Article published In:
ITL - International Journal of Applied Linguistics
Vol. 107/108 (1995) ► pp.89111
References
AHRENBERG, Lars
A Grammar Combining Phrase Structure, Field Structure. CoLiNG-90. Papers presented on the 13th International Conference on Computational Linguistics, vol.2. Helsinki 1990.
BERGENHOLTZ, Henning
DK87-90. Århus HandelshøjskoleFuglesangs Alle 4, 8210 Århus V.
BLANCHE-BENVENISTE, Claire, DEULOFEU, José, STEFANINI, Jean et VANDENE YNDE, Karel
: Pronom et syntaxe. L’approche pronominale et son application au français, deuxième édition augmentée, Paris 1987.Google Scholar
BOJE, Frede & SCHØSLER, Lene
editors : DISEM, A Semantic MT-Component, København 1992.Google Scholar
BRUUN, Erik
: Dansk Sprogbrug (DS), 2nd edition, København 1991.Google Scholar
DIDERICHSEN, Paul
: Elementær dansk Grammatik, 3rd edition, København, Gyldendal 1974.Google Scholar
: Essentials of Danish Grammar, København, Akademisk Forlag 1964.Google Scholar
GEBRUERS, Rudi
: On ValencyTransfer-Based Machine Translation, Leuven 1991.Google Scholar
DURST-ANDERSEN, Per & HERSLUND, Michael
: Prepositional Objects in Danish, Papers from the 13th Scandinavian Conference of Linguistics, Roskilde 1993.
HERSLUND, Michael & SØRENSEN, Finn
: Syntaks og leksikologi. Indledning til en valensgrammatisk analyse af fransk og dansk (SAML 9.33-83), København 1983.Google Scholar
: De franske verber 1-2, København 1985-1987.Google Scholar
: Verb Valency and Automatic Text Processing, Computational Approaches to Text Understanding, pp. 105–113, København 1992Google Scholar
JENSEN, P.A.
: Principper for grammatisk analyse, København 1985, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.Google Scholar
JUUL-JENSEN, H.
et al.: Ordbog over det Danske Sprog (ODS), København 1918-1955.Google Scholar
KJÆRSGAARD, Poul Søren & SCHØSLER, Lene
: A Valency Based Description of Danish Verbs, Computational Approaches to Text Understanding, pp. 45–60, København 1992.Google Scholar
LAKOFF, G. et Ross, J.R.
: Why you can’t do so into the sink, in McCawley, J.D. (ed.): Syntax and Semantics, vol. 71, New York 1976DOI logoGoogle Scholar
LYTJE, Inger
: Kategorisering af ord i henhold til en kognitiv semantik, Skriften på skærmen 5, pp. 9–27, Århus 1991.Google Scholar
MOLBÆK, Peter
: Dansk Udtale, København, Gyldendal 1990.Google Scholar
SIGURD, Bengt
Implementing the Generalized Word Order Grammars of Chomsky and Diderichsen. COLlNG-90. Papers presented on the 13th International Conference on Computational Linguistics, vol.2. Helsinki 1990. DOI logo
SOMERS, H.L.
: Valency and Case in Computational Linguistics, Edinburgh 1987.Google Scholar
SØRENSEN, Finn
editor: Valency, Three Studies on the Linking Power of Verbs, CEBAL Series no 11, København 1987.Google Scholar
TOGEBY, Ole
: Parsing Danish Text in Eurotra. Nordic Journal of Linguistics, vol.111. 1–2 1988.Google Scholar