References
Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands (VAN DALE)
1991.Google Scholar
CRAEN, VAN DE, P.
: De evolutie van de uitspraak van het Nederlands en de (h)erkenning daarvan in Vlaanderen, in L. Beheydt red.: Voorzetten Nederlandse Taalunie- Taal en omroep, ‘s-Gravenhage 1991:117–131.Google Scholar
DEBROCK, M.
: An acoustic correlate of the force of articulation in Journal of Phonetics, 51 1977:61–80. DOI logoGoogle Scholar
: Is the fortis-lenis feature really redundant in Dutch? in Leuvense Bijdragen, 671 1978:457–472.Google Scholar
DEBROCK, M., MERTENS, P.
: Phonétique générale et française. Une introduction, P.U. de Louvain 1990, 183 p.Google Scholar
HAGEN, A.M., GIESBERS, H.
: Dutch sociolinguistic dialect studies, in International Journal of the Sociology of Language, 731 1988:29–44.Google Scholar