Article published In:
ITL - International Journal of Applied Linguistics
Vol. 71 (1986) ► pp.1941
References
Antinucci, F. & R. Miller
(1976): How children talk about what happend. Journal of Child Language 3, 2(1976), 167–189. DOI logoGoogle Scholar
Bloom, L., K. Lifter & J. Hafitz
(1980): Semantics of verbs and the development of verb inflection in child language. Language 56, 2(1980), 386–412. DOI logoGoogle Scholar
Bronckart, J.P. & H. Sinclair
(1973): Time, tense and aspect. Cognition 2(1973), 107–130. DOI logoGoogle Scholar
Brown, R.
(1973): A first langauge. The early stages. Cambridge, Mass., Harvard University Press.Google Scholar
De Villiers, J. & P. De Villiers
(1973): A cross-sectional study of the acquisition of grammatical morphemes in child speech. Journal of Psycholingusitic Research 2, 3(1973), 267–278. DOI logoGoogle Scholar
Ervin, S.
(1964): Imitation and structural change in children's language. In E.H. Lenneberg (ed.). New directions in the study of language. Cambridge, Mass. M.I.T. 1964, 163–189.Google Scholar
Extra. G
(1978): Eerste- en tweedetaalverwerving. De ontwikkeling van morfologische vaardigheden. Muiderberg, Coutinho.Google Scholar
Fletcher, P.
(1979): The development of the verb phrase. In P. Fletcher & M. Garman (eds), Language acquisition. Studies in first language development. Cambridge University Press 1979, 261–284.Google Scholar
Johnson, C.J.
(1985)  The emergence of present perfect verb forms: semantic influence on selective imitation. Journal of Child Language 12, 2(1985), 325–352. DOI logoGoogle Scholar
Kohnstamm, G.A., A.M. Schaerlaekens, A.K. De Vries
et al. (1981): Nieuwe streeflijst woordenschat voor 6-jarigen, gebaseerd op onderzoek in Nederland en België. Lisse, Swets & Zeitlinger.Google Scholar
Moerman-Coetsier, L. & F. Van Besien
(in print): TOAST: taalonderzoek via analyse van spontane taal. Leuven, ACCO.
Schaerlaekens, A.M.
(1977): De taalontwikkeling van het kind. Een oriëntatie in het Nederlandstalig onderzoek. Groningen, Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Slobin, D.I.
(1970): Suggested universals in the ontogenesis of grammar. University of California.Google Scholar
Szagun, G.
(1979): The development of spontaneous reference to past and future: a cross-linguistic study. Technische Universität Berlin.Google Scholar
Van Besien, F.
(1985): Kindertaal. De verwerving van het Nederlands als moedertaal. Leuven, ACCO.Google Scholar
Van Driel, H., I. Van Driel-Karthaus, G. Extra
et al. (1975): Morfologische differentiatie in kindertaal: de ontwikkeling van het werkwoor-densysteem. Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar