunan]. Yuwen yanjiu 語文研究 [Linguistic Researches], 11, 42–147.Google Scholar
Cao, Zhiyun 曹志耘等
(2000) Wuyu chuqu fangyan yanjiu 吳語處衢方言研究 [A study of Chuqu Wu dialects]. Tokyo: Kohbun Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun 曹志耘 & Shao, Zhaoyang 邵朝陽
(2001) Qinghai ledu fangyan yinxi 青海樂都方言音系 [Phonology of Ledu dialect in Qinghai]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 373–383.Google Scholar
Chen, Guilin 陳貴麟
(2004) Zhonggu「liu tong」liangshe zai wuyu jinyun xixiang fangyan -m wei de teshu biaoxian zhi yanjiu 中古「流、通」兩攝在吳語縉雲西鄉方言 -m 尾的特殊表現之研究 [Coda m in Liu and Tongshe in Jinyun Xixiang Wu dialect]. Lin, Yingjin (Ed.) 林英津(主編), Hanzangyu yanjiu: Gong, Huangcheng xiansheng qizhi shouqing lunwenji 漢藏語研究:龔煌城先生七秩壽慶論文集 [Studies on Sino-Tibetan languages: Papers in honor of professor Hwang-cherng Gong on his seventieth birthday (pp. 787–806)]. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Chen, Hui 陳暉
(2002) Hunan linwu (maishi) tuhua yuyin fenxi 湖南臨武(麥市)土話語音分析 [A phonological analysis of Linwu Maishi Tuhua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 151–165.Google Scholar
Chen, Lizhong 陳立中
(2003) Hunan kejia fangyan de yuanliu yu yanbian 湖南客家方言的源流與演變 [The origin and evolution of Hakka dialects in Hunan]. Changsha: Yuelu Publishing House.Google Scholar
(2004) Xiangyu yu wuyu yinyun bijiao yanjiu 湘語與吳語音韻比較研究 [Phonological comparison and contrast between Xiang and Wu dialects]. Bejing: China Social Sciences Press.Google Scholar
(2005) Hunan youxian (xinshi) fangyan tongyin zihui 湖南攸縣(新市)方言同音字匯 [Homonyms in Youxian Xinshi dialect in Hunan]. Zhuzhou shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 株洲師範高等專科學校學報 [Journal of Zhuzhou Normal College], 10.6, 116–124.Google Scholar
Chen, Ling 陳凌
(2007) Hukou fangyan yinxi ji yufa biandiao 湖口方言音系及語法變調 [Phonology and grammatical tone sandhi in Hukou dialect]. Nanchang gongcheng xueyuan xuebao 南昌工程學院學報. [Journal of Nanchang Institute of Technology], 26.2, 33–38.Google Scholar
Chen, Shanqing 陳山青
(2004) Hunan yanling fangyan tongyin zihui 湖南炎陵方言同音字匯 [Homonyms in Yanling dialect, Hunan]. Zhuzhou shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 株洲師範高等專科學校學報. [Journal of Zhuzhou Normal College], 9.6, 118–125.Google Scholar
Chen, Shihua 陳仕華 & Zhou, Benliang 周本良
(2009) Rongan baixinghua de laiyuan ji yinxi 融安百姓話的來源及音系 [The origin and phonology of the Rongan Baixing dialect]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 23.4, 13–24.Google Scholar
Chen, Xiaoqi 陳筱琪
(2011) Longyan xinluoqu shizhongzhen minnan fangyan de yinxi yanbian 龍巖新羅區適中鎮閩南方言的音系演變 [Phonological changes in Longyan Shizhong Min]. Wen yu zhe 文與哲 [Literature & Philosophy], 181, 717–766.Google Scholar
(2012) Keyu gaoyuanyin de cahua yinbian yu minke jiechu shi de guilv zhuanbian 客語高元音的擦化音變與閩客接觸時的規律轉變 [The spirantization of high vowels in Hakka and rule change resulting from contact with Min]. Qinghua xuebao 清華學報 [Tsing Hua Journal of Chinese Studies], 41, 73–120.Google Scholar
(2013) Minnan xipian fangyan yinyun yanjiu 閩南西片方言音韻研究 [A Phonogical Study of west Minnan dialects]. PhD dissertation, National Taiwan University.Google Scholar
Chen, Xiaoyan 陳小燕
(2006) Hezhou bendihua “gu duanmu zhuohua” deng ruogan xianxiang yu gubaiyueyu yuyin 賀州本地話“古端母濁化”等若干現象與古百越語語音 [Voicing of the Duan-initial and other phenomena in Hezhou dialect and ancient Baiyue phonology]. Guangxi minzu yanjiu 廣西民族研究 [Journal of Guangxi University for Nationalities], 31, 140–145.Google Scholar
Chen, Xiuqi 陳秀琪
(2002) Lunbei zhaoan kejiahua de yinyun tedian 崙背詔安客家話的音韻特點 [Phonological traits of Lunbei Zhaoan Hakka]. Kejia wenhua xueshu yantaohui 客家文化學術研討會 [Conference of Hakka Culture]. College of Hakka Affairs, National Central University, October 2002.Google Scholar
(2012) Kejiahua de bijiao yanjiu 客家話的比較研究 [A comparative study of Hakka dialects]. Taipei: Nantian Publishing.Google Scholar
Chen, Youheng 陳有恆
(1987) Tongcheng rusheng de fufuyin yunwei 通城入聲的複輔音韻尾 [Consonant coda clusters in Tongcheng checked syllables]. Xianning shizhuan xuebao 咸寧師專學報 [Journal of Xianning Normal College], 31, 78–79.Google Scholar
Chen, Yulong 陳雲龍 & Cai, Lan 蔡藍
(2005) Xuwen (xiayang) minyu de shengyundiao 徐聞(下洋)閩語的聲韻調 [Syllabaries of Xunwen Xiayang Min]. Zhanjiang shifan xueyuan xuebao 湛江師範學院學報 [Journal of Zhanjiang Normal University], 26.4, 43–47.Google Scholar
Chen, Zhangtai 陳章太 & Li, Rulong 李如龍
(1991) Minyu yanjiu 閩語研究 [A study of Min dialects]. Beijing: Language and Literature Press.Google Scholar
Cui, Rongchang 崔榮昌
(1996) Sichuan jingnei de xiangfangyan 四川境內的湘方言 [Xiang dialects in Sichuan province]. Taipei: Instituite of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Deng, Shengfang 鄧勝芳
(2006) Hunan ningyuanxian nanlu pinghua de yuyin yanjiu 湖南寧遠縣南路平話的語音研究 [A phonological study of south Ningyuan Pinghua in Hunan]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Deng, Xianfeng 鄧險峰
(2008) Zhaoping majiang baihua tongyin zihui 昭平馬江白話同音字匯 [Homonyms in Zhaoping Majiang Baihua]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 22.1, 8–20.Google Scholar
Deng, Xiangzhang 鄧享璋
(2004) Shaxian Gaizhuhua de wenbai yidu 沙縣蓋竹話的文白異讀 [Literary and colloquial readings in Shaxian Gaizhu dialect]. Sanming gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 三明高等專科學校學報 [Journal of Sanming University], 21.1, 30–36.Google Scholar
Deng, Yonghong 鄧永紅
(2004) Hunan Guiyangxian yangshi tuhua yinxi 湖南桂陽縣洋市土話音系 [Phonology of Guiyang yangshi Tuhua in Hunan]. Xiangnan xueyuan xuebao 湘南學院學報. [Journal of Xiangnan University], 25.4, 60–65.Google Scholar
Deng, Yurong 鄧玉榮
(2000) Guangxi zhongshan fangyan yinxi 廣西鍾山方言音系 [Phonology of Zhongshan dialect in Guangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 61, 326–341.Google Scholar
Fan, Junjun 范俊軍
(1995) Hunan guiyangxian beibanxian (aoquan) tuhua yinxi 湖南桂陽縣北半縣(敖泉)土話音系 [Phonology of Guiyang Aoquan Tuhua in Hunan]. Chenzhou shizhuan xuebao 郴州師專學報 [Journal of Chenzhou Normal College], 371, 51–59.Google Scholar
Fang, Songxi 方松熹
(1999) Yiwu fangyan yanjiu 義烏方言研究 [A study of Yiwu dialect]. Zhejiang haiyang xueyuan xuebao 浙江海洋學院學報 [Journal of Zhejiang Ocean University], 16.2, 78–84.Google Scholar
Feng, Quanying 馮泉英等
(2012) Guangxi pingnan daxinhua yinxi 廣西平南大新話音系 [Phonology of Pingnan Daxin dialect in Guangxi]. Liuzhou shizhuan xuebao 柳州師專學報 [Journal of Liuzhou Normal College], 27.4, 48–53.Google Scholar
Gong, Na 龔娜
(2012) Guangxi ziyuan xiangyu tongyin zihui 廣西資源湘語同音字匯 [Homonyms in Ziyuan Xiang dialect in Guangxi]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 26.1, 10–16.Google Scholar
Grierson, Sir George A.
1922Spontaneous Nasalization in the Indo-Aryan Languages. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, (New Series) 54.3, 381–388. DOI logoGoogle Scholar
Gu, Jinsong 顧勁松
(2011) Subei jianghuai guanhua gu yinshengyun zi shou m-wei xianxiang kaocha 蘇北江淮官話古陰聲韻字收m 尾現象考察 [A look into -m in Middle-Chinese open syllables in Jiangsu Jianghuai Mandarin]. Yuyan kexue 語言科學 [Language Science], 10.4, 434–439.Google Scholar
Guan, Yingwei 關英偉
(2005) Guangxi gongcheng zhihua yinxi 廣西恭城直話音系 [Phonology of Gongcheng Zhihua in Guangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 232–241.Google Scholar
Guo, Qixi 郭啟熹
(1996) Longyan fangyan yanjiu 龍巖方言研究 [A study of Longyan dialect]. Hong Kong: Well-corss Publishing.Google Scholar
Guo, Xiaoqin 郭曉芹
(2010) Longsheng weijiang miaohua yanjiu 龍勝偉江苗話研究 [A study of Longsheng Weijiang Miao]. Master’s thesis, Guangxi Normal University.Google Scholar
He, Kailin 賀凱林
(2003) Hunan daoxian shouyan pinghua yinxi 湖南道縣壽雁平話音系 [Phonology of Daoxian Shouyan Pinghua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 78–87.Google Scholar
Hei, Weiqiang 黑維強
(2010) Suide fangyan yuyin de neibu chayi 綏德方言語音的內部差異 [Internal phonological variations in Suide dialect]. Xianyang shifan xueyuan xuebao 咸陽師範學院學報 [Journal of Xianyang Normal University], 25.3, 35–41.Google Scholar
Hou, Xiaoying 侯小英
(2008) Guangdong longchuanxian tuocheng kejia fangyan yinxi 廣東龍川縣佗城客家方言音系 [Phonology of Longchuan Tuocheng Hakka in Guangdong]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 147–160.Google Scholar
Hsu, Hui-chuan
2005A diachronic look into aberrant synchronic sound patterns. Tsing Hua Journal of Chinese Studies, 35.2, 435–456.Google Scholar
Hsu, Hui-chuan 許慧娟
(2016a) Lun hanyu fangyan rimuzi de lishi yanbian 論漢語方言日母字的歷時演變 [On Diachronic Developments of the Ri-initial in Chinese Dialects]. Qinghua xuebao 清華學報 [Tsing Hua Journal of Chinese Studies], 46.4, 655–741.Google Scholar
(2016b) Lun hanyu fangyan laimuzi de lishi yanbian 論漢語方言來母字的歷時演變 [On Diachronic Developments of the Lai-initial in Chinese Dialects]. Manuscript, National Tsing Hua University.Google Scholar
Hu, Ping 胡萍
(2006) Xiangxinan hanyu fangyan yuyin yanjiu 湘西南漢語方言語音研究 [A phonological study of Chinese dialects in southwest Hunan]. PhD dissertation, Hunan Normal University.Google Scholar
Hu, Sike 胡斯可
(2009) Hunan yongxing gan fangyan tongyin zihui 湖南永興贛方言同音字匯 [Homonyms in Yongxing Gan dialect in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 271–282.Google Scholar
Hu, Yunwan 胡云晚 &Yang, Shiwen 楊世文
(2002) Tanshan fangyan yinxi 炭山方言音系 [Phonology of Tanshan dialect]. Guangxi shifan daxue xuebao 廣西師範大學學報 [Journal of Guangxi Normal University], 38.3, 84–88.Google Scholar
Huang, Jilin 黃繼林
(1992) Baoying fanguanghu fangyan zhong de m-wei 寶應氾光湖方言中的m尾 [Coda m in Baoying Fanguanghu dialect]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 120–124.Google Scholar
Huang, Lei 黃磊
(2005) Shaodong xiangyu yuyin yanjiu 邵東湘語語音研究 [A Phonological study of Shaodong Xiang dialect]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Huang, Qiliang 黃啟良
(2004) Guanyinge tuhua yufa sanze 觀音閣土話語法三則 [Three grammar notes in Guanyinge Tuhua]. Guangxi daxue xuebao 廣西大學學報 [Journal of Guangxi University], 26.4, 66–71.Google Scholar
(2008) Guangxi guanyang guanyinge tuhua yinxi 廣西灌陽觀音閣土話音系 [Phonology of Guanyang Guanyinge Tuhua in Guangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 272–280.Google Scholar
Huang, Qun 黃群
(2006) Guangxi zhaoping fangyan yinxi 廣西昭平方言音系 [Phonology of Zhaoping dialect in Guangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 149–167.Google Scholar
Huang, Wenqing 黃文清
(2009) Gengshe yuanyin de qiangaohua daolu yanjiu 梗攝元音的前高化道路研究 [On Fronting and Raising of Vowels in Geng rhyme category]. Xiandai yuwen 現代語文 [Modern Chinese], 91, 139–144.Google Scholar
Huang, Xuezhen 黃雪貞
(1988) Hunan jiangyong fangyan yinxi 湖南江永方言音系 [Phonology of Jiangyong dialect in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 161–176.Google Scholar
Jakobson, Roman, Gunnar Fant and Morris Halle
1951Preliminaries to speech analysis: The distinctive features and their correlates. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Jiang, Bingbing 蔣冰冰
(2003) Xuanzhoupian fangyan yinyun yanjiu 宣州片方言音韻研究 [A phonological study of Xuanzhou dialects]. Shanghai: Huadong Normal University Press.Google Scholar
Jiang, Junfeng 蔣軍鳳
(2004) Liuxing mianyu de yuyin xitong jiqi guishu 榴星勉語的語音系統及其歸屬 [Phonlogy and affiliation of Liuxing Mian]. Zhuzhou shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 株州師範高等專科學校學報 [Journal of Zhuzhou Normal College], 9.6, 60–62.Google Scholar
(2010) Xiangxiang fangyan yuyin yanjiu 湘鄉方言語音研究 [A phonological study of Xiangxiang dialect]. Changsha: HunanNormal University Press.Google Scholar
Jun, Jungho
2015Korean n-insertion: a mismatch between data and learning. Phonology, 32.3, 417–458. DOI logoGoogle Scholar
Lan, Qingyuan 藍慶元
(2000) Baitu zhuangyu zhong de hanyu shanshe duiyingci de lishi cengci 白土壯語中的漢語山攝對應詞的歷史層次 [Historical strata of Middle-Chinese Shan rhyme category equivalents in Baitu Zhuang]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 61, 14–23.Google Scholar
Le, Hong 樂虹
(2007) Xintian beixiang qinglong tuhua yuyin yanjiu 新田北鄉青龍土話語音研究 [A phonological study of Xintian Beixiang Qinglong Tuhua]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Lei, Li 雷勵
(2009) Hunan anhua jiepaihua yinxi 湖南安化界牌話音系 [Phonology of Anhua Jiepai dialect in Hunan]. Wenjiao Ziliao 文教資料 [Data of Culture and Education], 51, 41–43.Google Scholar
Li, Cunzhi 李存智
(1994) Sixian kejiahua tongxiao fangyan de zhuo shengmu ‘g’ 四縣客家話通霄方言的濁聲母「g」 [Voiced onset g in Tongxiao Sixian Hakka]. Zhongguo wenxue yanjiu 中國文學研究 [Research of Chinese Literature], 81, 23–38.Google Scholar
(2014) Hanyu yuyinshi zhong de seyin shengmu 漢語語音史中的塞音聲母 [Stop onsets in the history of Chinese phonology]. Zhengda zhongwen xuebao 政大中文學報 [Bulletin of the Department of Chinese Literature, National Chengchi University], 211, 163–212.Google Scholar
Li, Dongxiang 李冬香
(2005a) Cong《hunan fangyan diaocha baogao》kan hunan ganyu de yuyin mianmao 從《湖南方言調查報告》看湖南贛語的語音面貌 [Phonolgoical patterns of Gan dialects in Hunan: A perspective from Report on a surevy of the dialects in Hunan ]. Nanchang daxue xuebao 南昌大學學報 [Journal of Nanchang University], 36.1, 129–133.Google Scholar
(2005b) Hunan ganyu yuyin yanjiu 湖南贛語語音研究 [A phonological study of Gan dialects in Hunan]. PhD dissertation, Jinan University.Google Scholar
(2007) Yueyang boxiang fangyan yanjiu 岳陽柏祥方言研究 [A study of Yueyang Boxiang dialect]. Beijing: China Social Sciences Press, and Culture and Arts Press.Google Scholar
(2010) Shaoguanshi xiangyang and shipi tuhua bianyi de bijiao 韶關市向陽和石陂土話變異的比較 [Comparison and contrast between Xiangyang and Shipi dialects in Shaoguan]. Shaoguan xueyuan xuebao 韶關學院學報 [Journal of Shaoguan University], 31.1, 94–97.Google Scholar
(2014) Hunan Xinhua he lengshuijiang fangyan gu rusheng de yanbian 湖南新化和冷水江方言古入聲的演變 [Evolution of Middle-Chinese checked syllables in Xinhua and Lengshuijiang dialects in Hunan]. Guangdong jishu shifan xueyuan xuebao 廣東技術師範學院學報 [Journal of Guangdong Polytechnic Normal University], 61, 37–41.Google Scholar
Li, Huabin 李華斌
(2014) Dushanxian huanghouxiang duolecun fangyan yinxi 獨山縣黃后鄉多樂村方言音系 [Phonology of Huanghou Duole dialect in Dushan county]. Qiannan minzu shifan xueyuan xuebao 黔南民族師範學院學報 [Journal of Qiannan Normal University for Nationalities], 34.1, 42–50.Google Scholar
Li, Jun 李軍
(2005) Guibei quanzhou (huangshahe) tuhua yinxi tedian 桂北全州(黃沙河)土話音系特點 [Phonological traits of Quanzhou Huangshahe Tuhua in north Guangxi]. Liuzhou shizhuan xuebao 柳州師專學報 [Journal of Liuzhou Normal College], 20.1, 58–61.Google Scholar
(2006) Guibei quanzhou huangshahe tuhua tongyin zihui 桂北全州黃沙河土話同音字匯 [Homonyms in Quanzhou Huangshahe Tuhua in north Guangxi]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 20.1, 8–14.Google Scholar
Li, Lianjin 李連進
(2000) Pinghua yinyun yanjiu 平話音韻研究 [A phonological study of Pinghua]. Nanning: Guangxi People’s Publishing House.Google Scholar
Li, Ling 李玲
(2013) Qidong dongquhua he xiquhua de cihui duibi yanjiu 祁東東區話和西區話的詞匯對比研究 [A lexical comparison between east and west Qidong dialects]. Guilin hangtai gongye xueyuan xuebao 桂林航太工業學院學報 [Guilin University of Aerospace Technology], 701, 221–224.Google Scholar
Li, Paul Jen-kuei
1986Rhyming and phonemic contrast in SouthMin. Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica, 57.3, 439–463.Google Scholar
Li, Qiqun 李啟群
(2002) Jishou fangyan yanjiu 吉首方言研究 [A study of Jishou dialect]. Beijing: Ethnic Publishing House.Google Scholar
Li, Qiaohua 李俏華
(2006) Yongzhou shuikoushanhua yuyin yanjiu 永州水口山話語音研究 [A phonological study of Yongzhou Shuikoushan dialect]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Li, Rulong 李如龍
(2001) Fujian Xianshi fangyanzhi 12 zhong 福建縣市方言志12種 [12 dialect reports in Fujian]. Xiamen: Xiamen Education Press.Google Scholar
(2003) Hanyu fangyan de bijiao yanjiu 漢語方言的比較研究 [A comparative study of Chinese dialects]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Li, Rulong 李如龍 & Zhang, Shuangqing 張雙慶
(1992) Ke gan fangyan diaocha baogao 客贛方言調查報告 [Report on a survey of Hakka and Gan dialects]. Xiamen: Xiamen University Press.Google Scholar
Li, Rulong 李如龍等
(1999) Yuexi kejia fangyan diaocha baogao 粵西客家方言調查報告 [Report on a survey of Hakka dialects in west Guangdong]. Guangzhou: Jinan University Press.Google Scholar
Li, Weiqi 李維琦
(1998) Qiyang fangyan yanjiu 祁陽方言研究 [A study of Qiyang dialect]. Changsha: Hunan Education Press.Google Scholar
Li, Wen 李文
(2008) Hunan ningyuanxian beilu pinghua yinyun yanjiu 湖南寧遠縣北路平話音韻研究 [A phonological study of Ningyuan Beilu Pinghua in Hunan]. Master’s thesis, Guangxi University for Nationalities.Google Scholar
Li, Xiaofang 李小芳
(2001) Linxian sanjiaohua yanjiu 臨縣三交話研究 [A study of Linxian Sanjiao dialect]. Master’s thesis, Soochow University.Google Scholar
Li, Xinkui 李新魁
(1963) Shangguyin 「xiaoxia」gui 「jianxiqun」shuo 上古音「曉匣」歸「見溪群」說 [On the belonging of Xiaoxia to Jianxiqun in Old Chinese]. Li, Xinkui zixuanji 李新魁自選集 [Li Xinkui’s personal anthology]. Kaifeng: Henan Education Press.Google Scholar
Li, Xinghui 李星輝
(2003) Hunan yongzhou lanjiaoshan tuhua yinxi 湖南永州嵐角山土話音系 [Phonology of Yongzhou Lanjiaoshan Tuhua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 67–77.Google Scholar
(2004) Xiangnan tuhua yu xiangnan yaoyu de jiechu he yingxiang – jianghuaxian gean diaocha yanjiu 湘南土話與湘南瑤語的接觸和影響 – 江華縣個案調查研究 [Contact and Influence between Tuhua and Yao in south Hunan: A case study on Jianghua county]. PhD dissertation, Hunan Normal University.Google Scholar
(2015) Hunan jianghua pingdiyao qiduhua yinxi 湖南江華平地瑤七都話音系 [Phonology of Jianghua Qidu Yao in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 356–366.Google Scholar
Li, Yingzhong 李映忠
(2011) Gansusheng lixian yanhe liuyu fangyan tongyin zihui 甘肅省禮縣燕河流域方言同音字匯 [Homonyms in Yan River Basin dialect in Lixian, Gansu]. Longdong xueyuan xuebao 隴東學院學報 [Journal of Longdong University], 22.3, 4–14.Google Scholar
Li, Yongming 李永明主編
(Ed.) (2001) Hunan shengzhi: fangyanzhi 湖南省志方言志 [The gazetteer of Hunan province: Dialects]. Changsha: Hunan People’s Publishing House.Google Scholar
Li, Yongxin 李永新
(2004) Hunan ningyuanxian zhonghe pinghua de yuyin yanjiu 湖南寧遠縣中和平話的語音研究. [A phonological study of Ningyuan Zhonghe Pinghua in Hunan]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Li, Yunbing 李雲兵
(1997) Xiandai sheyu you biguanyin shengmu 現代畲語有鼻冠音聲母 [The presence of prenasalized stops in modern She languages]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 11, 37–44.Google Scholar
Liang, Mingquan 梁明權
(2009) Hezhou bingtanghua yinxi 賀州秉塘話音系 [Phonology of Hezhou Bingtang dialect]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 23.2, 1–18.Google Scholar
Lin, Beishan 林貝珊
(2012) You ‘sou’ zi kan wuyu chuqu fangyan de lishi yinyun cengci 由「溲」字看吳語處衢方言的歷史音韻層次 [Phonological strata of Chuqu Wu dialects: a perspective from ‘溲’]. Zhongguo yuwen yanjiu 中國語文研究 [Studies in Chinese Linguistics], 341, 1–32.Google Scholar
Lin, Lunlun 林倫倫
(2006) Yuexi minyu leizhouhua yanjiu 粵西閩語雷州話研究 [A study of Leizhou Min in west Guangdong]. Beijing: Chung Hwa Book Comapany.Google Scholar
Ling, Haibo 淩海波
(2009) Guiping Shantangshanhua Yuyin 桂平山塘山話語音 [Phonology of Guiping Shantangshan dialect]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 23.3, 11–18.Google Scholar
Liu, Binbin 劉彬彬
(2009) Hunan xinshaoxian niangxizhenhua yuyin yanjiu 湖南新邵縣釀溪鎮話語音研究 [A phonological study of Xinshao Niangxi dialect in Hunan]. Liuzhou shizhuan xuebao 柳州師專學報 [Journal of Liuzhou Teachers College], 24.4, 42–46.Google Scholar
Liu, Daofeng 劉道鋒
(2003) Longhui gaopingzhen fangyin jilue 隆回高坪鎮方音記略 [Phonological notes of Longhui Gaoping dialect]. Loudi shizhuan xuebao 婁底師專學報 [Journal of Loudi Normal College], 31, 108–113.Google Scholar
Liu, Fengli 劉鳳麗
(2010) Guidong zhongshan liangan fuchuan xinhua pingdi yaohua yanjiu 桂東鍾山兩安、富川新華平地瑤話研究 [A study of Zhongshan Liangan and Fuchuan Xinhua Yao in east Guangxi]. Master’s thesis, Guangxi Normal University.Google Scholar
Liu, Honghua 劉紅花
(2001) Hunan Longhui (yushan) fangyan yinxi 湖南隆回(雨山)方言音系 [Phonology of Longhui Yushan dialect in Hunan]. Changsha dianli xueyuan xuebao 長沙電力學院學報 [Changsha University of Electric Power], 16.4, 108–110.Google Scholar
Liu, Lunxin 劉綸鑫主編
(Ed.) (1999) Ke gan fangyan bijiao yanjiu 客贛方言比較研究 [A comparative study of Ke and Gan dialects]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Liu, Lunxin 劉綸鑫
(2001) Jiangxi kejia fangyan gaikuang 江西客家方言概況 [An overview of Hakka dialects in Jiangxi]. Nanchang: Jiangxi People’s Publishing House.Google Scholar
Liu, Weimin 劉偉民
(2004) Hengyang shaodong liangxian jiaojie diqu de guoduxing fangyan 衡陽、邵東兩縣交界地區的過渡型方言 [A transitional dialect in the junction between Hengyang and Shaodong counties]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Liu, Xiangyou 劉祥友
(2002) Guangxi guanyang fangyan yinxi tedian jiqi guishu 廣西灌陽方言音系特點及其歸屬 [Phonological traits and affiliation of Guanyang dialect in Guangxi]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
(2008) Xiangnan tuhua yuyin de lishi cengci 湘南土話語音的歷史層次 [Phonological strata of south Hunan Tuhua]. PhD dissertation, Shanghai Normal University.Google Scholar
(2009a) Xiangnan tuhua de yuyin yanbian de tanyuan 湘南土話的語音演變的探源 [The origin of phonological changes in south Hunan Tuhua]. Huaihua xueyuan xuebao 懷化學院學報 [Journal of Huaihua University], 71, 97–98.Google Scholar
(2009b) Xiangnan tuhua zhong t, th teshu yindu de laiyuan 湘南土話中 t、th特殊音讀的來源 [The origin of special readings t and th in south Hunan Tuhua]. Anqing shifan xueyuan xuebao 安慶師範學院學報 [Journal of Anqing Teachers College], 28.8, 125–128.Google Scholar
(2010) Xiangnan tuhua xieshe de yuyin yanbian 湘南土話蟹攝的語音演變 [Phonological developments of Xie rhyme category in south Hunan Tuhua]. Hunan chengshi xueyuan xuebao 湖南城市學院學報 [Journal of Hunan City University], 31.5, 80–83.Google Scholar
Liu, Xiaofei 劉曉飛
(2006) Xiangxiang fangyan yuyin bijiao yanjiu 湘鄉方言語音比較研究 [Phonological comparison and contrast of dialects in Xiangxiang]. Master’s thesis, Jinan University.Google Scholar
Liu, Xingce 劉興策等
(1995) Hubei anlu fangyan cihui (er) 湖北安陸方言詞匯 (二) [Lexicon in Anlu dialect in Hubei (II)]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 74–80.Google Scholar
Liu, Xunning 劉勛寧
(1993) Xixianhua gu xian shan dang jiangshe shushengzi de yunwei 隰縣話古咸山宕江攝舒聲字的韻尾 [On codas of Middle-Chinese free syllables of Xian, Shan, Dang, and Jiang rhyme categories in Xixian dialect]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 53–56.Google Scholar
Liu, Zemin 劉澤民
(2004) Ke gan fangyan lishi cengci yanjiu 客贛方言歷史層次研究 [A study of historical strata in Ke and Gan dialects]. PhD dissertation, Shanghai Normal Uinversity.Google Scholar
Long, Haiyan 龍海燕
(2008) Dongkou gan fangyan yuyin yanjiu 洞口贛方言語音研究 [A phonological study of Dongkou Gan dialect]. Beijing: Ethnic Publishing House.Google Scholar
Lu, Jinyuan 盧今元
(1986) Lvsi fangyan jilue 呂四方言記略 [Notes on Lvsi dialect]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 52–70.Google Scholar
Lu, Xiaoqun 盧小群
(2001) Hunan zhuzhou (longquan) fangyan yinxi 湖南株洲(龍泉)方言音系 [Phonology of Zhuzhou Longquan dialect in Hunan]. Zhuzhou gongxueyuan xuebao 株洲工學院學報 [Journal of Zhuzhou Institute of Technology], 15.2, 63–78.Google Scholar
(2002) Jiahe guangfa tuhua de yinxi tedian 嘉禾廣發土話的音系特點 [Phonological traits of Jiahe Guangfa Tuhua]. Zhuzhou gongxueyuan xuebao 株洲工學院學報 [Journal of Zhuzhou Institute of Technology], 16.3, 85–87.Google Scholar
Luo, Lanying 羅蘭英
(2005) Leiyang fangyan yinxi 耒陽方言音系 [Phonology of Leiyang dialect]. Xiangnan xueyuan xuebao 湘南學院學報 [Journal of Xiangnan University], 26.1, 75–82.Google Scholar
Luo, Xinru 羅昕如
(2004) Xiangnan tuhua zhong de diceng yuyan xianxiang 湘南土話中的底層語言現象 [Linguistic substrata of south Hunan Tuhua]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 11, 20–25.Google Scholar
(2011) Xiangyu yu ganyu bijiao yanjiu 湘語與贛語比較研究 [A comparative study of Xiang and Gan dialects]. Changsha: Hunan Normal University Press.Google Scholar
(2012) Hunan fangyan gu yinshengyun rushengyunzi jindu biyun xianxiang 湖南方言古陰聲韻、入聲韻字今讀鼻韻現象 [On nasal endings in Middle-Chinese open and checked syllables in dialects of Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 226–230.Google Scholar
Lv, Chaorong 呂超榮
(2012) Gansu jingning (chengchuanxiang) fangyan yinxi 甘肅靜寧(城川鄉)方言音系 [Phonology of Jingning Chengchuan dialect in Gansu]. Gansu gaoshi xuebao 甘肅高師學報 [Journal of Gansu Normal Colleges], 17.4, 43–45.Google Scholar
Ma, Jiandong 馬建東
(2010) Ganguhua zhong [ʨ] yiji qita jige shengmu de niyin (jianyu wang jiantao tongzhi shangque)──guyin jianmu laimu huo tongniu xilie wenzhang zhisan 甘谷話中[ʨ]以及其他幾個聲母的擬音(兼與王建弢同志商榷)──古音見母、來母或同紐系列文章之三 [Reconstruction of [ʨ] and other onsets in Gangu dialect (Discussion with Comrade Wang Jiantao): Article series (Middle-Chinese Jian and Lai initials may have the same origin) #3]. Tianshui shifan xueyuan xuebao 天水師範學院學報 [Journal of Tianshui Normal University], 30.3, 34–37.Google Scholar
(2014) Ganguhua “zucusu” “zhuchushuru” xilie yindu yu shanggu hanyu──guyin jianmu laimu huo tongniu xilie wenzhang zhiwu 甘谷話“租粗蘇”“竹出書如”系列音讀與上古漢語──古音見母、來母或同紐系列文章之五 [“Zucusu” “zhuchushuru” series readings in Gangu dialect and Old Chinese: Article series (Middle-Chinese Jian and Lai initials may have the same origin) #5]. Tianshui shifan xueyuan xuebao 天水師範學院學報 [Journal of Tianshui Normal University], 34.1, 33–38.Google Scholar
(2015) Laimu de shengcun: jianmu laimu gu huo tongniu 來母的生存:見母、來母或古同紐 [The existence of Lai initias: Jian and Lai initials may have the same origin]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Mao, Bingsheng 毛秉生
(1995) Hunan hengshan fangyan yinxi 湖南衡山方言音系 [Phonology of Hengshan dialect in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 112–120.Google Scholar
Mo, Haiwen 莫海文
(2014) Guangxi binyang wanglingzhen pinghua tongyin zihui 廣西賓陽王靈鎮平話同音字匯 [Homonyms in Binyang Wangling Pinghua in Guangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 73–89.Google Scholar
Ohala, John J.
(1979) The contribution of acoustic phonetics to phonology. In: B. Lindblom et al. (Eds.), Frontiers of speech communication research (pp. 355–363). London: Academic Press.Google Scholar
(1981) The listener as a source of sound change. In: C. S. Masek, R. A. Hendrick, & M. F. Miller (Eds.), Papers from the parasession on language and behavior (pp. 178–203). Chicago: Chicago Linguistic Society.Google Scholar
(1986) Against the direct realist view of speech perception. Journal of Phonetics, 141, 75–82. DOI logoGoogle Scholar
Ohala, John J. & Manjari Ohala
(1993) The phonetics of nasal phonology: Theorems and data. In M. K. Huffman & R. A. Krakow (Eds.), Nasals, nasalization, and the velum (pp. 225–249). San Diego, CA: Academic Press.Google Scholar
Ohala, John J. & Mariscela Amador
(1981) Spontaneous nasalization. Journal of Acoustical Society of America, 691, 54–55. DOI logoGoogle Scholar
Ouyang, Lan 歐陽瀾
(2010) Guangxi longsheng hepingxiang younianhua yuyin cihui yanjiu 廣西隆勝和平鄉優念話語音詞彙研究 [Phonology and lexicon in Longsheng Heping Younianhua in Guangxi]. Master’s thesis, Guangxi Normal University.Google Scholar
Peng, Xinfan 彭新凡
(2005) Guangxi fuchuan tuhua yinyun bijiao yanjiu 廣西富川土話音韻比較研究 [A comparative phonological study of Guangxi Fuchuan Tuhua]. Master’s thesis, Guangxi University.Google Scholar
Qi, Chongtian 齊沖天
(1982) Lun xieshengzi de shengmu 論諧聲字的聲母 [On onsets of Xiesheng characters]. Neimenggu daxue xuebao 內蒙古大學學報 [Journal of Inner Mongolia University], 11, 88–99.Google Scholar
Qiu, Qianjin 邱前進 & Li, Yi 林亦
(2007) Yingde kejia fangyan yinxi 英德客家方言音系 [Phonology of Yingde Hakka]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 21.4, 22–30.Google Scholar
Qiu, Zhongsen 邱仲森
(2010) Taiwan miaoli yu guangdong xingning kejiahua bijiao yanjiu 臺灣苗栗與廣東興寧客家話比較研究 [A comparative study between Miaoli Hakka in Taiwan and Xingning Hakka in Guangdong]. PhD dissertation, National Hsinchu University of Education.Google Scholar
Qian, Yi 錢毅 & Liu, Honghua 劉紅花
(2006) Hunan Longhui (Tantou) fangyan yinxi de yuyin tedian 湖南隆回(灘頭)方言音系的語音特點 [Phonological traits of Longhui Tantou dialect in Hunan]. Yuwen xuekan 《語文學刊》 [Journal of Language and Literature], 111, 150–151.Google Scholar
Qian, Zengyi 錢曾怡主編
(Ed.) (2001) Shandong fangyan yanjiu 山東方言研究 [A study of dialects in Shangdong]. Jinan: Qilu Press.Google Scholar
Qin, Yuanxiong 覃遠雄
(2005) Guinan pinghua gu xiao xia yun yimuzi de duyin 桂南平話古曉、匣、云、以母字的讀音 [Readings of Middle-Chinese Xiao, Xia, Yun, Yi-onseted syllables in south Guangxi Pinghua]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 209–218.Google Scholar
Qu, Jianhui 瞿建慧
(2008) Hunan Luxi (Baisha) xianghua yinxi 湖南瀘溪(白沙)鄉話音系 [Phonology of Luxi Baisha Xianghua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 161–172.Google Scholar
Schane, Sanford A.
(1984) The fundamentals of particle phonology. Phonology Yearbook, 11, 129–155. DOI logoGoogle Scholar
Shao, Rongfen 邵榮芬
(1979) Hanyu yuyinshi jianghua 漢語語音史講話 [Lectures on Chinese phonology]. Tianjin: Tianjin People’s Publishing House.Google Scholar
Shi, Jianguo 時建國
(1992) Gansu wudu fangyan tongyin zihui 甘肅武都方言同音字匯 [Homonyms in Wudu dialect in Gansu]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 45–53.Google Scholar
Shi, Rujie 石汝杰
(1998) Hanyu fangyan zhong gaoyuanyin de qiangmoca qingxiang 漢語方言中高元音的強磨擦傾向 [The tendency of strong friction of high vowels in Chinese dialects]. Yuyan yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics], 341, 100–109.Google Scholar
Shi, Xiujuan 時秀娟等
(2010) Beijinghua xiangyin biyindu de chubu fenxi 北京話響音鼻音度的初步分析 [A primary analysis of nasality of sonorant initials in Bejing Mandarin]. Dangdai yuyanxue 當代語言學 [Contemporary Linguistics], 12.4, 348–355.Google Scholar
Song, Yanxu 宋豔旭
(2008) Hunan lengshuitan shanmuqiao tuhua yuyin yanjiu 湖南冷水灘杉木橋土話語音研究 [A phonological study of Lengshuitan Shanmuqiao Tuhua in Hunan]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Sun, Lixin 孫立新
(2010) Cong xingshi “hui” zi de guangzhong fangyan duyin shuoqi 從姓氏“惠”字的關中方言讀音說起 [On readings of surname “惠” in Guangzhong dialects]. Shuogu daojin 說古道今 [From Past to Now], 61, 32.Google Scholar
(2014) Zhi zhaozu ji rimu sandengzi zai guanzhong zhongdongbu jige fangyandao de teshu duyin 知照組及日母三等字在關中中東部幾個方言島的特殊讀音 [Special readings of Zhi and Zhao onset groups and Ri-initial Division III characters in some dialect islands in middle east Guanzhong], Weinan shifan xueyuan xuebao 《渭南師範學院學報》 [Journal of Weinan Teachers College], 29.1, 78–89.Google Scholar
Sun, Yizhi 孫宜志
(2002) Jiangxi gan fangyan zhonggu jing zhuang zhi zhangzu shengmu de jindu yanjiu 江西贛方言中古精莊知章組聲母的今讀研究 [Modern readings of Middle-Chinese Jing zhuang zhi zhang onset groups of Gan dialects in Jiangxi]. Yuyan yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics], 21, 20–29.Google Scholar
(2007) Jiangxi wanzai fangyan de yinyun tedian 江西萬載方言的音韻特點 [Phonological traits of Wanzai dialect in Jiangxi]. Jiangxi jiaoyu xueyuan xuebao 江西教育學院學報 [Journal of Jiangxi Institute of Education], 28.2, 72–75.Google Scholar
Tan, Zhiqi 譚治琪 & Zhao, Hong 趙紅
(2013) Gansu huanxian fangyan tongyin zihui 甘肅環縣方言同音字匯 [Homonyms in Huanxian dialect in Gansu]. Longdong xueyuan xuebao 隴東學院學報 [Journal of Longdong University], 24.6, 8–15.Google Scholar
Tang, Changman 唐昌曼
(2005) Quanzhou wenqiao tuhua tongyin zihui 全州文橋土話同音字匯 [Homonyms of Quanzhou Wenqiao Tuhua]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 19.3, 20–25.Google Scholar
Tang, Jianfeng 唐劍鋒
(2014) Hunan xinning xiashatian fangyan de yuyin tedian 湖南新寧下沙田方言的語音特點 [[Phonological traits of Xinning Xiashatian dialect in Hunan]. Xiandai yuwen 現代語文 [Modern Chinese], 91, 50–55.Google Scholar
Tang, Ling 唐伶
(2012) Xiangnan tuhua gu bangmu de duyin 湘南土話古幫母的讀音 [Readings of Middle-Chinese Bang-initial in south Hunan Tuhua]. Hanyu xuebao 漢語學報 [Chinese Linguistics], 21, 76–83.Google Scholar
Tang, Yongliang 唐永亮
(1994) Yaozu mianyu liuchong biaomanhua yuyin tedian he shengdiao shiyan yanjiu 瑤族勉語六沖標曼話語音特點和聲調實驗研究 [Phonological traits and tone experiment of Liuchong Biaoman dialect in Yao Mian Language]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 51, 12–23.Google Scholar
Tao, Qiuping 陶秋萍
(2009) Jinyun fangyan yuyin yanjiu 縉雲方言語音研究 [A phonological study of Jinyun dialect]. Master’s thesis, Zhejiang University.Google Scholar
Ting, Pang-hsin 丁邦新
(1998) Lun guanhua fangyan yanjiu zhong de jige wenti 論官話方言研究中的幾個問題 [Some problems in Mandarin research]. Ting, Bangxin yuyanxue lunwenji 丁邦新語言學論文集 [Pang-hsin Ting’s linguistic papers (pp. 209–245)]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Wang, Feng 王鋒
(2013) Baiyu nanbu fangyan zhong laimu de duyin 白語南部方言中來母的讀音 [Readings of the Lai-initial in south Baiyu]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 31, 56–62.Google Scholar
Wang, Futang 王福堂
(2005) Hanyu fangyan yuyin de yanbian he cengci — xiudingben 漢語方言語音的演變和層次 — 修訂本 [Phonological developments and strata in Chinese dialects]. Beijing: Language Press.Google Scholar
(2008) Shaoxing fangyan tongyin zihui 紹興方言同音字匯 [Homonyms in Shaxing dialect]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 1–17.Google Scholar
Wang, Guisheng 王貴生主編
(Ed.) (2007) Qiandongnan fangyanzhi: qiandongnan miaozu dongzu diqu hanyu fangyan diaocha yanjiu 黔東南方言志:黔東南苗族侗族地區漢語方言調查研究 [The gazetteer of southeast Guizhou: survey of Han dialects in Miao and Dong Areas in southeast Guizhou]. Chengdu: Bashu Press, Sichuan Publishing Group Co., Ltd.Google Scholar
Wang, Jiantao 王建弢
(2009) Gansu lixian fangyan shengyundiao jiqi tedian 甘肅禮縣方言聲韻調及其特點 [Syllabaries and phonological traits of Lixian dialect in Gansu]. Tianshui shifan xueyuan xuebao 天水師範學院學報 [Journal of Tianshui Normal University], 29.6, 111–114.Google Scholar
(2011) Gansu lixian fangyan tongyin zihui 甘肅禮縣方言同音字匯 [Homonyms in Lixian dialect in Gansu]. Tianshui shifan xueyuan xuebao 天水師範學院學報 [Journal of Tianshui Normal University], 31.4, 110–117.Google Scholar
Wang, Linhui 王臨惠
(2003) Fenhe liuyu fangyan de yuyin tedian jiqi liubian 汾河流域方言的語音特點及其流變 [Phonological traits and developments of dialects in Fen River Basin]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Wang, Lining 王莉寧
(2007) Guibei fangyan bang duanmu de cizhuohua xianxiang 桂北方言幫、端母的次濁化現象 [Sonorantization of Bang- and Duan-initials in north Guangxi dialects]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 21.4, 1–6.Google Scholar
Wang, Wensheng 王文勝
(2008) Chuzhou fangyan de dili yuyanxue yanjiu 處州方言的地理語言學研究 [A linguistic-geography study of Chuzhou dialects]. PhD dissertation, Beijing Language and Culture University.Google Scholar
Wang, Xiaojun 王曉君
(2010) Jiangxi xinyu gan fanyan yinxi 江西新餘贛方言音系 [Phonology of Xinyu Gan dialect in Jiangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 259–272.Google Scholar
Wang, Yinglong 王應龍
(2011) Gansu wushan fangyan yuyin tedian 甘肅武山方言語音特點 [Phonological traits of Wushan dialect in Gansu]. Baiji wenli xueyuan xuebao 寶雞文理學院學報 [Journal of Baoji University of Arts and Sciences], 31.6, 84–86.Google Scholar
Wen, Yuandong 文遠東
(2000) Dongan luhongshihua wenbai yidu xianxiang chutan 東安蘆洪市話文白異讀現象初探 [A primary look into literary and colloquial readings in Dongan Luhong dialect]. Lingling shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 零陵師範高等專科學校學報 [Journal of Lingling Normal College], 21.1, 38–40.Google Scholar
Wu, Ningsi 武寧絲
(2015) Pinglexian tonganzhen xintangmiancun tuhua yuyin 平樂縣同安鎮新塘面村土話語音 [Phonology of Tongan Xintangmian Tuhua in Pingle county]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 29.1, 36–46.Google Scholar
Wu, Ping 吳萍
(2012) Hunan xinning yaozu donghua yinxi 湖南新寧瑤族“峒話”音系 [Phonology of Xinning Donghua in Hunan]. Xiandai yuwen 現代語文 [Modern Chinese], 101, 15–17.Google Scholar
Wu, Xiaoyan 吳曉燕
(2008) Suining meipinghua tongyin zihui 綏寧梅坪話同音字匯 [Homonyms in Suining Meiping dialect]. Hunan renwen keji xueyuan xuebao 湖南人文科技學院學報 [Journal of Hunan University of Humanities, Science and Technology], 31, 146–151.Google Scholar
Wu, Zhen 吳珍
(2010) Dongan tuhua yuyin cengci yanjiu 東安土話語音層次研究 [Phonological strata in Dongan Tuhua]. Master’s thesis, Yunan University.Google Scholar
Wu, Zhongjie 吳中杰
(2004) Shezu yuyan yanjiu 畬族語言研究 [A study of She Languages]. PhD dissertation, National Tsing Hua University.Google Scholar
(2009) Yilan zhuangwei zhaoan kejiahua de yinyun ji cihui tedian shixi 宜蘭壯圍詔安客家話的音韻及詞彙特點試析 [A phonological and lexical analysis of Zhaoan Hakka in Yilan Zhuangwei]. Taiwan yuwen yanjiu 臺灣語文研究 [Journal of Taiwanese Languages and Literature], 31, 215–237.Google Scholar
Xia, Fumin 夏附閔
(2013) Fujiansheng Nanjing meilin kejiahua yanjiu 福建省南靖梅林客家話研究 [A study of Nanjing Meilin Hakka in Fujian]. Master’s thesis, National Central University.Google Scholar
Xia, Liping 夏俐萍
(2003) Jianghua mashi zhaishanhua yinyun tezheng jiqi guishu 江華碼市寨山話音韻特徵及其歸屬 [Phonological traits and affiliation of the Zhaishan dialect in Jianghua Mashi]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
(2008) Yiyang fangyan de guquanzhuo shengmu 益陽方言的古全濁聲母 [Middle-Chinese voiced onsets in Yiyang dialect]. Zhongguo yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language], 61, 544–549.Google Scholar
(2010) Hunan Taojiang santangjie fangyan gu quanzhuo shengmu de duyin 湖南桃江三堂街方言古全濁聲母的讀音 [Readings of Middle-Chinese voiced onsets of Taojiang Santangjie dialect in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 13–17.Google Scholar
Xiang, Mengbin 項夢冰
(2006) Kejiahua gu rimuzi de jindu — jianlun qieyun rimu de yinzhi ji beifang fangyan rimu de yinbian licheng 客家話古日母字的今讀 — 兼論切韻日母的音值及北方方言日母的音變歷程 [Modern readings of Ri-initial in Hakka dialects: also on its pronunciation in Qieyun and evolution in northern Chinese dialects]. Guangxi shifan xueyuan xuebao 廣西師範學院學報 [Journal of Guangxi Normal University], 27.1, 83–91.Google Scholar
Xiaoxuetang website (小學堂網站)
Xie, Jianyou 謝建猷
(1994) Nanning baihua tongyin zihui 南寧白話同音字匯 [Homonyms in Nanning Baihua]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 286–303.Google Scholar
(2007) Guangxi hanyu fangyan yanjiu 廣西漢語方言研究 [A study of Chinese dialects in Guangxi]. Nanning: Guangxi People’s Publishing House.Google Scholar
Xie, Liuwen 謝留文
(2003) Kejia fangyan yuyin yanjiu 客家方言語音研究 [A phonological study of Hakka dialects]. Beijing: Social Sciences Press.Google Scholar
Xie, Qiyong 謝奇勇
(2003) Hunan yongzhou tuhua yinyun bijiao yanjiu 湖南永州土話音韻比較研究 [Phonological comparison and contrast of Yongzhou Tuhua in Hunan]. PhD dissertation, Hunan Normal University.Google Scholar
(2004) Hunan xintian nanxiang tuhua tongyin zihui 湖南新田南鄉土話同音字匯 [Homonyms of Xintian Nanxiang Tuhua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 158–167.Google Scholar
Xie, Xuan 謝玄
(2004) Jiangyong heyuan tuhua yinyun yanjiu 江永河淵土話音韻研究 [A phonological study of Jiangyong Heyuan Tuhua]. Master’s thesis, Tsing Hua University.Google Scholar
Xie, Yuanchun 謝元春
(2003) Shuangpai jiangcunzhen tuhua yinyun yanjiu 雙牌江村鎮土話音韻研究 [A phonological study of Shuangpai Jiangcun Tuhua]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Xing, Gongwan 邢公畹
(1983) Hanyu yu xie zhi xiao liu wushe de yixie zi zai dongtaiyu li de duiying 漢語遇、蟹、止、效、流五攝的一些字在侗台語裡的對應 [Daic equivalents of some Chinese syllables in Yu, Xie, Zhi, Xiao and Liu rime categories ]. Yuyan yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics], 11, 134–168.Google Scholar
Xu, Shiliang 徐世梁
(2007) Cong ledu fangyan kan yuanyin dui shengmu de yingxiang 從樂都方言看元音對聲母的影響 [The influence of onset on vowel in Ledu dialect]. Qinghai minzu xueyuan xuebao 青海民族學院學報 [Journal of Qinghai Nationalities Institute], 33.4, 132–135.Google Scholar
Yan, Cuiheng 嚴翠恆
(2006) Hanyueyu de yinyun tedian 漢越語的音韻特點 [Phonological traits of Sino-Vietnamese]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 51, 41–44.Google Scholar
Yan, Mian 嚴棉
(2013) Zhonggu jing zhuang zhang zhi sixi zai hanyu zhong de lishi yinbian 中古精莊章知四系在漢語中的歷史音變 [Historical development of Middle-Chinese Jing, zhuang, zhang and zhi Onset Series in Chinese]. Dajiang dongqu: Wang Shiyuan jiaoshou bashisui heshou wenji 見石鋒、彭剛主編大江東去:王士元教授八十歲賀壽文集 [Eastward flows the great river: festschrift in honor Professor William S-Y. Wang on his 80th birthday (pp. 1–28)]. Hong Kong: City University of Hong Kong Press.Google Scholar
Yan, Sen 顏森
(1995) Lichuan fangyan cidian 黎川方言詞典 [A dictionary of Lichuan dialect]. Nanjing: Jiangsu Education Publishing House.Google Scholar
Yan, Xiuhong 嚴修鴻
(2008) KW→P yinbian yu fangyan benzi kaozheng KW→P 音變與方言本字考證 [Sound change of KW→P and dialect etymology research]. Zhongguo yuwen yanjiu 中國語文研究 [Studies in Chinese Linguistics], 26.2, 15–20.Google Scholar
(2010) Jiegou suo yinqi de fuyin yinbian xulun — yuezhong kejiahua de f yanbian ji jianzu hekou chengfen cunliu de bupinghengxing 結構所引起的輔音音變續論 — 粵中客家話的f 演變及見組合口成分存留的不平衡性 [Structure-driven consonant change revisited: asymmetry between f conversion and u retention in Jian Group in Hakka dialects in central Guangdong]. Jinan xuebao 暨南學報 [Journal of Jinan University], 1461, 102–104.Google Scholar
(2013) Huizhou longmenxian zuotanhua yuyin gailue 惠州龍門縣左潭話語音概略 [A phonological overview of Longmen Zuotan dialect in Huizhou]. Longyan xueyuan xuebao 龍巖學院學報 [Journal of Longyan University], 31.4, 18–23.Google Scholar
(2014) Shanggu hanyu erdeng r jieyin du hekou de kejiahua xinzheng 上古漢語二等 r介音讀合口的客家話新證 [New evidence of the closed-mouth reading of Old-Chinese Division II medial r from Hakka dialects]. Jinan xuebao 《暨南學報》 [Journal of Jinan University], 1871, 144–147.Google Scholar
Yang, Huijun 楊慧君
(2009) Hanyu fangyan lingshengmu wenti yanjiu 漢語方言零聲母問題研究 [A study of zero onset in Chinese dialects]. Master’s thesis, Beijing Language and Culture University.Google Scholar
Yang, Shiwen 楊世文
(2013) Guangxi tengxian mengjiang fangyan yinxi 廣西藤縣濛江方言音系 [Phonology of Tengxian Mengjiang dialect in Guangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 71–85.Google Scholar
Yang, Wei 楊蔚 & Zhan, Bohui 詹伯慧
(2009) Xiangxi xianghua de yuyin tedian 湘西鄉話的語音特點 [Phonological traits of Xianghua in west Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 289–303.Google Scholar
Yang, Yinan 楊軼男 & Zhang, Minquan 張民權
(2010) Xiangyu chengbu xiyanhua shengmu de tedian 湘語城步西岩話聲母的特點 [Onset traits of Xiyan Xiang dialect in Chengbu]. Liyun xuekan (yuyanjuan) 勵耘學刊(語言卷) [Academic Journal of Liyun (Language Volume)], 21, 236–255.Google Scholar
Yang, Yiqi 楊遺旗
(2004) Jianghuaxian fuqing xinhuahua yuyin yanjiu 江華縣福清新化話語音研究 [A Phonological study of Fuqing Xinhua dialect in Jianghua county]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
You, Wenliang 游文良
(2002) Shezu yuyan 畲族語言 [She Languages]. Fuzhou: Fujian People’s Publishing House.Google Scholar
You, Xiaojuan 尤曉娟
(2015) Luoyang fangyan tongyin zihui (xia) 洛陽方言同音字匯(下) [Homonyms in Luoyang dialect (II)]. Luoyang ligong xueyuan xuebao 洛陽理工學院學報 [Journal of Luoyang Technology College], 30.2, 11–17.Google Scholar
Zeng, Chunrong 曾春蓉
(2008) Hunan dongkouxian shanmen laotianhua gu yumu hekouzi jindu m-shengmu xianxiang 湖南洞口縣山門、醪田話古喻母合口字今讀[m-]聲母現象 [The m- reading of Middle-Chinese Yu-onseted and closed-mouth syllables in Dongkou Shanmen and Laotian dialects in Hunan]. Hechi xueyuan xuebo 河池學院學報 [Journal of Hechi University], 28.4, 80–83.Google Scholar
Zeng, Fang 曾芳
(2007) Hunan dongan gaofeng tuhua yuyin yanjiu 湖南東安高峰土話語音研究 [A phonological study of Dongan Gaofeng Tuhua in Hunan]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Zeng, Yumei 曾毓美
(1995) Hunan yiyang fangyan tongyin zihui 湖南益陽方言同音字匯 [Homonyms in Yiyang dialect in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 276–289.Google Scholar
Zhang, Beibei 張蓓蓓
(2005) Longhuixian taohongzhenhua he liuduzhaihua de yuyin bijiao yanjiu 隆回縣桃洪鎮話和六都寨話的語音比較研究 [Phonological comparison and contrast between Taohong and Liudu dialects in Longhui county]. Master’s thesis, Hunan Normal University.Google Scholar
Zhang, Chengcai 張成材
(1984) Xunhua fangyan you -aŋ, -iaŋ yun meiyou -uaŋ yun 循化方言有-aŋ、-iaŋ韻沒有-uaŋ韻 [The presence of - and -iaŋ and the absence of -uaŋ in Xunhua dialect]. Yuyan yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics] 71: 148–150.Google Scholar
Zhang, Dexin 張德新
(2007) Shaanxi hanyin puxi fangyan yinxi yanjiu 陝西漢陰蒲溪方言音系研究 [Phonology of Hanyin Puxi dialect in Shaanxi]. Ankang xueyuan xuebao 安康學院學報 [Journal of Ankang University], 19.1, 12–21.Google Scholar
Zhang, Guangyu 張光宇
(2000) Lun tiaojian yinbian 論條件音變 [On conditioned change]. Tsinghua xuebao 清華學報 [Tsing Hua Journal of Chinese Studies], 30.4, 427–475.Google Scholar
(2004) Hanyu fangyan yinxi de dili kaocha — yunmupian 漢語方言音系的地理考察 — 韻母篇 [Chinese dialects: final system]. Tsinghua xuebao 清華學報 [Tsing Hua Journal of Chinese Studies], 34.2, 513–550.Google Scholar
(2006) Hanyu fangyan hekou jieyin xiaoshi de jieduanxing 漢語方言合口介音消失的階段性 [Stages of medial -u- deletion in Chinese dialects]. Zhongguo yuwen 中國語文 [Studies in Chinese Linguistics], 41, 346–358.Google Scholar
(2009) Gu dangkaisan de fazhan: zongde yu hengde bijiao 古宕開三的發展:縱的與橫的比較 [The developments of Middle-Chinese Dang Kai-III: vertical and horizontal comparisons]. Manuscript, National Tsing Hua University.Google Scholar
Zhang, Guiquan 張桂權
(2002) Ziyuan quanzhou tuhua chutan 資源全州土話初探 [A primary look into Ziyuan Quanzhou Tuhua]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 16.4, 29–33.Google Scholar
(2005) Guibei ziyuanxian yandong tuhua yuyin xitong 桂北資源縣延東土話語音系統 [Phonology of Ziyuan Yandong Tuhua in north Guangxi]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 19.1, 9–15.Google Scholar
Zhang, Junru 張均如
(1987) Ji nanning xinyu pinghua 記南寧心圩平話 [On Nanning Xinyu Pinghua]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 241–250.Google Scholar
Zhang, Shengyu 張盛裕
(1981) Chaoyang fangyan de yuyin xitong 潮陽方言的語音系統 [Phonology of Chaoyang dialect]. Fangyan 方言 [Dialects], 11, 27–39.Google Scholar
Zhang, Shuping 張淑萍
(2014) Hanyu fangyan ehua xianxiang 漢語方言顎化現象 [Palatalization in Chinese dialects]. Taipei: Xinwenfeng Publishing House.Google Scholar
Zhang, Wenxuan 張文軒
(1993) Yongdenghua de yuyin tedian 永登話的語音特點 [Phonological traits of Yongdeng dialect]. Lanzhou xuekan 蘭州學刊 [Lanzhou Academic Journal], 21, 46–50.Google Scholar
Zhang, Xiaoshan 張曉山
(1994) Lianxian sihuihua de shengyundiao jiqi tedian 連縣四會話的聲韻調及其特點 [Syllabaries and their traits in Lixian Sihui dialect]. Shaoguan daxue xuebao 韶關大學學報 [Journal of Shaoguan University], 15.3, 60–67.Google Scholar
Zhang, Xiuzhen 張秀珍
(2005) Hezhou jiuduhua de shengyundiao yanjiu 賀州九都話的聲韻調研究 [Syllabaries of Hezhou Jiudu dialect]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 19.3, 9–19.Google Scholar
Zhang, Yanfen 張燕芬
(2006) Guangxi pingle minyu yinxi ji tongyin zihui 廣西平樂閩語音系及同音字匯 [Phonology and Homonyms in Pingle Min in Guangxi]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 20.4, 1–9.Google Scholar
(2010) Xiandai fangyan zhong du biwei de gu yinshengyun zi 現代方言中讀鼻尾的古陰聲韻字 [Nasal codas in Middle-Chinese open syllables in modern dialects]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 255–258.Google Scholar
Zhang, Zhenxing 張振興
(1992) Zhangping fangyan yanjiu 漳平方言研究 [A study of Zhangping dialect]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Zhao, Rixin 趙日新
1989 Anhui jixi fangyan yinxi tedian 安徽績溪方言音系特點 [Phonological tratis of Jixi dialect in Anhui]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 125–130。Google Scholar
Zhao, Rixin 趙日新 & Li, Jiaolei 李姣雷
(2014) Hunan Yuanling qingshuiping xianghua tongyin zihui 湖南沅陵清水坪鄉話同音字匯 [Homonyms of Yuanling Qingshuiping Xianghua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 155–169.Google Scholar
Zheng, Wei 鄭偉等
(2012) Anhui dangtu huyang wuyu tongyin zihui 安徽當塗湖陽吳語同音字匯 [Homonyms in Dangtu Huyang Wu dialect in Anhui]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 314–325.Google Scholar
Zheng, Xiaofeng 鄭曉峰
(2001) Fujian guangze fangyan 福建光澤方言 [Guangze dialect in Fujian]. PhD dissertation, National Tsing Hua University.Google Scholar
(2002) Hanyu fangyanzhong de chengyinjie biyin 漢語方言中的成音節鼻音 [Syllabic nasals in Chinese dialects]. Tsinghua xuebao 清華學報 [Tsing Hua Journal of Chinese Studies], New 31.1–2, 135–159.Google Scholar
Zheng, Yuhua 鄭玉華
(2013) Sichuan jianyang kejiahua yanjiu — yi tashuizhen weili 四川簡陽客家話研究──以踏水鎮為例 [Jianyang Hakka in Sichuan: an example from Taishui]. Master’s thesis, National Central University.Google Scholar
Zheng, Zongze 鄭宗澤
(1990) Dapingjiang mianhua bianyin he biancayin laiyuan 大坪江勉話邊音和邊擦音來源 [The origin of lateral and lateral fricative in Dajiangping Mian]. Minzu yuwen 民族語文 [Minority Languages of China], 51, 51–56.Google Scholar
Zhengzhang, Shangfang 鄭張尚芳
(2003) Zhonggu sandeng zhuanyou shengmu fei zhangzu ri yu xie dengmu de laiyuan 中古三等專有聲母非、章組、日喻邪等母的來源 [The origin of Fei and Zhang Groups and Ri, Yu, Xie and other initials exclusive for Middle-Chinese Division-III]. Yuyan yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics], 23.2, 1–4.Google Scholar
(2010) Hanyu fangyan de lingmu bihua xianxiang 漢語方言的零母鼻化現象 [Nasalization of zero onset in Chinese dialects]. Zhang Hongnian he Zhang Shuang-qing zhubian zhongguo yuyan xuebao zhuanzhu xilie 24 張洪年和張雙慶主編中國語言學報專著系列 24 [In Hung-nin Samuel Cheung and Song Hing Chang (Eds.), Journal of Chinese Linguistics Monograh Series no. 24], Lishi yanbian yu yuyan jiechu: zhongguo dongnan fangyan 《歷時演變與語言接觸:中國東南方言》 [Diachronic change and language contact: dialects in south east China (pp. 313–318)]. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong.Google Scholar
Zhong, Jianghua 鐘江華
(2014) Hunan baizu hanyu fangyan de yuyin diceng wenti 湖南白族漢語方言的語音底層問題 [On phonological substratum of Chinese dialects spoken by Bai Nationality in Hunan]. Xiangtan daxue xuebao 湘潭大學學報 [Journal of Xiangtan University], 38.2, 108–112.Google Scholar
Zhong, Ziqiang 鐘梓強
(2015) Guangxi Cangwu bendihua yinxi 廣西蒼梧本地話音系 [Phonology of Cangwu Tuhua in Guangxi]. Fangyan 方言 [Dialects], 21, 177–192.Google Scholar
Zhou, Changji 周長楫
(1990) Yonganhua de -m wei wenti 永安話的-m尾問題 [On the problem of -m in Yongan dialect]. Zhongguo yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language], 11, 43–45.Google Scholar
Zhou, Chunmei 周純梅
(2010) Hunan linxiangshi zhanqiaozhen fangyan tongyin zihui 湖南臨湘市詹橋鎮方言同音字匯 [Homonyms in the Linxiang Zhanqiao dialect in Hunan]. Hanshan shifan xueyuan xuebao 韓山師範學院學報 [Journal of Hanshan Teachers College], 31.5, 38–47.Google Scholar
Zhou, Saihong 周賽紅
(2005) Xiang fangyan yinyun bijiao yanjiu 湘方言音韻比較研究 [Phonolgoical comparison and contrast in Xiang dialects]. PhD dissertation, Hunan Normal University.Google Scholar
Zhou, Xianyi 周先義
(1994) Hunan daoxian (xiaojia) tuhua tongyin zihui 湖南道縣(小甲)土話同音字匯 [Homonyms of the Daoxian Xiaojia Tuhua in Hunan]. Fangyan 方言 [Dialects], 31, 201–207.Google Scholar
Zhu, Fulin 朱富林
(2007) Lingui qianjing tuhua yinxi 桂臨潛經土話音系 [Phonology of Lingui Qianjing Tuhua]. Guilin shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao 桂林師範高等專科學校學報 [Journal of Guilin Normal College], 21.4, 7–14.Google Scholar
Zhuang, Chusheng 莊初升
(1999) Yuebei tuhua zhong leisi ganyu de tedian 粵北土話中類似贛語的特點 [Traits of Gan dialects in north Guangdong Tuhua]. Shaoguan daxue xuebao 韶關大學學報 [Journal of Shaoguan University], 20.5, 19–28.Google Scholar
(2004) Yuebei tuhua yinyun yanjiu 粵北土話音韻研究 [A phonological study of north Guangdong Tuhua]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
(2005) Yuebei kejia fangyan yuyin gaimao 粵北客家方言語音概貌 [A phonological overview of Hakka dialects in north Guangdong]. Shaoguan xueyuan xuebao 韶關學院學報 [Journal of Shaoguan University], 26.5, 81–91.Google Scholar
Zou, Xiaoling 鄒曉玲
(2013) Xiangxi guzhang “liubaohua” de xishu 湘西古丈“六保話”的係屬 [The affiliation of Guzhang Liubaohua in west Hunan]. Wenhua yichan 文化遺產 [Cultural Heritage], 21, 135–141.Google Scholar