Article published in:
ITL - International Journal of Applied Linguistics
Vol. 63 (1984) ► pp. 3763
Bibliography

Bibliography

Adorno, T.W.
(1964) : Jargon der Eigentlichkeit. Frankfurt : Suhrkamp.Google Scholar
Al Kasimi, A.
(1980) : Dictionaries for translation. Lecture held on August 22 during the Lexicography Summer School. Exeter.Google Scholar
Bahr, J.
(1978) : Ist Lexikographie eine Wissenschaft? Zeitschrift für germanistische Linguistik 6:97–98.Google Scholar
De Tollenaere, F.
(1980) : Some afterthoughts at the parting of the ways. In W. Pijnenburg & F. de Tollenaere (eds), Proceedings of the second international Round Table Conference on Historical Lexicography. Dordrecht : Foris.Google Scholar
Dubois, C. & Dubois, J.
(1971) : Introduction à la lexicographie. Paris : Larousse.Google Scholar
Geeraerts, D.
(1981) : Paradigma en paradox. Een onderzoek naar een paradigmatische betekenistheorie en haar kentheoretische achtergronden. Unpubl. diss., K.U. Leuven. English translation to be published in 1984 by University Press, Louvain.Google Scholar
(1982) : Stereotype en prototype. Forum der Letteren 23:248–258.Google Scholar
(1983a) : Ontwikkelingen in de lexicografische theorievorming. To be published in Jaarboek v.d. Stichting I.N.L. 1981–1982.Google Scholar
(1983b) : Prototype theory and diachronie semantics. To be published in Indogermanische Forschungen.Google Scholar
(1983c) : Review of B. Schaeder, Lexikographie als Praxis und Theorie. To be published in Journal of Pragmatics. CrossrefGoogle Scholar
(1983d) : Lexicografie en linguïstiek : Reichling gerehabiliteerd. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde 99:186–206.Google Scholar
Geeraerts, D. & Janssens, G.
(1982) : Wegwijs in woordenboeken. Een kritisch overzicht van de lexicografie van het Nederlands. Assen : Van Gorcum.Google Scholar
Habermas, J.
(1968) : Erkentniss und Interesse. Frankfurt : Suhrkamp.Google Scholar
Hartmann, R.
(1980) : The pragmatic dimension : the role of situational context. Lecture held on August 22 during the Lexicography Summer School. Exeter.Google Scholar
Heestermans, J.
(1979) : Stellingen bij ' Naar ' , ' naast ' , ' langs ' en ' in ' . Een onomasiologisch-semasiologische studie over enige voorzetsels met een locaal betekeniskenmerk in de Nederlandse dialecten en in het Fries. Den Haag : Nijhoff.Google Scholar
Henne, H., Drosdowski, G. & Wiegand, E.
(1977) : Nachdenken über Wörterbücher. Mannheim : Bibliographisches Institut.Google Scholar
Landheer, R.
(1981) : Ambiguité et le dictionnaire. Lecture held on April 29 during the Collogue 'Le dictionnaire'. Amsterdam.Google Scholar
Malkiel, Y.
(1962) : A typological classification of dictionaries on the basis of distinctive features. In F. Householder & S. Saportateds), Problems in lexicography. Bloomington : Indiana University Press.Google Scholar
(1976) : Etymological dictionaries. A tentative typology. Chicago : University Press.Google Scholar
Putnam, H.
(1975) : The meaning of Meaning. In H. Putnam, Mind, Language, and reality. Philosophical papers II. Cambridge : University Press. CrossrefGoogle Scholar
Quemada, B.
(1968) : Les dictonnaires du français moderne 1539–1863. Paris : Didier.Google Scholar
Reichenbach, H.
(1951) : The rise of scientific philosophy. Berkeley : University Press.Google Scholar
Rosch, E.R.
(1977) : Human categorization. In N. Warren (ed.) , Studies in cross-cultural psychology. New York : Academic Press.Google Scholar
(1978) : Principles of categorization. In E.R. Rosch & B.B. Lloyd (eds), Cognition and categorization. Hillsdale N.J. : Erlbaum.Google Scholar
Rey, A.
(1970) : Typologie génétique des dictionnaires. In J. Rey-Debove (ed.), La lexicographie. Paris : Didier/Larousse.Google Scholar
Sebeok, T.A.
(1962) : Materials for a typology of dictionaries. Lingua 11:363–374. CrossrefGoogle Scholar
Tomasczyk, J.
(1979) : Dictionaries : users and uses. Glottodidactica 12:103–119.Google Scholar
Van Nieuwstadt, M.
(1971) : Van ' aardgetrouw ' tot 'aziatisch ' . Materiaal voor een taal- en ideologiekritiek van het fascisme. Nijmegen : SUN.Google Scholar
Von Wartburg, W.
(1939) : Betrachtungen über das Verhältnis von historischer und deskriptiver Sprachwissenschaft. In Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally. Genève : Georg.Google Scholar
Wiegand, H.E.
(1977) : Einige grundlegende semantisch-pragmatische Aspekte von Wörterbucheintragen. Kopenhagener Beitrage zur germanistische Linguistik 12:59–149.Google Scholar
Zgusta, L.
(1971) : Manual of lexicography. Den Haag : Mouton. CrossrefGoogle Scholar
Cited by

Cited by 3 other publications

Gouws, R. H.
1988. DIE GEBRUIK VAN ETIKETTE AS LEKSIKOGRAFIESE HULPMIDDEL. South African Journal of Linguistics 6:sup6  pp. 1 ff. Crossref logo
Gouws, Rufus
2018. Woordeboekdidaktiek in ’n omvattende woordeboekkultuur. Literator 39:2 Crossref logo
Mtintsilana, Priscilla N. & Mariëtta Alberts
1990. OBSERVATIONS ON BRIDGING DICTIONARIES: AFRIKAANS AND AFRICAN LANGUAGES. South African Journal of African Languages 10:sup1  pp. 84 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 15 september 2021. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.